CZ CZ
1 hodnocení
Handlová je začleněna do Hornonitrianskeho regionu. Leží v jihovýchodní části, na hlavní urbanizační osy Trenčín - Bánovce - Prievidza - Handlová - Ústí nad Labem. Město má tradici hornického průmyslu. Průmyslová těžba uhlí začala v Handlové v roce 1909. Handlovská důl je nejstarší hnědouhelných dolem na Slovensku.

město Handlová

Handlová je začleněna do Hornonitrianskeho regionu. Leží v jihovýchodní části, na hlavní urbanizační osy Trenčín - Bánovce - Prievidza - Handlová - Ústí nad Labem. Město má tradici hornického průmyslu. Průmyslová těžba uhlí začala v Handlové v roce 1909. Handlovská důl je nejstarší hnědouhelných dolem na Slovensku.

8. března 1376 král Ludvík I. Velký vydal pro osadníka Jindřicha Krickerovi zakládající listinu, aby na místě zvaném Krásný Les (Seperdeo) svůj dům a osadu mohl založit a množstvím lidí ji zaplnit.
Spolu s ním z města Kremnice přišlo do nového sídla asi 200 rodin. Na území Slovenska došlo totiž v druhé polovině 13 tého av celém 14-tom století k zaceľovaniu ran způsobených sice ne dlouhotrvajícími, zato pustošivejšími tatarskými vpády pod vedením Batuchána. Bylo to období postupného hospodářského rozvoje. Jednou z forem byla i tzv. "Šoltýska kolonizace". Jejím výsledkem bylo doosídľovanie, resp. znovuzačlenění již dříve existujících osad a vznik nových osad. Na tomto základě vznikla i Handlová. V době založení Handlové bylo na jejím budoucím území "liduprázdná".
Byl tu jen les, krásný - SEPERDEO VITA. Čistá panenská příroda.
V zakládací listině bylo napsáno: ".... Henrich, Recent Chrikeer ..., ... na jistém lesním místě zvaném Seperdeo ..., někdy prázdném ..., vesnici založil ..., ..a množstvím lidí ozdobil .
Zakladatelem byl dědičný rychtář Jindřich Kriker a původní německé obyvatelstvo se věnovalo převážně zemědělství a pastevectví.
První zprávy o uhlí se objevily až v druhé polovině 18-tého století, kdy se uhlí dolovalo pro potřeby Bojnického zámku.
Důlní těžební závod vznikl v roce 1909. V té době tvořily obyvatelstvo Handlové horníci různých národností, kteří se do města přistěhovali za prací.
Po skončení II. světové války se změnilo i složení obyvatelstva. Zatímco v roce 1943 mělo naše město 12 800 obyvatel, po roce 1945 jejich počet klesl na 4000, v důsledku vystěhování se větší části původních obyvatel do Německa.
Statut města byl Handlové přiznán v roce 1960.Tento rok se váže i se smutnou vzpomínkou na sesuv půdy na horním konci města, který postihl mnohé Handlovská rodiny.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Vlakem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Cyklisty, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 9.11.2018
Zdroj: Handlová

Otevírací doba

Počasí

pondelí:
07:02 - 16:00
středa:
08:00 - 16:00
pátek:
07:00 - 13:30
čtvrtek:
07:00 - 14:30
Zobrazit více

Otevírací doba

Počasí

pondelí:
07:02 - 16:00
středa:
08:00 - 16:00
pátek:
07:00 - 13:30
čtvrtek:
07:00 - 14:30


Kontakt

Telefon: +421 46 519 2511
Webová stránka: handlova.sk
město Handlová
Mestský úrad Handlová
Námestie baníkov 7
972 51  Handlová
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Region: Ponitrie
 48.727786, 18.759358

Lokalita Handlová

Mestský úrad Handlová
Námestie baníkov 7
972 51  Handlová

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události