Podunajské múzeum v Komárne

0 hodnotení
V roku 1886 bol založený Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Zbierka tohto spolku tvorila základ neskoršieho múzea. V roku 1900 dostal spolok nový názov Muzeálny spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Namiesto doterajšej zbierky starožitností Muzeálny spolok vytvoril štyri oddelenia: historické, archeologické, prírodopisné a národopisné.

Podunajské múzeum v Komárne

V roku 1886 bol založený Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Zbierka tohto spolku tvorila základ neskoršieho múzea. V roku 1900 dostal spolok nový názov Muzeálny spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Namiesto doterajšej zbierky starožitností Muzeálny spolok vytvoril štyri oddelenia: historické, archeologické, prírodopisné a národopisné.

Významným medzníkom v živote múzea bol rok 1911, keď zlúčením Muzeálneho spolku so Vzdelávacím spolkom a Župnou knižnicou bol vytvorený Jókaiho vzdelávací a muzeálny spolok. V roku 1913 bola na základe projektov budapeštianskeho univ. prof. Dezső Hültla postavená nová účelová budova Jókaiho spolku – Kultúrny palác, dnešné sídlo múzea. V období I. ČSR sa Jókaiho spolok stal národnostným kultúrnym spolkom a činnosť múzea v jeho programe ustúpila do úzadia.

Po druhej svetovej vojne sa začala nová etapa v živote múzea. V roku 1948 bolo založené Okresné múzeum, ktoré v roku 1949 dostalo názov Podunajské múzeum. Činnosť inštitúcie bola brzdená nedostatkom odborných pracovníkov a prevádzkových priestorov. Táto situácia sa zlepšila iba po roku 1968, keď po generálnej oprave budovy múzea bola roku 1970 otvorená stála archeologická, historická a etnografická expozícia. V 1970-tych rokoch sa zvýšil počet odborných pracovníkov, začala sa systematická vedeckovýskumná činnosť a publikovanie výsledkov tejto činnosti v odborných časopisoch i v dennej tlači, ako aj v publikáciách múzea. Od roku 1979 vydávala inštitúcia svoj spravodaj, obsahujúci štúdie jeho pracovníkov i správy o činnosti múzea. Od roku 1975 múzeum zriadilo expozície aj v prenajatých priestoroch mimo svojej hlavnej budovy a usporadúvalo ročne pravidelne viacero dočasných výstav. Nový štatút múzea z roku 1991 umožnil rozšírenie zberateľskej a vedeckovýskumnej činnosti inštitúcie na celé územie Slovenska, obývané aj občanmi maďarskej národnosti. Na koordinovanie tejto činnosi bolo zriadené maďarské národnostné oddelenie múzea. V roku 2002 múzeum prešlo do správy Nitrianskeho samosprávneho kraja a zmenil sa aj jeho názov na Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne. V januári 2008 inštitúcia dostala späť svoje pomenovanie Podunajské múzeum v Komárne. V súčasnosti jeho základným poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať a ochraňovať, vedecky a kultúrno-výchovne využívať hmotné i nehmotné doklady a dokumenty o vývoji a súčasnom stave spoločnosti na území okresu Komárno, ako aj o vývoji prírody južnej časti Podunajskej nížiny v okresoch Komárno a Nové Zámky. V rámci užšej špecializácie sa múzeum zameriava na históriu, národopis a dejiny kultúry maďarskej národnostnej menšiny , na výskum a dokumentáciu interetnických vzťahov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj na výskum a dokumentáciu rímskych pamiatok v okrese Komárno.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 25.5.2018

Otváracie hodiny

Počasie

január - apríl
pondelok - piatok:
09:00 - 16:00
do 14. apríla
apríl - september
utorok - sobota:
09:00 - 17:00
15. apríl – 30. september
október - december
pondelok - piatok:
09:00 - 16:00
17°
Pi 19°
So 22°
Ne 24°
Zobraziť viac

Otváracie hodiny

Počasie

január - apríl
pondelok - piatok:
09:00 - 16:00
do 14. apríla
apríl - september
utorok - sobota:
09:00 - 17:00
15. apríl – 30. september
október - december
pondelok - piatok:
09:00 - 16:00
17°
Pi 19°
So 22°
Ne 24°


Kontakt

Telefón: +421 35 773 1476
Webová stránka: muzeumkn.sk
Podunajské múzeum v Komárne
Palatínova 1028/13
945 01  Komárno
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Podunajsko
 47.757754, 18.127242

Palatínova 1028/13
945 01  Komárno

Zobraziť viac


tipy na zážitok v okolí Podujatia