SK SK
0 hodnotení
História
PhDr. Štefan Moyses (24.10.1797 – 5.7.1869) – biskup, vzdelanec, významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia, prvý predseda Matice slovenskej. Natrvalo sa zapísal aj do chorvátskej histórie. Štefan Moyses sa narodil 24. 10. 1797 vo Veselom. Rodný dom je dnes Národnou kultúrnou pamiatkou.

Rodný dom Štefana Moysesa

PhDr. Štefan Moyses (24.10.1797 – 5.7.1869) – biskup, vzdelanec, významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia, prvý predseda Matice slovenskej. Natrvalo sa zapísal aj do chorvátskej histórie. Štefan Moyses sa narodil 24. 10. 1797 vo Veselom. Rodný dom je dnes Národnou kultúrnou pamiatkou.

Za klerika ostrihomského arcibiskupstva ho prijali v roku 1813. Po dovŕšení 24. rokov ho vysvätili za kňaza, bol kaplánom v ostrihomskej diecéze a slovenským kazateľom v Pešti. Od januára 1830 bol profesorom záhrebskej akadémie. Stal sa bojovníkom za chorvátsky jazyk a ako cenzor chorvátskej tlače dovolil Chorvátom brániť sa proti maďarizácii. V roku 1847 ho vymenovali za kanonika záhrebskej kapituly a zvolili za poslanca na uhorský snem. Bol podporovateľom návrhov Ľ. Štúra, ktoré predložil na uhorskom sneme roku 1848 na opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri bohoslužbách. 30. augusta 1850 ho panovník menoval za banskobystrického biskupa. Spolu s ďalšími slovenskými vlastencami budoval slovenské gymnáziá. Na čele slovenského vyslanstva predstúpil 12. decembra 1861 pred cisára Františka Jozefa I., aby mu predložil prosbopis Slovákov a Memorandum slovenského národa. 3. augusta 1863 sa stal predsedom Matice slovenskej. Jeho zásluhou rímska stolica súhlasila, aby sa sviatok Cyrila a Metoda svätil 5. júla. Štefan Moyses zomrel 5. júla 1869.

Zdroj: Obec Veselé

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 23.8.2022
Zdroj: Obec Veselé

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Rodný dom Štefana Moysesa
obec
Veselé 93
92208  Veselé
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Región: Stredné Považie, Mikroregión Nad Holeškou
 48.5464264, 17.7358121

obec
Veselé 93
92208  Veselé

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia