CZ CZ

Pralesy Slovenska - Veterlín

0 hodnocení
Lokalita se nachází v centrální části Malých Karpat na výrazném strmém hřebeni mezi kótami Veterlín (723,5 m nm) a Čelo (716 m nm), v části Bílé hory, cca 4 km severovýchodně od Smolenic. Jedná se o výrazný vápencový (střednotřásné vápence) bralnatý hřeben s rozsáhlými suťmi. Území převážně v 5. stupeň ochrany - NPR Záruby, menší část 2. stupeň ochrany. Výměra: 64.19 ha. Katastrální území: Smolenice, Buková.

Pralesy Slovenska - Veterlín

Lokalita se nachází v centrální části Malých Karpat na výrazném strmém hřebeni mezi kótami Veterlín (723,5 m nm) a Čelo (716 m nm), v části Bílé hory, cca 4 km severovýchodně od Smolenic. Jedná se o výrazný vápencový (střednotřásné vápence) bralnatý hřeben s rozsáhlými suťmi. Území převážně v 5. stupeň ochrany - NPR Záruby, menší část 2. stupeň ochrany. Výměra: 64.19 ha. Katastrální území: Smolenice, Buková.

Různorodost terénních tvarů a značné výškové členění od 420 po 723 m nm podmínily bohaté zastoupení rostlinných a živočišných druhů. Zajímavé jsou drsnými povětrnostními podmínkami tvarované stromy v bezprostřední blízkosti hřebene, jedná se především o javory horské. Převážná část mapované lokality je součástí NPR Záruby, územně chráněné od roku 1984 na výměře téměř 300 ha. Lesní porosty s průměrným věkem 160 až 170 let jsou zachovalou ukázkou především lipovo-javorových sutinových lesů, v malé míře i bukových a jedlově-bukových květnatých lesů. Převládající dřevinou je buk, velmi hojnou příměs však tvoří jasan štíhlý a javor horský, vzácněji se najdou i dub zimní, jilm horský, lípa velkolistá, habr, javor polní, javor mléčný či třešeň mahalebka. Na více místech střídají lesy výrazné skalní útvary, řídkoles či malé bezlesí se specifickou vegetací. Na lokalitě se vyskytuje dostatek odumřelého dřeva v různém stupni rozkladu a některé stromy dosahují pozoruhodných dimenzí. buk s obvodem kmene 350 cm, javor horský s obvodem až 450 cm. Nejzachovalejší lesní společenství se nacházejí v jihovýchodní části masivu Veterlína, kde nejsou patrné stopy po lidské činnosti a porosty mají pralesový charakter. Různé typy stanovišť a zachovalost území vytvářejí předpoklady pro výskyt celé řady vzácných a ohrožených druhů fauny a flóry. Lokalita o výměře téměř 65 ha je součástí území evropského významu SKUEV0267 Bílé hory a současně CHKO Malé Karpaty.

Aktualizováno dne: 15.11.2022

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Pralesy Slovenska - Veterlín
Pralesy Slovenska - Veterlín
Smolenice
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Region: Trnavsko
 48.5140778, 17.3809505

Pralesy Slovenska - Veterlín
Smolenice

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události