SK SK
1 hodnotenie
Cyklo Pre deti Pre rodinu Pre seniorov Relax Turistika
PR Zelienka je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Záhorie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Lakšárska Nová Ves a mesta Šaštín-Stráže v okrese Senica v Trnavskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1980 a novelizované v roku 2011 na rozlohe 141,68 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Na území rezervácie platí 3., 4. a 5. stupeň ochrany. Nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.

PR Zelienka

PR Zelienka je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Záhorie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Lakšárska Nová Ves a mesta Šaštín-Stráže v okrese Senica v Trnavskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1980 a novelizované v roku 2011 na rozlohe 141,68 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Na území rezervácie platí 3., 4. a 5. stupeň ochrany. Nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.

PR Zelienka

Dátum vyhlásenia: 31. 5. 1980

Rozloha: 82,52 ha

Kraj: Trnavský

Okres: Senica

Kataster: Lakšárska Nová VesJedno z posledných zachovaných slatinných rašelinísk medzidunového charakteru. Prevažnú časť výmery rezervácie zaberá slatinná jelšina (Dryopterido cristatae-Alnetum). Veľmi cennou súčasťou územia sú bylinné bezkolencové porasty zo zväzu Molinion caerulae. Slatinná jelšina prechádza do brezovej dúbravy a na zvyšnej ploche sa vyskytujú borovicové lesy. Napriek tomu, že v 80. rokoch poklesla hladina podzemnej vody o viac ako 50 cm a lokalita sa vysušila, nachádza sa tu množstvo vzácnych a chránených druhov rastlín ako ostrica Hartmanova (Carex hartmanii), nátržnica močiarna (Comarum palustre), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium), perutník močiarny (Hottonia palustris), pupkovník obyčajný (Hydrocotyle vulgaris), bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris), papraď hrebenitá (Dryopteris cristata) a papradník močiarny (Thelypteris palustris). Že je to rašelinisko, dokazuje aj výskyt viacerých druhov rašelinníkov (Sphagnum sp.). Zo živočíchov sa tu dokázal výskyt 160 druhov chrobákov, z nich tri chránené a jeden nový druh pre Slovensko.

Predmetom ochrany sú: Biotopy európskeho významu: Dubovohrabovélesy panónske (91G0), Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Rašeliniskové brezové lesíky (91D0), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), biotopy národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy a Slatinné jelšové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného významu.

Zdroj: PR Zelienka

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí, Platené parkovanie v okolí


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 1.12.2022
Zdroj: Zelienka

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok - nedeľa:
Nonstop


Kontakt

PR Zelienka
908 76 Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Región: Záhorie
 48.6024671, 17.1643782

908 76 Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia