CZ CZ

Pamětní pokoj, Ambrozianum - Trstín

3 hodnocení
Historie
AMBROZIANUM - Pamětní pokoj biskupa Ambróza Lazíka, kněze Martina Kollára a misionáře don Ludvíka Suchána je přístupná veřejnosti - klíče na Obecním úřadě v Trstíně nebo na faře.

Pamětní pokoj, Ambrozianum - Trstín

AMBROZIANUM - Pamětní pokoj biskupa Ambróza Lazíka, kněze Martina Kollára a misionáře don Ludvíka Suchána je přístupná veřejnosti - klíče na Obecním úřadě v Trstíně nebo na faře.

7. prosince 1997 u příležitosti 100. výročí narození Ambróza Lazíka se konala v Trstíně vzpomínková slavnost za účasti více slovenských biskupů. Slavnost začala sv. mší ve farním kostele sv. Petra a Pavla. Po jejím skončení si přítomní uctili památku pana biskupa návštěvou jeho hrobu na místním hřbitově, kde setrvali v tiché modlitbě. Potom se průvod přesunul k jeho rodnému domu, kde odhalili pamětní tabuli. Na počest významného místního rodáka byl zpřístupněn památný pokoj v „Ambroziánu“, církevním domě pojmenovaném právě po otci biskupovi Ambrózovi.

Biskup Ambróz Lazík se narodil v Trstíně, v roce 1922 byl vysvěcen za římskokatolického kněze, primicijní mši odsloužil v Hájičku v rodné obci. Od roku 1942 byl trnavským farářem. Po smrti biskupa Jantausche v roce 1947 převzal vedení Trnavské apoštolské administratury. V roce 1949 se stal biskupem, ale další období jeho života bylo poznamenáno tvrdým zasahováním komunistického režimu do církevní správy. V roce 1968 převzal vedení Spolku svatého Vojtěcha. Ambróz Lazík zemřel v Trnavě, po měsíci od smrti jeho tělesné ostatky převezli a pohřbili v Trstíně.

Bronzovou pamětní tabuli na rodném domě mu odhalili v roce 1997. Věnovali ji rodáci, Arcibiskupský úřad v Trnavě a SSV. Na tabuli je nápis Ave Crux, který si A. Lazík zvolil za své biskupské heslo.

M. Kollár byl od roku 1892 až do smrti farářem v Trstíně. Trápilo ho chatrnější zdraví a měl problémy s očima. Přesto měl vedle pastorační službě mnoho aktivit. Od roku 1879 působil ve výboru Spolku svatého Vojtěcha, později se stal jeho místopředsedou a správcem. V roce 1880 převzal vydávání a redigování Katolických novin. Hlavně kvůli problémům se získáváním předplatitelů se novin chtěl vícekrát vzdát, ale vydržel při nich až do roku 1904. Od roku 1881 až do smrti redigoval periodikum Poutník svatovojtešský, Od poloviny 90. let se angažoval za podporu katolicky orientované Lidové strany. V roce 1895 byl za Trstín zvolen na šest let do zastupitelstva Bratislavské župy. Dvakrát za Trnavský okres uspěl v poslaneckých volbách do Uherského sněmu. V období 1901-1905 jako kandidát Slovenské národní strany a v období 1906-1910 jako kandidát Slovenské lidové strany. Obstrukce, které ve sněmu kladly národnostním poslancům, ho znechutily av dalším období se politicky neangažoval.

V roce 1923 dal Spolek svatého Vojtěcha postavit na hrobě M. Kollára důstojný náhrobní pomník.

don Ludvík Suchán . Byl členem Salesiánské společnosti sv. Jana Boska a misionářem. Narodil se 25. srpna 1921 v Trstínu. Studoval v Šaštíně, v Trnavě, ve Sv. Beňadiku, ve Sv. Kříži nad Hronom, kde ho biskup Dr. Andrej Škrábik vysvětil za kněze v červnu 1949. Začal studovat na Univerzitě Komenského v Bratislavě, ale pro násilné odvezení do soustřeďovacího tábora v Podolínci musel studia přerušit. Když se po útěku dostal do Itálie, studoval v Turíně kanonické právo na Papežské univerzitě v letech 1950 – 1954. Do Japonska přišel v roce 1954. Ve své misijní činnosti v Japonsku nejdéle působil v Tokiu. Zemřel 5. ledna 2005 ve městě Beppu na ostrově Kjúšu, kde je i pohřben spolu se slovenskými salesiánskými spolubratři don Figurem a don Folínem.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí


Vhodné pro: Rodiny s dětmi, Seniory, Cyklisty, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 6.9.2023

Otevírací doba

Počasí

pondelí - neděle:
Nonstop
Nie je prístupné pre verejnosť.


Kontakt

Pamětní pokoj, Ambrozianum - Trstín
obec
Trstín 97
91905  Trstín
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Region: Trnavsko
 48.5248618, 17.4653918

obec
Trstín 97
91905  Trstín

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události