CZ CZ
0 hodnocení
Obec Ardanovce leží v údolí potoka jednoho z přítoků Radošinky na okraji Nitranské pahorkatiny táhnoucí se pod pohořím Považského Inovce. Geograficky patří Ardanovce mezi nejzápadněji položené obce okresu Topoľčany.

obec Ardanovce

Obec Ardanovce leží v údolí potoka jednoho z přítoků Radošinky na okraji Nitranské pahorkatiny táhnoucí se pod pohořím Považského Inovce. Geograficky patří Ardanovce mezi nejzápadněji položené obce okresu Topoľčany.

Pravěké osídlení katastru obce známe z levé terasy potoka mezi Ardanovce a Šalgovce. Průzkumem zde byly nalezeny zlomky keramiky, kamenné nástroje (sekerky, štípaná industria) a stopy po stavbách - pravěku sídlišti z období mladší doby kamenné - neolitu a eneolitu. Pravěké osídlení z okolí obce známe např. z Orešian a Radošina.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Ardanovce v ní vystupují pod názvem Jardan. Podle jazykovědce Jana Stanislava pojmenování obce pochází z osobního jména Jardan. Ardanovce byly v té době kuriálních obcí - šlechtickým majetkem.
Od roku 1332 byly Ardanovce majetkem nitranského biskupství. Majetky nitranského biskupství byly organizovány ve čtyřech, pozdější osmi panstvích zvaných oficioláty. Oficiolát v Radošine spravoval biskupský / pozdější Kapitulská / majetek v Ardanovce.
Římskokatolický kostel zasvěcený sv. Michalovi archandělu, jednomu ze sedmi andělů v andělské hierarchii mohl být v obci postaven na přelomu 12. - 13. století. Pro kostely pocházející z ranë feudálního období je charakteristické umístění na návrších mimo areálu obce z důvodu, že sloužily pro více okolních obcí. Podrobnější datování stavby kostela může ověřit pouze architektonický výzkum. Z 15. století se v kostele zachovala kamenná svätenička s maskarónov. Počátkem 16. století av průběhu 18. století prošel kostel radikální přestavbou. Byla přistavena věž a loď kostela byla zaklenuta novou klenbou. V dlažbě kostela byly umístěny náhrobní desky, které označovaly hroby místních zemanů.

Fara u kostela byla postavena v roce 1787. V roce 1804 byla přestavěna v klasicistním slohu. Ze začátku 15. století známe jméno římsko-katolického faráře v obci Mattheeusa. V té době se při Ardanovce zmiňuje i osada Dvorec / Odvar, Odvarc /.
V soupisu příjmem ostřihomského arcibiskupství z let 1571 - 1573 vystupují Ardanovce pod názvem Ardanocz. V roce 1598 se v obci uvádí 24 domů. Po ničivém osmanském vpádu na střední a jihozápadní Slovensko v roce 1599 byly Ardanovce vyrabované a vypálené. V roce 1600 se v obci neuvádí ani jeden dům.

Ardanovce byly v minulosti zemědělskou obcí. Vhodné přírodní a klimatické podmínky předurčovaly tento kraj na pěstování révy. Jsou zajímavé z národopisného hlediska (kroj, dvory, hrazeno Pajta).

V roce 1785 měla obec 44 domů a 244 obyvatel, kteří se vedle zemědělství věnovali i pálení vápna.
V roce 1808 vystupuje obec pod názvem Ardánocz a Ardánowce. Ve druhé polovině 19. století / 1866 / onemocnělo v Ardanovce na choleru, která se rozšířila po celé zemi 85 obyvatel, z čehož 24 obyvatel zemřelo. Při sčítání obyvatelstva v roce 1900 měli Ardanovce 277 obyvatel. Z toho počtu bylo 259 (93,6%) Slováků.

2126_yjk64rvufp.jpg

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 7.2.2019
Zdroj: Ardanovce

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Telefon: +421 904 558 228
Webová stránka: ardanovce.sk
obec Ardanovce
Obecný úrad
Ardanovce 11
956 06  Ardanovce
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Region: Ponitrie
 48.536623, 17.904471

Lokalita Ardanovce

Obecný úrad
Ardanovce 11
956 06  Ardanovce

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události