CZ CZ
1 hodnocení
Zřícenina hradu na ryolitových návrší, vystupujícím na Východoslovenské rovině v intravilánu obce Veľký Kamenec.

Hrad Veľký Kamenec

Zřícenina hradu na ryolitových návrší, vystupujícím na Východoslovenské rovině v intravilánu obce Veľký Kamenec.

Přístup a okolí
Přístup k zřícenině hradu Veľký Kamenec je velmi jednoduchý. Na hlavním tahu přes obec Veľký Kamenec, na ulici zvané Evropská, staneme při Obecním úřadě, hned při malé křižovatce s maličkým parkem. Zde můžeme odstavit auto - před budovou pošty, která sousedí s Obecním úřadem, nebo hned vedle Obecního úřadu je místo pro několik aut. Odtud je to jen pár metrů na hrad, vedle kostele mineme schody, pak menší kopec, na kterém se zřícenina nachází.

Interiér a exteriér
Původní jádro hradu - věž a obvodové opevnění - stálo na nejvyšším vrcholu hradního kopce. Součástí středověkého hradu byla pravděpodobně i cisterna na nádvoří. Součástí areálu je i valů opevnění a zdi sahající až po kostel pod hradem, který mohl být jeho částí.
Z hradu se zachovalo několik zdí - nárožní pětibokým masivní bašta a značně zničena kulatá dělová bašta. Zdi naznačují téměř trojúhelníkový půdorys hradu s oblými a polygonálními baštami na nárožích. Na polygonální baště s přilehlým zdí se zachovaly dělové střílny a otvory oken. Na místě kde bylo nádvoří je do kamene vysekaná cisterna, ještě dnes dost zřetelně rozpoznatelná.

Historie a osobnosti
O začátcích hradu chybí přesnější zprávy. Pravděpodobně vznikl v polovině 13.století po tatarském vpádu. Údajně ho v roce 1247 vystavěl Lorand z rodu Ratholdovcov. Usedlost Kamenec (Kuezd) byla v r.1280 majetkem Matěje a Ratolda z rodu Ratótovcov, kteří ji vyměnili za jiné majetky s Bokšovcami. Jejich rod se rychle rozrůstal až byla nezbytná dělba majetků. Při rozdělení v r.1323 Kamenec připadl Soósovcom a Szerdahelyovcom. Tehdy se poprvé zmiňuje i hrad Kamenec (castrum Kuwezd). Mezi majiteli docházelo k neustálým sporům, nestarali se pořádně ani o hrad, který byl již v r.1438 ve velmi špatném stavu a zčásti opuštěný.

O rok později zemřel král Albrecht a téměř bezvládí využil Ján Szerdahelyi, který si protiprávně přisvojil Kamenec. V letech 1444 až 1450 hrad krátce drželi i páni z Pavloviec (Palóczi). Po smrti Jana Szerdahelyiho však hrad zůstal ve zprávě jeho manželky. Ján Hunyadi nemohl nechat hrad bez chlapské ochrany a proto v r.1450 rozhodl nekonečný spor ve prospěch Juraje a Mikuláše Soósovcov. No zakrátko do Zemplína vtrhl Jan Jiskra a po těžkých bojích v r.1451 Kamenec dobyl. V r.1453 byl Jiskra donuceni opustit zemi a jeho žoldáci se přidali k bratříků.
V r.1458 armáda nového krále Matyáše Korvína rozdrtila bratříčku polní roty při Sárospataku, no hrad stále ovládali bratříci. O rok později však královská vojska dobyli i hrad, kde podepsali mírovou smlouvu mezi Jiskra a Janem Hunyadi. Od r.1527 krajinu plenili žoldáci dvou králů - Jana Zápolského i Ferdinanda Habsburského. Stoupenec Zápoľskovci - kapitán František Németh, obsadil Kamenec v r.1556, ale už v r.1558 Ferdinandov generál Imrich Telekessy hrad dobyl zpět.
Pravděpodobně v důsledku těchto událostí koncem 15.století provedli Soósovci na hradě velké opravy a vybudovali velké opevnění. Nicméně v 17.století, kdy se tehdejší majitel Juraj Soós aktivně účastnil Wesselényiho povstání, císařské vojsko v r.1672 hrad obsadilo ao rok později zbouralo.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Cyklisty, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 30.3.2020

Otevírací doba

Počasí

pondelí - neděle:
Nonstop


Kontakt

Hrad Veľký Kamenec
076 36  Veľký Kamenec
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Region: dolní Zemplín
 48.358586, 21.808036

076 36  Veľký Kamenec

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události