CZ CZ
0 hodnocení
Pro děti Kultura Historie Vánoce Pro seniory Pro rodinu Velikonoce
Rokokový kostel, postavený kolem r. 1780 na místě zbořeného středověkého kostela, jehož sanktuárium bylo použito jako boční kaple. Prostory jsou klenuty pruskými klenbami, sbíhajícími do pilastrů nástěnných pilířů.

Farní kostel sv. Petra a Pavla

Rokokový kostel, postavený kolem r. 1780 na místě zbořeného středověkého kostela, jehož sanktuárium bylo použito jako boční kaple. Prostory jsou klenuty pruskými klenbami, sbíhajícími do pilastrů nástěnných pilířů.

Dnešní kostel stojí na místě starého, menšího kostela, který pocházel ze začátku 13. století. Roku 1769 kostelík zbourali až po zdi svatyně, které tvoří kapli dnešního kostela. Na kameni v hlavním oltáři je vyrytý rok vzniku prvního kostela – 1221.

Nový, větší kostel dal postavit místní hrabě František Xaver Königsegg se svou manželkou Sidonií (rod. Esterházyovou - známý rod mající rodinné sídlo v dubnickém zámečku) a místními farníky. Kostel stavěli 10 let. U vchodu v dolní části kostelní zdi je kámen s letopočtem 1770 - tehdy se začal kostel stavět. Vysvěcen byl roku 1780. Starý, původní kostel už kapacitně nestačil velkému počtu farníků, proto se postavil nový kostel.

Kostel je postaven v pozdně barokním slohu, vyzdoben je bohatou štukovou ornamentikou. Je Krásný zvenčí i zevnitř.

V roce 1880 byl kostel zrestaurován, u příležitosti staletí tohoto chrámu.

V roce 1937 mistr Adam z Rožňavy kostel vymaloval.

V roce 1950 byla zhotovena nová střecha kostela.

V roce 1971 byl kostel opraven zvenčí a v roce 1974 byl vymalován zevnitř.

V roce 1985 byla v interiéru kostela instalována nová křížová cesta, spolu s obětním stolem, ambonou a sedesem.

V letech 1987 – 1989 byla překryta měděnou krytinou celá střecha a věž kostela. Tato krytina je zde dosud.

V letech 1996 - 1998 byl zrestaurován obraz sv. Františka Xaverského v kapli, spolu s hrobem sv. Vincenta.

V dnešní době přibyly nové stezky před kostelem, byla vyrobena nová vrata.

Hlavní oltář a boční oltáře vytvořil neznámý umělec z okruhu Rafaela Donnera, vídeňského královského sochaře. Hlavní oltářní obraz představuje sv. Petra a Pavla, autorem je Josef Zanussi. Krásná je kazatelna, která představuje loďku na moři života (na lodi učil i Ježíš). Varhany jsou původní barokní, zhotovil ho Juraj Pažitný z Rajce.

V blízkosti farního kostela se také nachází Františkánský kostel sv. Jiří a klášter a renesanční zámeček dnes známý jako Střední odborná škola zemědělská.

Zdroj: turistika cz (17.11.2022)

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí


Vhodné pro: Rodiny s dětmi, Seniory
Aktualizováno dne: 24.11.2022
Zdroj: turistika cz

Otevírací doba

Počasí

pondelí - pátek:
08:00 - 14:00


Kontakt

Telefon: 0910 852 311
E-mail: pruske@fara.sk
Webová stránka: obecpruske.sk
Farní kostel sv. Petra a Pavla
Pruské 381
01852  Pruské
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Region: střední Pováží
 49.0260306, 18.2095869

Nadmořská výška: 250 m

Pruské 381
01852  Pruské

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události