CZ CZ
0 hodnocení
Lednica je zřícenina hradu, nacházející se v okrese Púchov nad stejnojmennou obcí v Bílých Karpatech.

Lednický hrad

Lednica je zřícenina hradu, nacházející se v okrese Púchov nad stejnojmennou obcí v Bílých Karpatech.

Lednický hrad vznikl v druhé polovině 13. století. Jeho funkce spočívala především v ochraně severozápadní hranice Uherska, proto Lednica patřila mezi královské hrady. V letech 1259 - 1269 ho měl v držení jistý Marek, župan z Lednice. Začátkem 14. století se ho na přechodnou dobu zmocnil Matúš Čák Trenčianský. Po roce 1321 se hrad dostal opět do rukou panovníka. Koncem 14. století jej vlastnila rodina Pakšiovcov, která ho v roce 1392 dala do záložní držby Henkel šlechtici českého původu. Ještě během vlády Zikmunda v první čtvrtině 15. století se majiteli Lednického hradu a panství stali bratři Sobek a Matej Bielikovci, ze slezské Kornice. Jejich panství neohrozilo ani dočasné obsazení hradu husitskou posádkou. Jejich činnost dokumentuje vzácná, v národním jazyce psaná listina, z roku 1435, podle níž Mikušovi ze Streženice darovali majetek v Nimnici. Během zápasů o uherský trůn vydal v roce 1475 Lednici Matej Korvín svému přívrženci Nehézovi.


Roky po bitvě u Moháče se rodina podmaničtí, reprezentovaná bratry Janem a Rafaelem, usilovala, aby se konečně stala vlastníkem Lednice, tak jak je k tomu opravňovala listina z roku 1504. podmaničtí určitý podíl na lednickém panství získali již roku 1466 manželstvím Blažeje Podmanického s Dorotou Bieliková. Na podzim roku 1533 podnikli proti hradu vojenský útok a obsadili ho. Současně uzavřeli dohodu s císařským vojenským velitelem Katzianerom, který uznal jejich nároky. Lednica zůstala v rukou podmaničtí až do roku 1558. Úmrtím Rafaela Podmanického v roce 1558 dle dohody Lednické panství i hrad převzala do své zprávy královská komora, protože Rafael neměl žádného potomka. Již v následujícím roce majetek koupil hrad košický kapitán Imrich Telekes (Thelekessi). Zanedlouho na to 30. května 1560 však v pokročilém věku zemřel a Lednice zdědil jeho jediný syn Štefan, který se oženil s dcerou Petra Forgáče, Zuzanou. Jejich jediný syn Michal neměl ještě ani čtyři roky, když mu zemřela matka, a měl pouze deset let když ztratil otce. Vyrůstal bez výchovy při drsných Dráb, což se odrazilo v jeho životě. Stal se loupežným rytířem. Na hradě i na panství zavládla nejistota, množily se různé násilnosti vůči poddaným. Proto se 11. září 1600 uskutečnil vojenský zásah proti Lednické hradu pod Thurzove vedením. Telekes na tuto vojenskou akci proti svému sídlu nepočkal, protože ještě v polovině srpna utekl do Polska a usadil se na přechodnou dobu v Krakově.

Thurzo nakonec pod záminkou vyjednávání vlákal Telekešiho do pasti. Následně byl uvržen do zámeckého vězení a 3. dubna 1601 ho popravili. Michalem Telekes vymřel jeho rod po meči.

V ten samý rok Lednické panství odkoupil Tekovský župan František Dobo, který však v následujícím roce zemřel bez potomků. Na základě jeho testamentární odkazu se dědické právo na panství přeneslo na jeho příbuzných. Z nich Zuzana Lórantfiová se v roce 1616 provdala za Jiřího I. Rákociho. Jak věno do manželství přinesla Lednické panství, které se takto stalo součástí rákociovských majetků. Po bitvě u Trenčína v roce 1708 Lednica podobně jako ostatní okolní hrady dostala se do moci císařského vojska. V té době už začal hrad chátrat, protože se málo dbalo o jeho údržbu. V posledním protihabsburského povstání obsadily hrad kuruci Františka Rákócziho II. a po potlačení povstání císařské vojsko roku 1710 hrad vypálilo. Potom hrad dostali do zálohu Maťašovskovci, kteří jej i v roce 1746 dali opravit, a doplnit i chybějící vnitřní zařízení. Po vymření Maťašovskovcov v roce 1754, Lednické majetky převzala opět královská komora.

Do držby Lednice však o několik let dostal syn Juliany Rákociovej a Ferdinanda Goberta Aspremonta, Ján Gober Aspremont. Aspremontovci vymřeli po meči v roce 1819 a jejich Lednický majetek zdědila dcera Marie Anna, která se v roce 1807 provdala za barona Filipa Skrbenského. Jejich syn Filip v roce 1890 Lednický majetek prodal Josefovi Schreiberovi, továrníkovi a sklářskému podnikateľovi.Hrad však v těchto letech působil dříve než príťažok k Lednické zámku a zatímco ještě v roce 1830 stály všechny budovy, na vyobrazeních o 70 let později je to už jen ruina .

O hrad se od roku 2004 stará ao jeho záchranu se pokouší Historicko-astronomická společnost ve spolupráci s obcí Lednica. V roce 1999 se část severního zdi zhroutila. V roce 2011 se z přední palácové části zříceniny odtrhla asi 300-kilogramová kamenná masa. V současnosti je hrad veřejnosti není volně přístupný, ale je právě v rekonstrukci, navštívit ho lze během víkendů jaro - podzim.


Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Cyklisty, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 14.6.2019
Zdroj: Wikipédia

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Lednický hrad
Hrad Lednica
Lednica 403
020 63  Lednica
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Region: Horní Pováží
 49.110498, 18.211318

Hrad Lednica
Lednica 403
020 63  Lednica

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události