CZ CZ
0 hodnocení
Vodní dílo Žilina je vodní dílo na řece Váh nedaleko města Žilina. Dílo bylo uvedeno do provozu v letech 1997 - 1998. Účelem Vodního díla Žilina je výroba elektrické energie a zásobování průmyslových podniků v Žilině technologickou vodou. Nachází se zde vodní elektrárna, která má dva hydroagregátov s celkovým výkonem 72 MW (2 × 36 MW).

Vodní dílo - Žilina

Vodní dílo Žilina je vodní dílo na řece Váh nedaleko města Žilina. Dílo bylo uvedeno do provozu v letech 1997 - 1998. Účelem Vodního díla Žilina je výroba elektrické energie a zásobování průmyslových podniků v Žilině technologickou vodou. Nachází se zde vodní elektrárna, která má dva hydroagregátov s celkovým výkonem 72 MW (2 × 36 MW).

Tři haťové pole o šířce 3 x 12 m, hradicí výška segmentu 11,0 m. klapky 3,3 m, celková výška uzávěru 14,7 m, ovládání hydraulicky. Technické parametry: délka nádrže 7,5 km, šířka nádrže 250 - 600 m, celkový objem nádrže 18,15 mil. m³, užitný objem při maximální výšce hladiny 352,00 m nm 3,9 mil. m³, kolísání vodní nádrže za provozu 1,7 m, kóta maximální hladiny vody 352 m nm, hráz nádrže maximální výška 15 m, šířka koruny 6 m, šířka komunikace 4,5 m, je těsněna fólií navázanou na podzemní těsnící stěnu. Průtoky Váhu v Mojš: Qr prům = 95,6 m³ / s, Q100 = 2 140 m³ / s (po modifikaci vlivem vodních děl Liptovská Mara a Orava: Q100 = 1 490 m³ / s).

prohloubení Váhu

Prohloubení dna koryta Váhu od 0,0 do 9,0 m, šířka dna koryta 45 m, upravené koryto vyhovuje podmínkám vodní dopravy.

náhradní biokoridor

Celková délka asi 9 km, průměrný sklon dna 1,5-2,0 promile, provozní průtok 2,0 - 8,0 metrů krychlových za sekundu, příčný profil lichoběžníkový o šířce dna 5,0 m.

Výstavba

Při výstavbě vodního díla byla zaplavena téměř celá část zástavby žilinské městské části Mojšova Lúčka, celá místní část Hrustína a tři domy v obci Mojš. Namísto zaplavených domů byly vybudovány nové domy převážně v Mojšova Luck za cestou I / 18, včetně školy, nákupního střediska a nedokončeného kulturního domu. Z místní části Hrustína byly postaveny domy v žilinské části Rosinky. V obci Mojš byly pro výstavbu hráze postavené tři domy. Mezi městskou částí Mojšova Lúčka a obcí Mojš byla vybudována ocelová mostní konstrukce pro pěší přes VD namísto staré lávky přes řeku Váh. Do obce Mojš byla vybudována vedle hráze nová cesta ze Žiliny. Z původní staré zástavby v městské části Mojšova Lúčky, bývalé samostatné obci, zůstalo blízko VD jen několik domů a kaple. Místní část Hruštín, která patřila do katastru Žiliny, zanikla úplně. Památka na ni zůstala jen malá prícestnej kaple na šibenici, odkud scházela cesta do Hruštín u řeky Váh. Stará cesta ze Žiliny do Martina vedla původně přes Hrustína a starou zástavbu v Mojšova Lucku. Při výstavbě VD byla zaplavena. Namísto ní je vybudována cykloturistická trasa, která samozřejmě nevede v poloze původní cesty.

Původním majitelem i provozovatelem díla bylo Žilinská Přehrada, as (v likvidaci od 06. 10. 2000). Vodní dílo Žilina je v současnosti v majetku státu. Správcem i provozovatelem celého díla je Vodohospodářská výstavba Bratislava, š. p.

elektrárna

Dvě Kaplanova turbína, průměr oběžného kola 4850 mm, hltnost turbín 2 x 150 m krychlových za sekundu, průměrný spád na turbíny 24,1 m, instalovaný výkon spolu 72 MW, roční výroba 173 GWh elektrické energie, převážně špičkové.

Zdroj: Vodné dielo Žilina (1.9.2021)
Aktualizováno dne: 1.9.2021

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Vodní dílo - Žilina
Žilina
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Region: Horní Pováží
 49.20756, 18.80365

Žilina

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události