CZ CZ

Poutní místo Živčáková, Korňa

3 hodnocení
Živčáková je místem zjevení panny Marie. Mělo se tak stát 1. června 1958, kdy se hajný Matoušovi Lasúta z Turzovky při obchůzce lesem zjevila silueta ženy podobné vyobrazením Panny Marie Lurdské. Pověst o zjevení se rychle roznesla a na Živčáková začalo chodit stále více poutníků z celého světa - zatím jen k jednoduchému obrázku Panny Marie, později k oltářík.

Poutní místo Živčáková, Korňa

Živčáková je místem zjevení panny Marie. Mělo se tak stát 1. června 1958, kdy se hajný Matoušovi Lasúta z Turzovky při obchůzce lesem zjevila silueta ženy podobné vyobrazením Panny Marie Lurdské. Pověst o zjevení se rychle roznesla a na Živčáková začalo chodit stále více poutníků z celého světa - zatím jen k jednoduchému obrázku Panny Marie, později k oltářík.

Pod vrcholem Živčáková vytéká voda z několika horských pramenů, která má blahodárné účinky na tělo i duši člověka. Poutníci věří v její zázračnou léčivou moc, o čemž svědčí i několik poděkování za uzdravení v podobě tabulek umístěných na stěnách Kaple Panny Marie Královny Míru, která byla postavena v roce 1993 na podnět tehdejšího správce farnosti Turzovka VDP. Ivana Mahríka. V té době byla Korňa filiálkou farnosti Turzovka. Teprve později se stala samostatnou farností. Kaple uprostřed lesa v blízkosti léčivých pramenů má jednoduchý pravidelný tvar a její prosklená fasáda umožňuje poutníkům přímý vizuální kontakt se svatostánkem. Na stěně nad obětním stolem je umístěn velký jednoduchý dřevěný kříž a vlevo socha Panny Marie s milostivým obrazem Panny Marie. O tomto obraze koluje legenda, podle níž obraz neshořel ani když ho záměrně zapálili nepřející poutního místa. Obhoreli pouze okraje, ale postava Boží Matky zůstala neporušená. I to může být důkaz, že mezi nebem a zemí přece jen něco existuje ..

Kaple Panny Marie nárůstem návštěvnosti Živčáková kapacitně nestačila, proto vznikla myšlenka výstavby kostela. Klíčovým se stal rok 2008, kdy byla Živčáková prohlášena za Mariánske poutní místo a ve stejném roce, v září, Mons. Tomáš Galis, biskup nově vzniklé Žilinské diecéze, povolil stavbu kostela Panny Marie Matky Církve spolu s exercično- pastoračním zařízením a slavnostně posvětil základní kámen. Autorem projektu nového kostela byl Ing. arch. Marián Goč. Celého managementu, přípravných prací a stavebního dozoru se ujal správce farnosti Korňa, děkan Ivan Mahrík.

Po sedmi letech od začátku výstavby byl 4. října 2015 Kostel Panny Marie Matky Církve slavnostně konsekrovaný žilinský diecézním biskupem Mons. Tomáš Galis. Realizátorem pozoruhodného mozaikového obrazu na oltářní stěně kostela je VDP. prof. Ivan Marko Rupnik s kolektivem z centra Aletti Řím. Hlavní poutě se konají každoročně na jaře a na podzim. Vyhlídková terasa na věži kostela poskytuje zajímavý a nevšední pohled na krásnou přírodu Kysuc.

Mariánské poutní místo Živčáková s novým Chrámem panny Marie, Matky církve, jakož i kaplí postavenou v 90. letech minulého století a několika vydatnou léčivými prameny patří mezi nejnavštěvovanější místa na Kysucích iv celém Žilinském kraji.

Aktualizováno dne: 2.9.2021

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Poutní místo Živčáková, Korňa
Korňa
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Region: Kysuce
 49.39444, 18.57659
Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události