CZ CZ

Socha sv. Jana Nepomuckého - Trenčianske Teplice

0 hodnocení
Historická socha českého národního světce z 19. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého - Trenčianske Teplice

Historická socha českého národního světce z 19. století.

Sv. Jan Nepomucký se narodil v Pomuku u Plzně okolo roku 1345. Jeho otec byl zřejmě německého původu. Jméno "Nepomucký" vzniklo nesprávným čtením latinské verze jeho jména "de Pomuk". Někdejší obec Pomuk se dnes jmenuje Nepomuk. Ján dostal vzdělání v klášteře cisterciáků, pak v Žatci v slavných latinských školách a nakonec se dostal i na univerzitu do Prahy, kterou právě v té době založil císař Karel IV. V roce 1370 se Jan stal notářem a písařem v arcibiskupské kanceláři. Byl rovněž osobním tajemníkem biskupa. V roce 1380 se stal současně i farářem ve farnosti sv. Havla ve Starém městě. V letech 1382-1387 studoval kanonické právo v Padově, kde získal doktorát, a pak se vrátil zpět do Prahy. Stal se kanovníkem a generálním vikářem arcibiskupství. Měl tedy na starosti mnoho odpovědných úkolů v církvi. Kromě toho kázal v chrámu sv. Víta av Týnském chrámu. Byl velmi zbožný, horlivý a svědomitý.

Zdroj: životopisy svätých (8.9.2021)

Pokud byl na trůnu císař Karel IV., Byly mezi arcibiskupstvím a císařským dvorem velmi dobré vztahy. To se však změnilo nástupem Karlova syna Václava IV., Který byl korunován za českého krále už jako dvouletý. Zpočátku se držel otcova vzoru, ale později se oddal hon, zábavám. Kromě toho byl velmi zlostný a hněvivý. Dělal si zálusk na benediktinské opatství v Kladrubech v západních Čechách. Když ho však nedostal, jeho hněv se obrátil doslova proti celé církve v Čechách. Zajal Jana a dvou dalších arcibiskupových spolupracovníků. Arcibiskupa neobloupil jen kvůli tomu, že ho ochránili jeho zbrojnoši. Ostatních dvou později propustil, ale Jana dal natáhnout na skřipec, dal ho pálit a mučit i jiným způsobem a nakonec ho v noci dal odvléci a shodit z pražského mostu do řeky Vltavy. Stalo se to 20. března 1393. Po několika dnech jeho tělo našli a pohřbili v kostele sv. kříže; později ho přenesli do chrámu sv. Víta.

Zdroj: životopisy svätých (8.9.2021)

Traduje se, že sv. Jan je mučedníkem zpovědního tajemství. Údajně se ho měl král vyptávat na hříchy své manželky Žofie, která byla velmi nábožná. Zpovídat se chodila právě k Janovi. Král ji podezříval z nevěry, protože sám se této neřesti dopouštěl. Jelikož však Ján nic nevyzradil, mučil ho a dal nakonec zabít. Tuto tradici potvrzuje i fakt, že jazyk sv. Jana Nepomuckého se zachoval neporušený. Za svatého byl Jan vyhlášen v roce 1729.

Zdroj: životopisy svätých (8.9.2021)
Aktualizováno dne: 8.9.2021

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené

Kontakt

Socha sv. Jana Nepomuckého - Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice
Jesenského, 914 51 Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Region: střední Pováží
 48.909795310456, 18.171829218069

Trenčianske Teplice
Jesenského, 914 51 Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události