CZ CZ
1 hodnocení
Historie
Západoslovenské muzeum v Trnavě má vlastivědný charakter, jeho expozice jsou zaměřeny na přírodu a společnost. Specializuje se na vznik a historii festivalu Dobrofest (krajská působnost), dějiny knižní kultury - krajská působnost, dějiny kampanologie (celoslovenská působnost), dějiny tehliarstva (celoslovenská působnost), osobnost Mikuláše Schneidera Trnavského a jeho dílo (celoslovenská působnost), bezobratlí v oboru paleontologie (celoslovenská působnost), historii Slovenského učeného tovarišstva a oso

Západoslovenské muzeum v Trnavě

Západoslovenské muzeum v Trnavě má vlastivědný charakter, jeho expozice jsou zaměřeny na přírodu a společnost. Specializuje se na vznik a historii festivalu Dobrofest (krajská působnost), dějiny knižní kultury - krajská působnost, dějiny kampanologie (celoslovenská působnost), dějiny tehliarstva (celoslovenská působnost), osobnost Mikuláše Schneidera Trnavského a jeho dílo (celoslovenská působnost), bezobratlí v oboru paleontologie (celoslovenská působnost), historii Slovenského učeného tovarišstva a oso

BUDOVA Západoslovenský muzea

Jedno z největších a zároveň nejkrásnějších muzeí na Slovensku se nachází v Trnavě. Západoslovenské muzeum se nachází přímo v bezprostřední blízkosti od jižních hradeb, tedy na území původního historického centra. Sídlí v nepřehlédnutelné budově klášterního komplexu z 13. století. Původně patřil klarisky, mnišskému řádu sv. Kláry. Tady žili v naprosté izolací, absolutně odloučené od vnějšího světa. Tomu odpovídá i architektonické a dispoziční řešení stavby. V Trnavě byly významným řádem, pokud je v roce 1782 nezrušil svým výnosem císař Josef II. Habsburský. Objekt prošel několika úpravami, po kterých sloužil chvíli jako kasárna a později jako nemocnice, pokud nezačal od roku 1954 sloužit na muzejní účely.

Nad mohutným budovou muzea se tyčí zrekonstruovaná věž kostela sv. Panny Marie Nanebevzaté, která nejednou zdobila veduty staré Trnavy. Jednolodní stavba má svatyni s původní žebrovou klenbou. V 17. století byl kostel barokně upraven. Zadní část rozdělili na dvě podlaží. V horním bylo vytvořeno honosné oratorium s bohatou štukovou výzdobou stěn a klenby, ve spodním byla jídelna.

Muzeum své exponáty vytavuje na dvou rozsáhlých podlažích, v přehledných expozicích. V budově západoslovenského muzea se nachází 12 samostatných expozic doplňovaných sezónními výstavami. Pojďme si trochu přiblížit stálé expozice.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

PŘÍRODA MALÝCH KARPAT

Expozice je zaměřena na živou a neživou přírodu Chráněné krajinné oblasti Malé Karpaty. Většinu území pokrývají lesy, proto živou přírodu představují především typické druhy bukových a dubových lesů. Pestrost regionu doplňují luční a vodní biotopy.

Mezi nejcennější exponáty fauny patří rys, vlk, sysel, jakož i chráněné druhy ptactva, hmyzu a jiných. Flóru tohoto regionu dokumentuje bohatý rostlinný materiál doplněný fotografiemi pocházejícími z přírodovědných výzkumů.

Paleontologické nálezy pocházejí z období od druhohor (spodní jura) až po čtvrtohory. Z druhohorních zkamenělin jsou zajímavé hlavně zkameněliny Amoniti (hlavonožců) z lokality Chtelnica. Mezi další poklady pravěkého moře v západoslovenském muzeu patří zkameněliny plžů, mlžů, ježovek či ryb a tak jsou dokonalou ukázkou vodních živočichů třetihor. Nálezy ze čtvrtohor prezentují zbytky světoznámých velkých savců jako mamut či jeskynní medvědi.

Svým ale umí okouzlit i geologické oddělení expozice. Zajímavou kolekcí jsou minerály z paleo-bazaltu z lokalit Lošonec a Sološnica. Mezi raritní vzorky patří ukázky sekundárních minerálů antimonu z lokality Pezinok.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

LIDOVÁ UŽITNÁ HRNČINA

Už pravěký člověk si z hlíny vyráběl užitkové předměty. Na Slovensku se kvalitní hrnčířská hlína nachází v nevelké hloubce. Její těžba poskytovala materiál na výrobu běžného kuchyňského nádobí, skladovacích nádob, kachlí, cihel, úlů a pod. Návštěvníci expozice mohou porovnat výrobky známých hrnčířských dílen ze Slovenska. Každou lokalitu charakterizuje nejen typická forma, ale i dekor.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

Lidová TEXTIL Trnavském REGIONU

Centrum expozice tvoří tradiční oděv venkovského obyvatelstva trnavského regionu. Prezentuje obřadních oděv nevěsty a ženicha, sváteční i pracovní letní oděv, jakož i zimní oděv ze sukna a kožešiny.

Trnavský sváteční lidový oděv patřil mezi nejreprezentativnější a nejnákladnější na Slovensku. Vysoká kvalita materiálů a množství výzdobných technik uplatněných v svátečním oděvu trnavské oblasti souvisely s hospodářskou soběstačností rolnického obyvatelstva úrodné nížinné oblasti. Na jeho vývoj ovlivnila i blízkost města Trnavy jako významného řemeslného, obchodního a náboženského centra regionu a dobová móda vyšších společenských vrstev.

Inspiraci barokem lze nalézt při tvarování ženské siluety svátečního lidového oděvu především v širokých rukávech a sukních, krajkovém límci a volaných ukončujících rukávce, jakož i při jejich výzdobě.

Mužský sváteční oděv přebral prvky z vojenských stejnokrojů - krátké soukenné kabátky a úzké, přiléhavé kalhoty dekorované ozdobně našívanými šňůrami. Sváteční oděv býval zhotovený z drahých materiálů, jakými byly brokát, atlas, kašmír či hedvábí. Nejcharakterističtější výzdobných technikou tradičního oděvu trnavské oblasti byla reliéfní výšivka zlatou nebo stříbrnou nití přes karton. Proces vyšívání poodhalí papírové vzory na reliéfní a předkreslené výšivku.

Stylizovaný interiér tzv. parádní pokoje přibližuje způsob bydlení s ustlaná postelí a ozdobnými polštáři tak typickými pro domovy sedláků Trnavském regionu.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

sakrální památky

Naši předkové přijali křesťanství ještě před příchodem sv. Cyrila a sv. Metoděje. Slovensko bylo během svých dějin multikulturní a heterokonfesné. V prezentované kolekci Sakrální památky jsou díla různého původu a různých umělecko-historických hodnot. Koncipována je od zrodu člověka po jeho odchod z tohoto světa. Ambicí expozice je, aby poznávání dějin křesťanství vedlo k pokoře, vzájemné snášenlivosti, pochopení, toleranci pokud odpouštění.

Tvůrci vystavovaných artefaktů pocházely z různých koutů Evropy, byli příslušníky různých národů a kultur. Spojovala jejich potřeba a snaha uměleckými prostředky vyjádřit a znázornit výjevy a děje zejména z knihy knih - Bible. Předností této formy prezentace je bezprostřední kontakt návštěvníka, který umožňuje poznat výtvarnou a duchovní hodnotu vystavovaných děl.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

KAMPANOLOGICKÁ EXPOZICE

Muzeum získalo v devadesátých letech 20. století kolekci zvonů pocházejících z různých lokalit Slovenska. Expozice, ve které jsou vystaveny má dvě části. V jedné se nacházejí zvony z trnavského regionu. Přímo v Trnavě působila od 19. století do roku 1945 zvonolejáreň bratrů Fischerovcov (budova zachována na Dohnányho ulici v Trnavě). Prezentovaná je i práce konstruktéra Josefa Pozděchov pocházejícího z Hrnčiaroviec - vynálezce originální zvonové stolice. Druhou část expozice tvoří zvony ze Slovenska z různých církví a historických období. Nejstarší exponát vznikl v roce 1491. Pozoruhodná je ornamentální výzdoba zvonů z období baroka.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

Klarisky v Trnavě

Expozice Klarisky v Trnavě dokumentuje stavební vývin trnavského kláštera klarisek a Kostela Nanebevzetí Panny Marie, běžný život sester řádu svaté Kláry, historii trnavských klarisek a jejich osudy na pozadí dějinných událostí Trnavy. Expozice je umístěna v bývalých komunikačních prostorách kláštera - konkrétně v místnostech vnitřního parlatória, které sloužilo ke komunikaci členek řádu s návštěvami. Součástí expozice je stylizovaný Oltář svaté Anny podle originálu stejnojmenného bočního oltáře Kostela Nanebevzetí Panny Marie, který čeká na restaurování. Vystaveny jsou i klášterní práce - ručně vyráběné obrázky s poliónovou výšivkou, které vyráběly jeptišky v klášteře.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

oratorium

Pro dodržování přísné klauzury nemohli klarisky navštěvovat kostel, který byl součástí klášterního komplexu od začátků budování kláštera. Vnitřní chór, který jeptišky navštěvovali přes bohoslužby byl přistaven během renovace objektu v 17. století. Od kostela ho oddělovaly pozlacené kovové mříže. Z původního zařízení prostoru se zachovala bohatá štuková a reliéfní výzdoba signování malířem Carlo Antonio neuronu a dvě řady dřevěných lavic. Oratorium zrestaurovali a zpřístupnilo muzeum v devadesátých letech 20. století.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE

Na západním Slovensku se nachází několik zajímavých a významných archeologických lokalit. Nejstarším dokladem osídlení tohoto území je fragment čelové kosti lebky neandertálské ženy před cca 45 000 let nalezen u řeky Váh. Pozůstatky pravěkých zvířat, zemědělské nářadí a kultovní předměty neolitického člověka doplňuje materiál z doby bronzové. Terakotová keramika, mince a velký vojenský tábor v Líbí dokumentují dobu římskou. Vystaveny jsou i exponáty pocházející z velkomoravských hradišť (např. Moravany, Molpír, Prašník, Majcichov).

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

KRÁSA zašlých časů

V expozici otevřené v roce 2007 muzeum zpřístupnilo část sbírek historického fondu. Vystaveny jsou interiérové celky s dobovým nábytkem a doplňky od počátku 18. století do počátku 20. století.

Než ale přejdeme do doslova "aristokratické koutku" stručně se seznámíme s dějinami Trnavy. Po uvítání sochami dvou tureckých vojáků budeme mít možnost obdivovat například vzácné okované truhly, artefakty trnavských cechů, kata, židovské obce až po kostru husitského špeha.

Vzácné kusy nábytku doplněny originálními uměleckými díly tvoří šlechtický interiér. Předměty pocházejí z Voděradské zámku rodiny Zichy z Vaszonykeö, jejíž členové se věnovali sbírání uměleckých a hodnotných předmětů na svých cestách po Evropě i dalších částech světa. Rodové galerie s potření slavných členy rodiny zdobily stěny komnat, chodby a schodiště hradů, zámků a zámků. Po vzoru vyšší šlechty se dávaly portrétovat i zemané, později bohatí měšťané. Oblíbené byly zejména manželské portréty. Prezentovanou stylizovanou galerii tvoří obrazy ze sbírek Západoslovenského muzea. Interiér měšťanské domácnosti já složený z drobností, které pocházejí z trnavských měšťanských rodin. Třetí interiér je zařízen jednoduchým měšťanským nábytkem, který vytváří iluzi pokoje studenta v podnájmu koncem 19. století. Pokoj se secesním nábytkem a doplňky představuje prostor ze začátku 20. století obydlen ženou zabývající se činností obvyklou v měšťanských domácnostech - ručními pracemi.

Za zmínku ale rozhodně stojí i sbírka vzácného historického porcelánu, vzácných obrovských hodin, umělecky vyřezávaných dýmek či bohatě zdobených skříněk a šperkovnic.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

ŠTEFAN CYRIL PARRÁK - POCTA krále SBĚRATELE

Štefan Cyril Parrák (1887 - 1969) - trnavský cukrář a pekař, nadšený obdivovatel lidového umění a starožitností, který vytvořil rozsáhlou sbírku lidových a uměleckohistorických památek vytrvalým navštěvováním vesnic po celém západním Slovensku a nakupováním předmětů. V roce 1935 byla jeho sbírka tak rozsáhlá, že se rozhodl vystavit ji ve své cukrárně. Soukromé Parrákovo muzeum se stalo jednou z trnavských pozoruhodností. Kolekce Š. C. Parráka se později stala základem etnologického a historického muzejního sbírkového fondu.

U příležitosti 120. výročí narození sběratele muzeum zpřístupněno veřejnosti reprezentační výběr více než 200 předmětů: fajánsovými produkci známých džbánkařské dílen, lidovou užitkovou hrnčinu, dřevěné sakrální plastiky, malby na skle, lidový nábytek, cínové a měděné nádoby, hodiny, dýmky pěnovky, obřadní židovské předměty, sklo, porcelán a kameninu. Parrákovo muzeum je prezentovány prostřednictvím souboru černobílých fotografií, originálními vitrínami a krátkým filmovým sestřihem.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

OSOBNOSTI SPORTU TTSK

Expozice Osobnosti sportu Ústeckého kraje představuje výběr nejvýznamnějších sportovců, kteří pocházejí z regionu, nebo v něm déle působily. Výstava je rozdělena do tematických celků, které tvoří skupiny osobností podle druhů sportu. Prostor je věnován i handicapovaným sportovcům - paraolympionikov a významným osobnostem, které působily či působí v kraji jako trenéři, rozhodčí, pedagogové, cvičitelé, organizátoři sportovního života, sportovní funkcionáři, sportovní lékaři a fyzioterapeuti, sportovní novináři, redaktoři nebo moderátoři. Součástí expozice je soupis vrcholových sportovních akcí - olympiád, který představuje historii novodobých zimních a letních olympijských her.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

Dotykem HLÍNY

Trnava a její okolí byly odedávna jednou z nejvýznamnějších cihlářských oblastí na Slovensku. Souviselo to především s dostupností vhodné hlíny. Přestože trnavské cihelny jsou už dávno minulostí, topografii města změnily výrazným způsobem. Lidé se dodnes procházejí ulicemi V jámě, Na hlíny či Hluboké a mnozí netuší, že bez těchto jam by nikdy nevznikly unikátní cihlové hradby nebo typické siluety kostelů, které dnes neodmyslitelně patří k panoramatu Trnavy.

Cihly jsou v současnosti předmětem zájmu nejen stavbařů, ale i sběratele. Mezi prvních známých Slovenská sběratele cihly patří Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc., Který svou sbírku daroval v devadesátých letech 20. století Západoslovenské muzeu v Trnavě. Jeho sbírka se stala základem expozice Dotkni se hlíny, kterou Západoslovenské muzeum zpřístupnilo v roce 780. výročí udělení výsad svobodného královského města Trnavě.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem
Možnosti parkování: Placené parkování v okolí

Domluvíte se: Slovensky, Česky, Maďarsky, Anglicky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 10.9.2021
Západoslovenské múzeum v Trnave

Otevírací doba

Počasí

uterý - pátek:
08:00 - 17:00
sobota - neděle:
11:00 - 17:00


Kontakt

Webová stránka: zsmuzeum.sk
Západoslovenské muzeum v Trnavě
Múzejné nám. 3
917 01  Trnava
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Region: Trnavsko
 48.375316, 17.592855

Nadmořská výška: 147 m

Múzejné nám. 3
917 01  Trnava

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události