CZ CZ
0 hodnocení
Jelikož se v obci nacházely jen dvě studny, které v létě vysychaly, bylo třeba vybudovat vodovod.

Vodojem

Jelikož se v obci nacházely jen dvě studny, které v létě vysychaly, bylo třeba vybudovat vodovod.

Jelikož se v obci nacházely jen dvě studny, které v létě vysychaly, bylo třeba vybudovat vodovod. Proto obec v roce 1934 žádala o stavbu vodovodu. V roce 1936 bylo přislíbeno, že začnou práce. Nestalo se. Opětovně byla podána žádost v roce 1939. V únoru 1940 Státní stavební oddělení oznámilo obci Nevolné, že náklad na stavbu vodovodu bude 250 000 korun. Stát zároveň žádal o složení 126 000 korun od občanů. Obec se ucházela o půjčku v kremnické spořitelně, ale neúspěšně. Jelikož nebylo možné vysbírat od obyvatel požadovanou sumu peněz, sešlo se obecní shromáždění. Dohodli se, že stavbu provedou vlastními silami a prostředky. Práce byla rozdělena následovně. Na každého člena domácnosti bylo zapotřebí kopat dva metry. Dva metry se kopaly i od každého kusu rožního dobytka. Dne 21. května 1940 začaly práce. Samotná práce trvala tři dny. Celý náklad vodovodu činil 97 000 korun. Tak měla obec jako jedna z prvních v okolí vlastní vodovod. Získáním zdravé pitné vody z Lupták značně ustoupila i nemocnost. Při slavnostním otevření vodovodu (1940) měl proslov Matej Baláž. Vodovod byl rekonstruován v roce 2000. Projekt vyhotovil Marcel Dzurilla, práce provedli Jozef Ďurian a Ján Hric

Zdroj: Obec nevolne

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Vlakem, Autobusem, Karavanem


Aktualizováno dne: 23.6.2022
Zdroj: Obec nevolne

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Vodojem
Nevoľné
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Region: Pohronie
 48.6737191, 18.9429671

Nadmořská výška: 715 m

Nevoľné

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události