SK SK
3 hodnotenia
História
Neskorobarokový kaštieľ rodu Farkaš (neskôr Zičiovcov), ktorý postavili v roku 1749. Kaštieľ sa po roku 1948 využíval na administratívne účely. Prešiel toľkými úpravami a zásahmi, že už o kaštieli ako historickej budove nemôže byť ani reč. Objekt sa zmenil na akúsi vilu, ktorá má zmodernizovaný interiér.

Bývalý kaštieľ - Pusté Úľany

Neskorobarokový kaštieľ rodu Farkaš (neskôr Zičiovcov), ktorý postavili v roku 1749. Kaštieľ sa po roku 1948 využíval na administratívne účely. Prešiel toľkými úpravami a zásahmi, že už o kaštieli ako historickej budove nemôže byť ani reč. Objekt sa zmenil na akúsi vilu, ktorá má zmodernizovaný interiér.

Budova v exteriéri ničím nepripomína, že je bývalým šľachtickým sídlom rodín Farkaš a Zichy. Povojnová prestavba kaštieľa veľmi negatívnym spôsobom zmenila charakter stavby tak v exteriéri, ako aj v interiéri. Starobylosť budovy potvrdzujú už len priestory prízemia a suterénu zaklenuté barokovými klenbami. Suterén zaberá len časť zastavanej plochy kaštieľa. Má tri priestory zaklenuté valenými klenbami, ktoré navzájom spájajú dve zaklenuté chodby. Na prízemí sa zachovali valené klenby s trojbokými a päťbokými výsečami.

Obraz o podobe kaštieľa dokladajú iba dobové vyobrazenia na pohľadniciach zo začiatku 20. storočia. Severozápadná (hlavná) fasáda objektu bola sedemosová a riešená symetricky. V strede mala trojosový prevyšený mierny rizalit, ktorý vystupoval z blokovej hmoty kaštieľa zastrešenej valbovou strechou. Rizalit ukončovala manzardová strecha. Výška poschodia bola väčšia ako výška prízemia. Nárožia budovy boli zvýraznené mohutnými širokými pilastrami, ktoré prechádzali cez obe podlažia. Rizalit vertikálne členili štyri pilastre, ale iba v úrovni poschodia. Prízemie kaštieľa horizontálne členila pásová rustika ukončená kordónovou rímsou a poschodie ukončovala korunná rímsa. Menšie okná prízemia boli dvojkrídlové, 12-tabuľové, mali podokennú rímsu a vnútornú mrežu. Väčšie okná na poschodí boli dvojkrídlové, 24-tabuľové, lemované pravouhlou šambránou dosadajúcou na podokennú rímsu, pod ktorou sa v úrovni parapetu nachádzali nízke pravouhlé zrkadlá. Hlavný vstup do kaštieľa bol cez jednoduchý pravouhlý portál, ktorý mal v nadpraží rímsu nesenú volútovými konzolami. Dvojkrídlové dvere boli členené vertikálne pravouhlými kazetami.

Okolo kaštieľa sa nachádzal menší park, ktorý je zobrazený na katastrálnej mape obce z roku 1892.

Súčasťou šľachtického sídla boli rozsiahle areály hospodárskych budov, ktoré obklopovali kaštieľ z východnej a zo západnej strany. Budovy boli postupne asanované, naposledy v roku 2005 zbúrali barokovú prízemnú stavbu, ktorá stála oproti nákupnému stredisku – predajni potravín Jednota.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 1.12.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Bývalý kaštieľ - Pusté Úľany
obec
Pusté Úľany
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Región: Podunajsko, MAS 11 PLUS, Mikroregión 11 PLUS
 48.233092, 17.567189

obec
Pusté Úľany

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia