CZ

Boj proti koronavirus v 3D

Dominika Šimončičová

0 hodnocení
Na boj s koronavirus se nikdo nepřipravil - nikdo ho nečekal. Proti strachu, bezmocnosti a soustavnému tlaku špatných zpráv jakoby nebylo ničeho, z čeho by se dala cítit naděje, není žádný náznak rychlého řešení. Žádné ze známých opatření koronavirus neřeší, jen ho zpomaluje. Lidé mají bojovat proti této hrozbě tak, že budou doma sedět a čekat ... nebo mohou lidé v boji s koronavirus udělat něco víc?

Lidé nejenže nesedí jen doma, ale vedení společným cílem jsou schopni udělat více - v situaci, kdy se jen těžko shánějí ochranné prostředky sami si šijí roušky, distribuují je prostřednictvím obcí tam, kde jich je nejvíce třeba, jsou iniciativní, pomáhají si jak jen umí a spojují se, aby byli v boji silnější.

V těžkých časech je vždy dobré ukázat na dobré příklady, které inspirují a dodávají nám energii a víru ve vítězství dobra nad zlem. Jedním z takových příběhů je i příběh Martina Kováčika.

Martin tlačí věci v 3D tiskárnách. Jakmile se to začalo a bylo jasné, že bude potřebná pomoc, neváhal. Spolu s konkurencí začal vyvíjet ochranné štíty a respirátory tak, aby se k dostaly do první linie pokud možno co nejdříve. Zásluhou koronavirus si v dané situaci jinak konkurující si subjekty dokázali pro dobro věci odtajnit své know how sdílet své myšlenky, kapacity a kontakty, co se za "standardních okolností" neděje.

Zdroj: Facebook (28.3.2020)
Zdroj: Facebook (28.3.2020)

Za necelý jeden týden první ochranné štíty spolu s konkurencí vymyšlené a vyrobené pomocí 3d tisku obdrželi první lidé, kteří je v první linii nejvíce potřebují - lékaři a záchranáři v nemocnicích. Spolu s konkurencí vyvinuté a vyrobené na Slovensku. Výjimečnost tohoto příběhu není v nějaké velké rétorice - je o přístupu člověka a jeho odpovědnosti za přežití světa kolem nás v opravdu nežičlivej situaci. Jen málo výrobků se vyvíjí na Slovensku, ještě méně je jejich primárně vyvinutých na ochranu lidí žijících na Slovensku.

Zdroj: 3D respirátor (28.3.2020)

Martin svou aktivitou a angažovaností tak ukázal, jak je možné proaktivní zapojit své znalosti a schopnosti v boji proti koronavirus. I toto je anikorona i toto je Go, které nám káže nezastal ani v nejtěžších chvílích.

Pokud znáte i vy další příběhy, jak lidé ve Vašem okolí bojují proti koronavirus, neváhejte nám je poslat, rádi i prostřednictvím těchto příběhů budeme bojovat proti koronavirus.

sdílet na
Zpracoval: Dominika Šimončičová
Aktualizováno dne: 31.3.2020
Zdroj: GoSlovakiaMohly by tě zaujmout