CZ CZ
2 hodnocení
Archeologické nálezy dokazují, že Borovce patří k nejstarším sídlištím na Slovensku. Osídleno byly už ve starší fázi mladší doby kamenné, v době bronzové, římsko-barbarské i slovanské době, z níž pochází žárové pohřebiště ze 7.-8. století. Zde se pohřbívali v uren zbytky spalovaných mrtvých.

Obec Borovce

Archeologické nálezy dokazují, že Borovce patří k nejstarším sídlištím na Slovensku. Osídleno byly už ve starší fázi mladší doby kamenné, v době bronzové, římsko-barbarské i slovanské době, z níž pochází žárové pohřebiště ze 7.-8. století. Zde se pohřbívali v uren zbytky spalovaných mrtvých.

Obec se poprvé vzpomíná v obchůzce katastru Šterusy v roce 1262 jako Boreal. Později v roce 1263 jako Bory, r. 1773 jako Borovce, maďarsky Vágbory, německy Borowitz.

Do roku 1388 byla královským majetkem, pak je král Zikmund daroval vévodovi Stiborovi ze Stiboríc, který měl sídlo v Beckova. Stiborovců patřily do roku 1430. V 16. století se staly zemanskych obcí, patřily různým šlechticům. V portální soupisu z r. 1536 uvádí Boryovci, Thewrewkovci a Andrej Ruska. Kanonické vizitace z r. 1560 uvádí majitelů Pavla, Ludvíka a Kateřinu Bory a Jana Redneky. Později se objevují i zeměpána Očkayovci, Vietorisovci, Bosányiovci a jiní. Po roce 1900 vystřídal zemanskych vlastníků vídeňský baron, velkostatkářů Springer, kterému patřila většina katastru. Ve svém Majeri zaměstnával chudých lidí z Boroviec i sezónních dělníků ze severního Slovenska.

Po vpádu Turků v roce 1599 celá obec lehla popelem. V roce 1600 se v Borovce uvádějí pouze čtyři domy, ostatní spálené. V r. 1831 vypukla ve vesnici epidemie cholery. Matriky uvádějí ve farnosti přes sto mrtvých. V následujícím roce zemřelo 24 dětí na epidemii neštovic.

Války a nemoci ovlivňovaly i počet obyvatel. V roce 1787 zde žilo 589 obyvatel, r. 1828 - 740, r. 1869 - 638, r. 1900 - 755, r. 1940 - 935, r. 1970 - 1063, rok 1991 zaznamenal velký úbytek - 869 obyvatel.

Jako jiné obce, i Borovce měli svou pečeť, jejíž typárium se dodnes zachovalo. Má průměr 38 mm. Uprostřed je obraz sv. Vavřince s rožněm v pravé a palmovou ratolestí v levé ruce. Po obou stranách postavy jsou květiny. V kolopise je text: "+ SIGILIUM + Pagine + BORI + ANO + 1719 + S + Laurentius."

Od roku 1986 probíhal v Borovce archeologický výzkum, který se mimo jiné zajímá o počátky křesťanství na území obce. Odkryly se desítky hrobů z 9. - 11. století. Pocházejí z křesťanského období, proto v nich chybí potravinové dary, běžné u pohanských předků. V hrobech z 11. - 12. století se při mrtvých objevují mince vydávané prvními uherskými panovníky. Je zde vidět znaky - křesťanské symboly: kříž, rovnoramenný trojúhelník a jiné. Se začátkem křesťanství se postupně měnil způsob pohřbívání. Našel se zde i slovenský unikát a ve střední Evropě ojedinělý šperk - "bronzová dutá schránka zdobená ně jedné straně filigránem. Pravděpodobně je to kaptorga (schránka na ostatky svatých). Pochází z jednoduchého hrobu a lze ji spojovat s počátky christianizace na našem území".

Nenápadná obec nedaleko Piešťan ukrývá jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť Slovenska. Osídlení území obce nastalo již v neolitu. Odkryté byly několik sídliště z tohoto období, ale největším pokladem je velké slovanské žárové pohřebiště ze 7. až 8. století. Hroby vydaly mnohé vzácnosti, kromě jiných i v Evropě unikátní šperk - bronzovou schránku na ostatky svatých, kterou lze spojovat se začátkem kristianizácie. V budoucnu obec plánuje zřídit malé muzeum, kde by našli místo exponáty vykopány během dvou desetiletí trvajících archeologických výzkumů. Borovce však nežijí jen z historie, ale v současnosti hlavně pestrým kulturním a společenským životem. Každoročně se v obci koná několik akcí - masopust, stavění "května" spojené se soutěží ve vaření guláše, Kateřinský vepřové hody, oslavy Dne matek a Dne dětí, vánoční trhy či maškarní ples. Borovce svým obyvatelům poskytují klidný život venkova v blízkosti města.

Zdroj: GoSlovakia

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Domluvíte se: Slovensky

Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 8.10.2022
Zdroj: Borovce

Otevírací doba

Počasí

pondelí:
08:00 - 12:00
12:30 - 16:00
středa:
08:00 - 12:00
12:30 - 17:00
pátek:
08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Zobrazit více

Otevírací doba

Počasí

pondelí:
08:00 - 12:00
12:30 - 16:00
středa:
08:00 - 12:00
12:30 - 17:00
pátek:
08:00 - 12:00
12:30 - 15:00


Kontakt

Telefon: +421 33 779 6181
E-mail: info@borovce.sk
Webová stránka: borovce.sk
Obec Borovce
Obecný úrad Borovce
Borovce 168
922 09  Borovce
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Region: střední Pováží, Mikroregion nad holeškou
 48.5767314, 17.7462137

Lokalita Borovce

Nadmořská výška: 165 m

Obecný úrad Borovce
Borovce 168
922 09  Borovce

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události