CZ CZ

Bazilika sv. Jakuba

0 hodnocení
Farní kostel sv. Jakuba byl postaven v první polovině 14. století jako trojlodní prostor. V průběhu 15. století byly k vstupem na severní a jižní straně pribudované předsíně a kolem roku 1515 byla nad severní předsíní vybudována renesanční architektura tzv. Henckelovej knihovny. V roce 1859 - 1860 byla postavena neogotická věž, údajně na podnět kritických slov císaře Františka Josefa I., které adresoval levočským měšťanům při jeho návštěvě města.

Bazilika sv. Jakuba

Farní kostel sv. Jakuba byl postaven v první polovině 14. století jako trojlodní prostor. V průběhu 15. století byly k vstupem na severní a jižní straně pribudované předsíně a kolem roku 1515 byla nad severní předsíní vybudována renesanční architektura tzv. Henckelovej knihovny. V roce 1859 - 1860 byla postavena neogotická věž, údajně na podnět kritických slov císaře Františka Josefa I., které adresoval levočským měšťanům při jeho návštěvě města.

V interiéru kostela se zachovalo mnoho historického mobiliáře. Nachází se zde jedenáct gotických oltářů, nejrozměrnější z nich - hlavní oltář, s výškou 18,62 m, je nejvyšším středověkým oltářním celkem na světě. Kromě nich jsou zde monumentální architektury renesančního organu, barokní kazatelny, měšťanských epitafů a náhrobníky i dřevěných lavic levočských měšťanů. K nejstarší výzdobě kostela z období kolem roku 1400 patří nástěnné malby na stěně severní lodi, ve svatyni kostela.

Jižní portál chrámu patří k nejvyspělejším dílem vrcholné gotiky u nás. V chrámovém prostoru stojí skvostná architektura hlavního křídlového oltáře, nejvyššího v celém gotickém světě, který je vrcholným dílem řezbáře Mistra Pavla z Levoče. V předělu oltáře je výjev Poslední večeře, jádro celého oltáře tvoří skříň, ve které jsou monumentální plastiky Madony s dítětem, sv. Jakuba a sv. Jana v nadživotní velikosti. Oltářní křídla jsou zdobeny reliéfy ze života sv. Jakuba a s. Jana, na jejich zadní straně jsou tabulové malby s výjevy umučení Krista. Oltářní architektura je ukončena štítem z fiál, ve kterém jsou vkomponované gotické sochy apoštolů z předešlého oltáře.

Levočský kněz a humanista Jan Henckel podpořil nejen vznik oltáře s. Janův, ale pravděpodobně i první renesanční stavbu města, nadstavbu knihovny farního kostela, která dodnes nese jeho jméno.

Organ a kazatelna vznikaly téměř současně ve dvacátých letech 17. století. O tato díla se zasloužil bohatý levočský měšťan Friedrich Probst. Kazatelna se bez změn zachovala na původním místě. Organ byl postaven na severní straně hlavní lodi a byl dílem krakovského truhláře Hanse Hertela, dánského sochaře - tovaryše Hansa Schmidta a norimberského organára Hanse Hummela. Organ byl až do svého přemístění v roce 1846 největším v celém Uhersku. Ve farním kostele se vzácný cyklus sedmi dobrých skutků milosrdenství a sedmi smrtelných hříchů na nástěnné malbě. Malby, které doprovázejí texty v lidové řeči a ne v latině, byly zaměřeny na laické společenství, které měly vychovávat.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Vlakem, Autobusem
Možnosti parkování: Placené parkování v okolí

Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Mládež, Dospělé
Sezóna: Léto
Aktualizováno dne: 26.11.2023

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Bazilika sv. Jakuba
Levoča
Kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Region: Spiš
 49.026854, 20.589264

Nadmořská výška: 578 m

Levoča

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události