HU HU
0 hodnotenia
Uhrovecet az 1960-as években menekültvárként hozták létre. Megépítését Trencsén Báš polgármesterének tulajdonítják, aki nagy kiterjedésű ingatlanokat szerzett körülötte, és képes volt elvégezni ezt az építkezést. Az első írásos feljegyzés egy már épített kastély és kastély létezéséről az esztergomi káptalan 1295-ből származó dokumentuma.

Uhrovec vár

Uhrovecet az 1960-as években menekültvárként hozták létre. Megépítését Trencsén Báš polgármesterének tulajdonítják, aki nagy kiterjedésű ingatlanokat szerzett körülötte, és képes volt elvégezni ezt az építkezést. Az első írásos feljegyzés egy már épített kastély és kastély létezéséről az esztergomi káptalan 1295-ből származó dokumentuma.

Azt állítja, hogy Matúš Čák úgy döntött, hogy Tekovban lévő ingatlanját kicseréli az Uhrovec várra (castrum Ugrog) és a Podlužany, Bánovce, Horné Naštice, Uhrovec, Bancúch, Žitná, Radiša falvakra, a kastély alatt fekvő falura, amelyet Močiarniknak hívtak ( ma Podhradie) és Šípkov. Bár Matúš Čák 50 hrivnya összeget fizetett az uradalom eredeti tulajdonosának, Peternek, Báš mester fiának, ez egyértelműen egyenlőtlen vagyoncsere volt. Az esztergomi káptalan 1297-ből származó dokumentumában Mikuláš arra panaszkodik, hogy Matúš Čák őt és apját Petr arra kényszerítette, hogy Uhrovec birtokukat halálveszély fenyegetésével több értéktelen tekovi falu ellen cseréljék. Így 1295-ben Magyarország egyik legfontosabb oligarchája lett az Uhrovec tulajdonosa. Matúš Čák 1321-ben bekövetkezett haláláig birtokolta az uhroveci kastélybirtokot, amikor az Karol Róbert király tulajdonába került.

Az Uhrovec-kastély királyi kézben maradt egészen 1389-ig, amikor Zsigmond luxemburgi király adományozta kedvenc Štiborice-i Štibornak, Beckovnak és testvéreinek. A kastély Bánovce városát és 21 falut tartalmazott a Radiše-patak medencéjében és a Bebrava felső folyásán. A Štibor család 1434-ig birtokolta az uradalmat. Mivel ők voltak Magyarország legfontosabb és leggazdagabb mágnásai, a kastélynál végzett építkezési tevékenységük nem zárható ki. Ifj. Štibor halála után Uhrovec kastély a királyé volt. 1435-ben feleségének, Barbara királynőnek adta. 1439-ig birtokolta, amikor kastélyát Albrecht Habsburg magyar király elvitte és feleségének, Erzsébetnek adta.

Az 1840-es évek elején a kastélybirtok új tulajdonosa a svájci liptói pongráci befolyásos mágnás lett. Nicholas. Nem ismerjük a kastély megszerzésének körülményeit, de vannak bizonyítékok arra, hogy Pongrác Uhrovecben volt. 1453-ban V. Pohrobok Ladislav király bevált hű szolgálatai miatt legalizálta Pongrác birtokát a kastélyban, és örökletes birtokában megadta neki. Ján Pongrácot a kastély tulajdonosaként emlegetik Pongrác halála után. A kastély az 1980-as években Ján és lányaié is volt. Az építkezési tevékenység a Pongrác családhoz is köthető, főleg a kastély védettségének növelése, mert Albrecht király halála után feudális anarchia tört ki az országban. Pongrácovék a várnál végzett hamisítási tevékenységekkel is összefüggenek.


1483-ban a dobozi Ondrej Danffyt említik az uradalom másodlagos tulajdonosaként. A výčapi Ondrej Kolárt a vár másik társtulajdonosaként is említik a 15. és 16. század fordulóján. 1506-ban Ondrej Danffy Barbora özvegye 7000 aranyért előre megadta a kastélybirtokot a záblatiai Vavrinec Salczernek, akit Uhrovec az 1930-as évek elejéig tartott.

1530-ban a várbirtokot Uhrovec Peter, Doktor de Zylagy, a királyi jövedelem ügyintézője szerezte meg. 1533-ban I. Ferdinád megerősítette hivatali idejét. Ebben az időben (az 1533-1546 évek között) ún Az alsó vár és a kastélyhoz való hozzáférés egy ágyúbástya alatti hídon keresztül. Petr Doktor házassága gyermektelen maradt. 1547-ben I. Ferdinánd király Čemer František Zay-nek adta az Uhrovec kastélyt. Új tulajdonos birtokba adása nem volt egyszerű. Az özvegy Brigita és más környező nemesek tiltakoztak ez ellen. A király elismerte az özvegy doktor Péter iránti követeléseit, és megparancsolta Zay Ferencnek, hogy megfelelő kártérítést nyújtson neki. 1549-ben ezért elrendelte a nyitrai káptalan számára, hogy becsülje meg a pénzügyi költségek összegét, amelyet Doktor Péter a kastély újjáépítésébe fektetett be. A káptalan képviselője kőművesekkel, kőfaragókkal, ácsokkal és kőtörőkkel együtt a következőképpen becsülte meg Petr Doktor költségeit: az alsó és felső várra épített falak és a felhasznált anyag (kő, mész, vas, fa) 4000 arany dukátra állították. Az asztalosmunka értékét 500 dukátra becsülték, az alsó vár árkának és ciszternájának feltárását 1000 aranyra becsülték. Az 5500 aranypénz mennyisége nagyon magas, és a kastély jelentős rekonstrukciójáról tanúskodik.

1570-ben bekövetkezett haláláig František Zay-nek nem volt ideje jelentős építési munkálatokat elvégezni Uhrovecen, mert állandóan a királyi szolgálatban volt otthonától távol. 1570 után a várbirtokot František Zay fiai között megosztották. A kastély jelentősége a következő 17. században nőtt, amikor az államellenes felkelések és a török veszély idején menedékként szolgált a Zajovok és a környező nemesség számára. Sokan a kastélyban tartották értékeiket és adománylevelüket. A 17. század második felében megsokszorozódott a vita a Zajovok között a vár fenntartásával kapcsolatban. 1680-ban például Štefan a trencséni fővárosból azt vallotta, hogy csak ő maga gondoskodott megfelelően a kastély fenntartásáról, míg más testvérei elhanyagolták ezt a kötelességet.

A 18. század folyamán a kastély lassan elvesztette funkcionalitását, és néhány oromzaton kívül a tulajdonosok nem éltek rajta végleg. Börtönként használták. 1802-ben a Zay család a pietától az ősi székhelyig sürgősen megjavította a vár tetőinek egy részét, amelyet a vihar szakított le. 1848 júliusában a várat felgyújtották, és romlani kezdett.

További információ

Szállítási lehetőségek: Gyalog, Biciklivel, Autom, Busszal
Parkolási lehetőségek: Ingyenes parkolás a közelben

Elfogadott fizetések: Készpénz
beszélni fogsz: Slovensky

Alkalmas: Gyermekek, Gyermekes családok, Idősek, Ifjúság, Felnőttek
Évad: Befőttes üveg, Nyári, Ősz, Téli
Frissítve: 10.6.2019
Forrás: Hrad Uhrovec

Nyitvatartási idő

Az időjárás

Nem meghatározott


Kapcsolatba lépni

Uhrovec vár
Uhrovský hrad
956 41  Uhrovské Podhradie
Vidék: Trenčiansky
Időszak: Bánovce nad Bebravou
Vidék: Ponitrie
 48.754151, 18.391494

Uhrovský hrad
956 41  Uhrovské Podhradie

ui.common.button.show_contact

tippek a környékbeli élményekhez Események