HU

Digitalizujeme spolu - regióny, mestá, obce cez body záujmu

1. TVORBA ZOZNAMU POI (všetky zaujímavé objekty vo vašom okolí)

  • Zadajte e-mail (bude dôležitý v ďalších krokoch a bude slúžiť k identifikácii zadávateľa dát)
  • Vyplňte tabuľku bodov POI - (môžete zadať toľko bodov koľko chcete)

2. REGISTRÁCIA (na pridávanie fotografií a textov k POI)

  • Prihláste sa svojím e-mailom (ktorý ste zadali v kroku 1 pri tvorbe zoznamu POI)
  • Zadajte svoje heslo (registrácia Vám umožní pridávať obsah k Vašim bodom záujmu)

3. TVORBA OBSAHU (pridávajte fotografie a texty k POI)

  • Prihláste sa svojím e-mailom (ktorý ste zadali v kroku 1 pri tvorbe zoznamu POI) a heslom (ktorý ste zadali pri registrácii)
  • Dopĺňajte texty a fotografie k jednotlivým POI (základ k jednému bodu je 3-5 fotografií a text v rozsahu cca 200 slov)

4. Upravujte kedykoľvek svoj profil a svoje body pomocou svojho účtu!


Írd le a pontok nevét!