CZ CZ
0 hodnocení
Nitriansky hrad stojí na místě starého výšinného slovanského hradiště, původně obklopeného meandrovitě korytem řeky Nitry. První písemná zmínka o hradišti pochází z roku 871. V ní se zmiňuje stavební činnost knížete Pribinu a posvěcení jeho kostela v Nitře v roce 828. V období Velké Moravy se v Nitře zdržoval kníže Svatopluk. Nitra se také zmiňuje v souvislosti s působením svatých Cyrila a Metoděje. Od roku 880 zde bylo centrum nově zřízeného Nitranského biskupství.

Nitriansky hrad

Nitriansky hrad stojí na místě starého výšinného slovanského hradiště, původně obklopeného meandrovitě korytem řeky Nitry. První písemná zmínka o hradišti pochází z roku 871. V ní se zmiňuje stavební činnost knížete Pribinu a posvěcení jeho kostela v Nitře v roce 828. V období Velké Moravy se v Nitře zdržoval kníže Svatopluk. Nitra se také zmiňuje v souvislosti s působením svatých Cyrila a Metoděje. Od roku 880 zde bylo centrum nově zřízeného Nitranského biskupství.

Po pádu Velké Moravy počátkem 10. století byl hrad dočasně znefunkčnění. Knížecí rod Arpádovců ho začlenil do územního samosprávného organizace rodícího se uherského státu. Od 70. let 10. století bylo toto místo sídlem údělných vévodství. Dochází k obnovení sakrální architektury, hrad se stal také centrem královského komitátu - župy.

Počátkem 12. století se opět množí zprávy o Nitranském biskupství, které přetrvávalo na velkomoravské tradici. V té době měl hrad rozlohu téměř 8,5 ha, patřil k nejrozlehlejším v středověkém Uhersku. Toto místo nesloužilo pouze potřebám světské moci, hradní posádce, ale i Nitranské kapitule kanovníků a nitranským biskupům, kteří zároveň zastávali úřad nitranského župana. V dobách vojenského ohrožení zde nacházely útočiště i obyvatelé ze širokého okolí. Nejrozsáhlejší kamennou stavbou byla biskupská Katedrála sv. Emeráma, Andreje-Svorada a Beňadik, která se zmiňuje i v Maurovej legendě z let 1064 - 1070 jako místo, kde byly uloženy ostatky sv. Andreje-Svorada a Beňadik. Předpokládáme, že na místě nynějšího biskupského paláce vznikla již v 12. století kamenná stavba románského biskupského paláce, a přiměřenou rezidenci zde museli mít i nitranského župani. Nechyběly zde ani skladové prostory na uschovávání zásob. Už v tomto období lze uvažovat io začátcích budování vinných sklepů, ve kterých se skladovalo biskupské a Kapitolské víno dodělané v Nitře a okolí.

V letech 1241 a 1242 Nitriansky hrad odolal tatarskému vpádu, za což král Belo IV. v roce 1248 udělil Podhrad privilegia. Vznikla tak samosprávná městská komunita v čele s rychtářem a městskou radou. V roce 1273 byl hrad spolu s městem vypálen, v biskupské katedrále shořelo množství cenností, pergamen listin a kodexů. Na počátku 14. století hrad vypálili a zničili vojska Matúše Čáka Trenčínského, od kterého vyšel příkaz rozválet a vyřadit všechny stojící zbytky staveb i opevnění. Po této etapě byl hrad postupně obnovován, původní opevnění z 12. století bylo přikládané novými částmi zdiva, což je dnes viditelně zachovány.
Nepokoje zasáhly hrad iv 15. století, proto se přistoupilo k dalšímu opevňování. To pokračovalo iv 16. století, v době tureckého nebezpečí, kdy byl postaven renesanční hradní palác a nová vnitřní hradní brána. Rekonstrukce za biskupa Jana IV. Telegdyho v letech 1622 - 1642 přinesla radikální přestavbu sakrálního komplexu. Během stavovských povstání v první polovině 17. století byl hrad centrem vojenských operací. V roce 1663 se dokonce dostal na krátký čas do rukou Turků, jejich přítomnost se podepsala na zničeném stavu katedrály. Po odstranění škod přebudovali v letech 1673 - 1674 celý obranný systém hradu dle požadavků moderní fortifikace.

K další velké stavební a obnovující činnosti došlo na hradě až po skončení povstání Františka Rákocziho v roce 1704, kdy biskup Ladislav Adam Erdödy přestavěl tzv. horní kostel a vybudoval nový biskupský palác. Do Nitry byli zváni významní umělci, aby se podíleli na výzdobě chrámu. Hrad po této přestavbě nabyl dnešní podobu.

Na konci druhé světové války 26. března 1945 bylo toto místo bombardováno, byla zničena věž katedrály, areál zasáhl požár. Během období komunismu vedle Nitranském biskupství sídlil na hradě Archeologický ústav SAV, jednotlivé objekty byly využívány na kancelářské a skladovací účely. Hrad jako odvěké biskupské sídlo plní i dnes tento účel, sídlí zde Římskokatolická církev - Biskupství Nitra, jeho centrum tvoří Katedrála (Bazilika) sv. Emeráma a biskupský palác, který je rezidencí biskupa a sídlem kanceláří biskupského úřadu.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Vlakem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 10.6.2019

Otevírací doba

Počasí

leden - březen
pondelí - neděle:
07:00 - 17:00
Hradný areál
duben - říjen
pondelí - neděle:
06:00 - 19:00
Hradný areál
listopad - prosinec
pondelí - neděle:
07:00 - 17:00
Hradný areál
Zobrazit více

Otevírací doba

Počasí

leden - březen
pondelí - neděle:
07:00 - 17:00
Hradný areál
duben - říjen
pondelí - neděle:
06:00 - 19:00
Hradný areál
listopad - prosinec
pondelí - neděle:
07:00 - 17:00
Hradný areál


Kontakt

Telefon: +421 910 842 991
Webová stránka: nitrianskyhrad.sk
Nitriansky hrad
Nitriansky hrad
Námestie Jána Pavla II. 1012/7
949 01  Nitra
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Region: Ponitrie
 48.318387, 18.086805

Nitriansky hrad
Námestie Jána Pavla II. 1012/7
949 01  Nitra

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události