CZ CZ

Farní kostel sv. anděly strážce - Cerová

0 hodnocení
Samotná výstavba dnešního kostela začala v Cerové roce 1800 a trvala 2 roky. Na vybavení kostela ve značné míře přispělo místní panství, ale i chudí věřící. Slavnostní svícka se uskutečnila 3. října 1802. Kostel je jednolodní barokně-klasicistní stavba se segmentovým ukončením presbytáře. Loď kostela je klenutá pruskými a českými klenbami. V interiéru jsou 2 oltáře a kazatelna, pocházející ze začátku 19. století.

Farní kostel sv. anděly strážce - Cerová

Samotná výstavba dnešního kostela začala v Cerové roce 1800 a trvala 2 roky. Na vybavení kostela ve značné míře přispělo místní panství, ale i chudí věřící. Slavnostní svícka se uskutečnila 3. října 1802. Kostel je jednolodní barokně-klasicistní stavba se segmentovým ukončením presbytáře. Loď kostela je klenutá pruskými a českými klenbami. V interiéru jsou 2 oltáře a kazatelna, pocházející ze začátku 19. století.

Když byla v roce 1787 v Cerové zřízena samostatná farnost. matkocírkev, „Ecclesia ad Stos Angelos Custodes“, kde byly Lískové a Rozběhy filiálkami, začala příprava na výstavbu kostela, resp. přestavbu stávající kaple – ve vizitaci z letošního roku uváděné jako kostelík Svatých Andělů Strážců. Prvním farářem byl Anzelm Časta (1787 - 1791). V roce 1796, kdy byl administrátorem Bernardin Slabigh, byla podána žádost o postavení kostela. To proto, že už v roce 1792 bylo v Cerové 453 katolíků a na Lískovém 415. S návrhem souhlasily obě obce i obec Rozbehy. Ale po udělení souhlasu ke stavbě došlo k roztržce. Na tom, aby kostel byl postaven na hranici obou obcí, aby do něj měly obě strany stejně daleko. Roztržka byla nakonec urovnána. Všechny obce dali souhlas, aby se kostel stavěl u staré kaple, tedy na Cerové.

Zdroj: Obec Cerová
Aktualizováno dne: 3.4.2022
Zdroj: Obec Cerová

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Farní kostel sv. anděly strážce - Cerová
obec
Cerová
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Region: Záhorie
 48.5870088, 17.3820072

obec
Cerová

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události