CZ CZ
0 hodnocení
Částečně zachovalý a zrekonstruovaný hrad na vápencovém kopci (548 m nm), nad cestou a levým břehem řeky Popradu, čnící se nad městem Stará Ľubovňa, dominanta Lubovnianské kotliny. Na sever od hradu leží Ľubovnianská Vrchovina, z hradu je viditelný Široký vrch (884,5 m nm), město Stará Ľubovňa, obec Chmeľnica, ale také Šibeniční hora, která sloužila ve středověku na výkon hrdelního práva.

hrad Ľubovňa

Částečně zachovalý a zrekonstruovaný hrad na vápencovém kopci (548 m nm), nad cestou a levým břehem řeky Popradu, čnící se nad městem Stará Ľubovňa, dominanta Lubovnianské kotliny. Na sever od hradu leží Ľubovnianská Vrchovina, z hradu je viditelný Široký vrch (884,5 m nm), město Stará Ľubovňa, obec Chmeľnica, ale také Šibeniční hora, která sloužila ve středověku na výkon hrdelního práva.

Vznik Ľubovňanského hradu je kladen do druhé poloviny 13. století, resp. na začátek 14. století. Hrad vznikl jako hraniční strážní hrad, chránící obchodní cesty do Polska. Podle některých pramenů (Menclová, Švestka, Čaplovič, Chalupecký) ho vybudoval pravděpodobně kolem roku 1280 polský kníže Boleslav, který byl manželem Kunigunda, dcery uherského krále Belu IV. V tomto čase vznikla kruhová věž a gotický palác. Začátkem 14. století hrad rozšířili o další, východně situovaný palác a další budování hradu urychlily státoprávní změny po roce 1299 i vnitropolitické boje oligarchů proti centrální královské moci. V letech 1308 - 1312 patřil hrad Omodejovci, a od roku 1315 Drugethovcov. Podle jiných pramenů (Benko, Fügedi, Števík) hrad vznikl na počátku 14. století z iniciativy krále Karla Roberta (první písemná zmínka je z roku 1311, kdy se vzpomíná pod názvem "Liblou"). A podle dalších pramenů, dochovaných mezi lidmi spíše jako legenda, hrad založil šlechtic Ľubovenský, kterému se zalíbilo místo, na kterém hrad stojí. Prvními správci byly Omodejovci, ne Matúš Čák, jak uvádí literatura, ten byl jen spojenec Omodejovci proti panovníkovi, když si chtěli hrad přivlastnit, co se jim nepodařilo, protože Karel Robert v roce 1312 Omodejovci porazil.

Dále se uvádí, že hrad se stal roku 1323 majetkem Drugethovcov. Určení vzniku hradu - v závěru 13. století, či počátkem 14. století - nemá na jeho dispoziční řešení, zda stavební postupy žádný vliv a tak s největší pravděpodobností hrad vypadal tak jak je uvedeno na kresbách J. Česlu.

V roce 1412 se spolu s 13. spišskými městy a panstvími Ľubovňanského a Podolíneckého hradu dostal do polského zálohu. Na Ľubovniansky hradě sídlili starostové zálohovaných míst. V roce 1432 a 1451 ho poškodily během husitských válek, v roce 1553 ho téměř zničil velký požár. Jeho obnovu začali v roce 1555 starostou Jana Bonera, do roku 1557 ho obohatili o renesanční prvky. Hrad nákladně renovovány a rozšířili, přičemž velkou pozornost věnovali protitureckou renesančnímu pevnostnímu zařízení. V letech 1591 - 1745 měla starostovstvo zálohovaných míst v dědičné držení polská knížecí rodina Lubomirski, během vlády níž byly provedeny na hradě několik stavební práce. Upravovali objekty na terase druhého nádvoří, na jihozápadním nároží, opravili dosavadní budovy hradu a mnohé z nich ukončili dekorativními atikami. V 17. století byl hrad rozšířen a zbarokizovaný. V roce 1647 postavili kapli a vybudovali třetí nádvorie.V letech 1655-1661 zde byly uschovány polské korunovační klenoty před Švédy. V roce 1656 navštěvuje hrad polský král Jan II. Kazimír Vasa. V prosinci 1683 se na hradě zastavil polský král Jan III. Sobieski po porážce Osmanů při Vídni.

Manželka Alberta III. a starostka zálohovaných míst, Marie Josefína, nařídila uskutečnit opravu hradu. Projekt vypracoval Francesco Placid v polovině 18. století, ale neuskutečnil se.

Pod jeho vedením proběhla v letech 1746 - 1760 jen rekonstrukce hradu. V roce 1768 zde byl vězněn Móric Beňovský.

V roce 1772 se zálohované spišské města vrátili Uhersku. Hrad přestal být sídlem starosty zálohovaných míst a jeho význam upadl. Využívali ho jako kasárna, později sloužil jako skladiště a nakonec ho v roce 1819 stát prodal JF Raiszovi, jehož rodina však hrad po 55 letech propustila městu, pro nákladnou údržbu. Ani město nezvládalo hrad udržovat a proto ho v roce 1883 prodaly. Novým majitelem byl polský hrabě Zamoyski, který nechal v roce 1930 opravit kapli a obytný trakt na jižní terase. V jeho vlastnictví byl hrad do roku 1945. Krátce po tomto roce se zrekonstruovaný objekt využíval jako škola v duchu doby. Teprve v roce 1971 se začal na hradě archeologický a architektonický výzkum, který nakrátko ustal po roce 1989, ale v současnosti se hrad znovu opravuje. Nejnovějším přírůstkem je zastřešení hlavní věže a její postupná oprava.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Vlakem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 14.6.2019
Zdroj: Wikipédia

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

hrad Ľubovňa
Ľubovniansky hrad
Zámocká 769/24
064 01  Stará Ľubovňa
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Region: Spiš, Šariš, Tatry
 49.315395, 20.699421

Ľubovniansky hrad
Zámocká 769/24
064 01  Stará Ľubovňa

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události