SK SK

Rímsko-katolícky kostol s. Petra a Pavla

0 hodnotení
Cyklo
Barokový kostol s hodnotným interiérom, začal stavať v roku 1758 Mikuláš Ambro, po ktorého smrti ho dokončil v roku 1760 jeho syn Jozef Ambro. Svetskými patrónmi kostola boli Jozef Ambro a manželka Kristína, rodená Majtény (Motešická). Ich maľované erby boli donedávna na priečelí chóra kostola.

Rímsko-katolícky kostol s. Petra a Pavla

Barokový kostol s hodnotným interiérom, začal stavať v roku 1758 Mikuláš Ambro, po ktorého smrti ho dokončil v roku 1760 jeho syn Jozef Ambro. Svetskými patrónmi kostola boli Jozef Ambro a manželka Kristína, rodená Majtény (Motešická). Ich maľované erby boli donedávna na priečelí chóra kostola.

Kostol bol posvätený sv. Petrovi a Pavlovi 29. septembra 1760. Zo starého kostola sa preniesli staré drevené sochy a sú tam dodnes. Preniesli sa tiež kazateľnica a bočný oltár zasvätený Jánovi Krstiteľovi, tie sa však nezachovali. Z interiéru kostola si zasluhuje pozornosť barokový oltár, krstiteľnica, rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia. Sochy a obrazy v kostole majú veľkú umeleckú hodnotu a sú zapísané medzi národné kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Pred kostolom sú pochovaní v kryptách jeho donátori, ich príbuzní a spríbuznené rodiny.

Aktualizované dňa: 8.12.2022
Zdroj: GoSlovakia

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Rímsko-katolícky kostol s. Petra a Pavla
Adamovské Kochanovce 270, 913 05 Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Región: Stredné Považie
 48.853195, 17.9280138

Adamovské Kochanovce 270, 913 05 Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia