SK SK

ÚEV Vrchná hora - Stupava

0 hodnotení
Územie Európskeho významu. Územie predstavuje izolovaný vrch v predhorí Malých Karpát tvorený vápnitými pieskovcami. V minulosti bola lokalita využívaná ako vinohrady, pasienky a neskôr sčasti aj ako záhrady. Ľudskou činnosťou sa vyvinula xerotermná vegetácia lúk a krovín, na ktorú sú naviazané mnohé vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov. Ide o veľmi významnú orchideovú lokalitu osamotenú v silne urbanizovanej krajine.

ÚEV Vrchná hora - Stupava

Územie Európskeho významu. Územie predstavuje izolovaný vrch v predhorí Malých Karpát tvorený vápnitými pieskovcami. V minulosti bola lokalita využívaná ako vinohrady, pasienky a neskôr sčasti aj ako záhrady. Ľudskou činnosťou sa vyvinula xerotermná vegetácia lúk a krovín, na ktorú sú naviazané mnohé vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov. Ide o veľmi významnú orchideovú lokalitu osamotenú v silne urbanizovanej krajine.

Najväčším ohrozením lokality je okolitá postupujúca urbanizácia územia. Zástavba sa za posledné roky posunula až k úpätiu vrchu. Postupné zarastanie stepných spoločenstiev drevinami spolu s opustením obhospodarovania je ďalšie ohrozenie lokality.

BIOTOPY, KTORÉ SÚ PREDMETOM OCHRANY

Xerotermné kroviny, Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae), Subpanónske travinnobylinné porasty

DRUHY, KTORÉ SÚ PREDMETOM OCHRANY

Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Himantoglossum adriaticum, Lucanus cervus

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 20.5.2022

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

ÚEV Vrchná hora - Stupava
Vrchná hora
Stupava
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Región: Záhorie
 48.2613735, 17.0464414

Vrchná hora
Stupava

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia