Malokarpatské Múzeum v Pezinku

0 hodnotení
Sme regionálne múzeum, ktoré sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi. Máme viac ako päťdesiatročnú tradíciu zbierania a sprístupňovania predmetov, ktoré dokumentujú dejiny regiónu nielen prostredníctvom témy vinohradníctva.

Malokarpatské Múzeum v Pezinku

Sme regionálne múzeum, ktoré sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi. Máme viac ako päťdesiatročnú tradíciu zbierania a sprístupňovania predmetov, ktoré dokumentujú dejiny regiónu nielen prostredníctvom témy vinohradníctva.

Naše služby


Expozície

Malokarpatské múzeum v Pezinku vám v súčasnosti ponúka dve stále expozície – Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi. V nich vám predstavíme najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe a sprostredkujeme zaujímavé informácie o vinohradníctve a vinárstve v prostredí Malých Karpát. Využívame na to interaktívne prvky, akými sú simulátory opilosti, arómabar, štupľovačka fliaš a ďalšie.

Skĺbením historickej architektúry a moderných prvkov vás prevedieme dvomi tisícročiami pestovania viniča hroznorodého na našom území. Aby sme pri spoznávaní tradícií vinohradníctva zapojili všetky vaše zmysly, v cene vstupného ochutnáte i pohár kvalitného miestneho vína. Trvanie prehliadky je cca 1 hodina. Výklad poskytujeme v slovenskom, anglickom príp. nemeckom jazyku. K dispozícii máme audiosprievodcov s informáciami v siedmych jazykoch a posunkovej reči pre nepočujúcich.


Príbeh vína

Ústredným motívom expozície je víno v širšom kontexte – od významu klimatických podmienok cez archeologické nálezy, vinohradnícku samosprávu, architektúru - až po búrlivé udalosti 20. storočia. Prevedieme vás najstaršou z vinohradníckych oblastí, oboznámime s pozitívnymi a negatívnymi účinkami pitia vína či jeho typickými odrodami. Zaujímavé sú aj nálezy stredovekých a novovekých mincí, ktoré boli objavené pri výskume budovy múzea. Odkaz na víno či hrozno v predmetoch dennej potreby spolu s príbehom vinohradníka a vinára Jozefa Belicu – to je záver prehliadky novej expozície. Práve na pozadí života Jozefa Belicu múzeum po prvýkrát predstavuje aj dejiny 20. storočia. Spestrením prehliadky sú napr. simulátory opitosti, prezentácia štyroch druhov pôd v pomyselnom vinohrade ale aj interaktivity pre detských návštevníkov, ktoré sú označené logom detských programov – Strapčekom. Je možné vyskúšať si napr. dereš, poskladať archeologické nálezy, lupou priblížiť vzácne mince alebo si vypočuť autentické spomienky pamätníkov. Zaujímavou novinkou sú dva otvorené depozitáre, v ktorých návštevník nahliadne na kolekciu výtvarného umenia, historické a etnologické zbierky.


Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi

Pivničnú expozíciu sme zamerali na predstavenie dejín vinohradníctva a vinárstva v regióne Malých Karpát s využitím moderných interaktívnych prvkov. Zároveň zahŕňa najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v strednej Európe, pričom každý z nich je unikátny. Našou snahou je zapojiť do prehliadky vaše zmysly za pomoci svetla, zvuku, vôní, chutí a aktívnej činnosti. Zaujímavosťou v slovenských podmienkach je tzv. arómabar, ktorý preverí vaše čuchové bunky. Návštevníkovi predstavíme vinohradníctvo a vinárstvo ako významný fenomén, ktorý ovplyvňoval nielen ráz krajiny, ale takmer všetky oblasti ľudského života.Expozícia v pivničných priestoroch rovnako ponúka interaktivity aj detskému návštevníkovi.


Degustácie vín

DEGUSTÁCIE INAK. VÍNO AKO ZÁŽITOK!

Svet vína je nekonečne pestrý a čarovný. Ponúkame Vám náš iný pohľad na degustácie. Našou snahou nie je unudiť Vás monológovou prednáškou a chemickou analýzou vín. Počúvať stý krát, koľko gramov cukru, kyselín a alkoholu je tam prítomných. Víno Vám chutí, alebo nechutí. To sa nedá vsugerovať, musíte to jednoducho zažiť. Pri skutočnom degustovaní vína chceme, aby ste doň zapojili všetky Vaše zmysly, a čo je najdôležitejšie, najmä vnútorné EMÓCIE. Samozrejme, že Vám pritom radi vysvetlíme, ako sa víno hodnotí, dozviete sa veľa praktických informácií o jeho výbere či skladovaní a za akú cenu ho kúpiť. Prijmite pozvanie do našej pivnice a nastražte zmysly.

V múzeu máme tri unikátne zážitkové degustačné programy: v úplnej tme, za rôzneho farebného osvetlenia a hudby a ochutnávku 5 top malokarpatských vín. Ktorýkoľvek z programov vám vieme poskytnúť v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


Nastražte zmysly V ÚPLNEJ TME

(5 vín + prekvapenie, cena: 15 €/os)

- vína ochutnávate a spoznávate v absolútnej tme

- vaše zmysly sú v tme zosilnené a vnímajú víno inak

- degustácia je doplnená o drobný záhryz (chlieb, klobása, pečivo, voda)


Nastražte zmysly NA HUDBU A FARBY

(5 vín, cena: 15 €/os)

- skúste, ako sa rôzne farebné osvetlenie a hudba pohrajú s vašimi chuťovými pohárikmi

- na chvíľu sa stanete someliérmi a určíte intenzitu vône a chute pod vplyvom farieb

- degustácia je doplnená o drobný záhryz (chlieb, klobása, pečivo, voda)


Nastražte zmysly ZAŽITE VÍNO INAK

(5 vín, cena: 11 €/os)

Zážitková degustácia výberových malokarpatských vín.

- degustácia 5 malokarpatských vín v moderne vybavených pivničných priestoroch

- spoznávanie kultúry pitia vína alebo voľná diskusia o testovaných vzorkách (podľa vašich preferencií)

- záhryz - chlieb, pečivo, voda


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Minimálny počet osôb na realizáciu degustácie je 10 osôb.

- Cena za degustáciu zahŕňa aj prehliadku stálej expozície múzea.

- Kapacita našich priestorov je do 60 osôb.

- Priestory sú vybavené ozvučením a vykurovacím systémom.

- Cenu podľa Vašich požiadaviek a záväznej objednávky dohodneme vopred.


INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE DEGUSTÁCIE

Zálohu v podobe 75 % celkovej sumy za degustáciu prosíme uhradiť najneskôr dva pracovné dni pred plánovanou degustáciou na účet múzea. Doklad o zaplatení je potrebné poslať na e-mail: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk najneskôr dva pracovné dni pred plánovanou degustáciou.

Storno Vašej objednávky akceptujeme najneskôr dva pracovné dni vopred. Záloha Vám bude vrátená v plnej sume. Ak objednávku nezrušíte najneskôr dva dni pred termínom degustácie, záloha bude použitá na pokrytie vzniknutých nákladov.

Dĺžka trvania riadenej degustácie so someliérom je cca dve hodiny. Každá ďalšia začatá hodina strávená v pivničných priestoroch po skončení moderovanej degustácie bude účtovaná poplatkom 50,- €. Platbu prosíme zrealizovať pri odchode v hotovosti.


INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE DEGUSTÁCIE S GASTRONÓMIOU NAVYŠE

Ako doplnok k dobrému vínu môžeme pre vás pripraviť regionálne špeciality, väčšie občerstvenie so studenými misami, zeleninou, ovocím alebo teplým jedlom. Aktuálnu ponuku menu aj presný počet porcií vopred dohodneme spoločne.

Zálohu v podobe 75 % celkovej sumy za degustáciu vrátane občerstvenia prosíme uhradiť najneskôr dva pracovné dni pred plánovanou degustáciou na účet múzea. Doklad o zaplatení je potrebné poslať na e-mail: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk najneskôr dva pracovné dni pred plánovanou degustáciou.

Storno objednávky je možné zrealizovať najneskôr päť pracovných dní vopred. Záloha Vám bude vrátená v celej sume. Ak objednávku nezrušíte najneskôr päť dní pred plánovanou degustáciou, záloha bude použitá na pokrytie vzniknutých nákladov.

Dĺžka trvania riadenej degustácie je cca dve hodiny. Každá ďalšia začatá hodina strávená v pivničných priestoroch po skončení moderovanej degustácie bude účtovaná poplatkom 50,- €. Platbu prosíme zrealizovať pri odchode v hotovosti.


MEŠKANIE

V prípade meškania dlhšieho ako 30 minút si Vás dovoľujeme upozorniť, že Vám bude zaúčtovaný poplatok za čakanie vo výške 20,- €. Zároveň Vás prosíme kontaktovať p. Moniku Chvostekovú, tel. 0911 404 053 a informovať sa o ďalšom postupe. V prípade neohláseného meškania, ktoré presahuje 1 hodinu, si vyhradzujeme právo neuskutočniť objednávku a vzniknuté náklady uhradiť prostredníctvom zálohy.


Vzdelávacie programy

Múzejná pedagogika sa venuje aktivitám a programom v múzeu. Služby múzejných pedagógov sú určené všetkým, ktorých zaujímajú dejiny regiónu, zároveň radi objavujú a sú aktívni. Popri návšteve múzea sa môžete aj zabaviť a aktívne podieľať na získavaní nových vedomostí či zručností. V súčasnosti aktívne oslovujeme školy v Pezinku a okolí, ktorým ponúkame vzdelávacie programy k stálym expozíciám i k výstavám. Pre žiakov je návšteva múzea možnosťou lepšie sa zoznámiť s preberanou témou vyučovacieho predmetu. Žiaci namiesto pasívneho sedenia sami objavujú, pracujú a vypĺňajú úlohy. Vyučujúcim odporúčame navštíviť vzdelávacie programy v rámci oživenia klasického spôsobu výučby.


Archeologický výskum

Archeologický výskum realizujeme pri výstavbe na archeologických lokalitách na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu. Jeho cieľom je záchrana nálezov a nálezových situácii v miestach s plánovanou výstavbou, pri líniových stavbách. V prípade, ak vám Pamiatkový úrad predpísal vykonanie výskumu v priestore Bratislavského regiónu, budeme radi, ak sa so žiadosťou na jeho realizáciu obrátite práve na nás. Malokarpatské múzeum v Pezinku vykonávalo záchranný výskum mestských hradieb v Pezinku, výskum v Pezinku Na bielenisku, výskum exteriéru kostola Sv. Kataríny v Dechticiach a mnohé ďalšie.


Výskum pre vedecké a dokumentačné účely

Malokarpatské múzeum realizuje výskumy na vedecké a dokumentačné účely. Našim dlhodobým záujmom je výskum jednej z najvýznamnejších včasnostredovekých fortifikácii na území Slovenska, nachádzajúca sa vo Svätom Jure v polohe Neštich. Výskum slovanského hradiska tu realizujeme od roku 2006. Doposiaľ sme okrem pamiatok z obdobia konca 8.až 1. pol. 10. storočia (šperky, militárie, súčasti výstroje, pracovné nástroje a pod.) natrafili i na pamiatky z doby halštatskej, rímskej, ako i z 13.-14. storočia.

Ďalší výskum sme vykonali v Pezinku v polohe Mahulanka, kde sme natrafili na pozostatky slovanskej osady z pol. 7.– 8. storočia, ktorú plánujeme opätovne skúmať v blízkej budúcnosti.

Okrem spomenutých výskumov sa venujeme realizácii nedeštruktívnych prieskumov – zberov, v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre sme vykonali geofyzikálny prieskum opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach, kde plánujeme vykonanie ďalšieho systematického výskumu.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť, Platba kartou
Dohovoríte sa: Slovensky, Anglicky, Nemecky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 24.5.2018

Otváracie hodiny

Počasie

utorok - piatok:
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
sobota:
10:00 - 17:00
nedeľa:
14:00 - 17:00
15°
Pi 15°
So 14°
Ne 15°
Zobraziť viac

Otváracie hodiny

Počasie

utorok - piatok:
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
sobota:
10:00 - 17:00
nedeľa:
14:00 - 17:00
15°
Pi 15°
So 14°
Ne 15°

Kontakt

Telefón: +421 33 641 3347
Webová stránka: muzeumpezinok.sk
Malokarpatské Múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01  Pezinok
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Región: Trnavsko
 48.287023, 17.270751

M.R. Štefánika 4
902 01  Pezinok

Zobraziť viac

Súvisiace... Podujatia


tipy na zážitok v okolí Podujatia