CZ CZ
1 hodnocení
Malebnému prostoru středního Pováží již od lidské nepaměti dominuje Beckovská vápencové bralo. To svojí majestátní výškou šedesáti metrů imponovalo obyvatelům od dávnověku, a proto si na něm s oblibou budovali svá sídla. Na souvislou výstavbu navázali i naši předkové z dob velkomoravských, když na brale vzniklo slovanské hradiště. Obranné stavby, vznikající v těch časech, vytvořily základ pro pozdější hrad, dnes nazývaný jménem obce, která leží pod ním - Beckov.

hrad Beckov

Malebnému prostoru středního Pováží již od lidské nepaměti dominuje Beckovská vápencové bralo. To svojí majestátní výškou šedesáti metrů imponovalo obyvatelům od dávnověku, a proto si na něm s oblibou budovali svá sídla. Na souvislou výstavbu navázali i naši předkové z dob velkomoravských, když na brale vzniklo slovanské hradiště. Obranné stavby, vznikající v těch časech, vytvořily základ pro pozdější hrad, dnes nazývaný jménem obce, která leží pod ním - Beckov.

starobylá pevnost
Národní kulturní památka hrad Beckov kolem sebe kumuluje skutečně bohaté dějiny. První písemné zmínky pocházejí z dob vlády uherského krále Bela III. Anonymní kronikář, působící na jeho dvoře, popsal ve svém díle postup staromaďarských kmenů během vpádu na Velkou Moravu, přičemž zmínil i zábor Beckov, tehdy nazývaného Blundus. Tento název odpovídá i jiným písemným zprávám a souhlasí také s pozdějším pojmenováním lokality Blondóc.

Na přelomu 11. a 12. století v zemi značně vzrostla královská moc. Na hradě se to odrazilo v jeho kamenné přestavbě. Vybudované byly zejména prostory horního hradu a severní palác. Délka hradu z tohoto období byla stanovena na 100 m. Na sklonku 13. století byla v jihovýchodní části horního hradu vybudována útočištná věž typu bergfrit.

Pan Váhu a Tater
V 14. století využil mocenské vakuum uherský velmož Matúš Čák Trenčianský. "Pan Tater a Váhu" zaujal i hrad Beckov, který se dočkal rozsáhlé přestavby, mající za cíl zdokonalit jeho obranu. Vybudovány byly zejména Parkanová zdi na zranitelné východní straně hradu, kde vznikla i hradní studna. Po Matúšově smrti se hrad znovu stal královským majetkem, jehož správci se pyšnily titulem hradní kastelán.

Zlatá éra stiborovská
V roce 1388 přešel hrad znovu do vlastnictví šlechty. Majitelem hradu se pro svou oddanost králi Zikmundovi stal velmož polského původu Stibor ze Stibořic. Stibor, nesoucí i titul Sedmihradska vévody, si hrad vyvolil za své rodové sídlo. Své pohádkové bohatství zároveň investoval do majestátní přestavby.

V severním hradním prostoru vzniklo honosné nádvoří vybudovány podle vzoru královských dvorů. Bohaté a rozsáhlé sídlo navíc získalo svou hradní kapli. Kaple byla vytvořena ve východní části paláce. Její interiér zdobily vysoké kružbové okna a ojedinělá obkročná síťová žebrová klenba. Do 19. století byly ještě zřetelné původní fresky. Figurální motivy vyobrazovali sv. Jiří, archanděla Michaela a Jana Křtitele. Mezi skvostný inventář kapličky patřila především socha Madony, vyrobená ze vzácného limba dřeva. Přestavba hradu se dotkla i jeho největší dominanty, tedy hradní věže. Ta byla přetvořena na věž typu donjon (trvale obytná věž).

Rod Stiborovců však spravoval hrad pouze do roku 1434, kdy zemřel Stibor syn Stibor mladší. Jeho smrtí vymřela mužská linie tohoto významného rodu a hrad se opět stává královským.

Hrad se opevnit
O tři roky později daroval král Zikmund celé panství Pavlovi, synovi Baana z Dolní Lendavy, který se stal manželem Kateřiny, dcery Stibor mladšího. Jejich potomci, známí pod jménem Banfi, spravovali hrad více než 200 let. Příslušníci tohoto rodu přebudovali sídlo v renesančním slohu. Také se postarali o zdokonalení a modernizaci hradní obrany. V přístupové části vnikl malý Barbakán a předbraní s kolébkovým mostem. Takové přestavby zachránili hrad v roce 1599 během tureckého vpádu. Divokému řádění osmanských nájezdníků však neodolalo městečko pod hradem, které vyhořelo. Bánfiovcov na hradě však nakonec potkal stejný osud jako rod Stiborovců, protože vymřeli po meči.

Skvost změněn na ruinu
Vlastníky hradu se staly více dědicové, což značně snižovalo jeho lukrativnost. To znamenalo pokles zájmu o jeho údržbu. Osudným se pro hrad stal rok 1729, kdy se na hrad přenesl požár z městečka a hrad jako obytné sídlo nadobro zanikl.

První amatérské záchranné práce proběhly již v roce 1935, kdy byla na kapli vybudována střecha ve snaze zachránit zbytky zděné výzdoby. Rozsáhlá přestavba, ale zejména archeologický výzkum, proběhly v 70. letech minulého století, což umožnilo hrad zpřístupnit široké veřejnosti.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 5.6.2019
Zdroj: Hrad Beckov

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Telefon: +421 32 774 2727
Webová stránka: hrad-beckov.sk
hrad Beckov
Beckov 180
916 38  Beckov
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Region: střední Pováží
 48.790812, 17.898345

Beckov 180
916 38  Beckov

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události