SK SK

Bazilika sv. Mikuláša

0 hodnotení
História
Bazilika Minor svätého Mikuláša je jednou z najznámejších a najvýznamnejších pamiatok v meste Trnava, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačných prácach v roku 1975. Bazilika je preslávená hlavne príbehmi opradeným obrazom Slziacej Panny Márie Trnavskej.

Bazilika sv. Mikuláša

Bazilika Minor svätého Mikuláša je jednou z najznámejších a najvýznamnejších pamiatok v meste Trnava, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačných prácach v roku 1975. Bazilika je preslávená hlavne príbehmi opradeným obrazom Slziacej Panny Márie Trnavskej.

Krížová klenba svätyne má rebrá hruškovitého profilu. Svätyňa nadväzuje na hlavnú loď masívnym triumfálnym oblúkom. Hlavná loď má po obidvoch stranách rovnakej šírky bočnej lode oddelené nerovnako širokými gotickými arkádami. Vo svätyni päťbokého záveru zachovalo sa pôvodné gotické pastofórium. Na severnej strane je gotický otvor, vedúci dnes do sakristie. Pôvode viedol do románskej kaplnky sv. Juraja, ktorá počas stavby kostola slúžila farským potrebám. Stavba baziliky bola robená ako mestská stavba, keďže mesto ako patrón dodávalo stavebný materiál z vlastných zdrojov, ale aj za podpory panovníkov a bohatého meštiactva. Trojloďový chrám bol postavený na najvyššom bode starého mesta. Okolo bol cintorín. Pôvodné hlavné uličné priečelie baziliky bolo jednovežové (gotické). Na južnej strane sa nachádzajúci gotický portál je pôvodný. Obvodové vonkajšie murivo malo oporné piliere, medzi nimi vysoké gotické okná.

Zdroj: Fara Trnava (31.8.2021)

Slziaci obraz Panny Márie Trnavskej...

Barokovú kaplnku na severnej časti kostola dal postaviť Imrich Eszterházy. Dominujúcou časťou tejto kopulovitej stavby je milostivý obraz Panny Márie Trnavskej – patrónky mesta Trnava. Na milostivom obraze sa podľa svedkov zjavili krvavé slzy, ktorými Trnavčanov nielen varovala, ale ich ochraňovala počas tragických udalostí v rokoch 1663 a 1708. Na jej počesť sa každoročne schádzajú do Trnavy tisícky veriacich, aby si uctili milostivý obraz počas deväťdňovej Trnavskej novény.

Zdroj: Región Tirnavia (31.8.2021)

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Platené parkovanie v okolí


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 20.9.2022
Zdroj: Fara Trnava

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Bazilika sv. Mikuláša
mesto
Nám. sv. Mikuláša
91701  Trnava
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Región: Trnavsko
 48.3790719, 17.5918043

Nadmorská výška: 153 m

mesto
Nám. sv. Mikuláša
91701  Trnava

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia