SK SK

Rosenfeldov palác, Žilina

0 hodnotení
Rosenfeldov palác dominuje na kultúrnej mape Žiliny už od roku 2016. Za ten čas sa nám podarilo vytvoriť miesto s dušou, kde sa odohráva množstvo podujatí, ktoré úzko súvisia s aktuálnym dianím, ale aj históriou mesta. Palác je miestom, kde počuť hlasy z diskusií, podmanivú hudbu, na filmovom plátne ožívajú umelci a známe osobnosti. Je to miesto, kde behajú deti, skúmajú, objavujú a učia sa hravou formou. Neformálne vzdelávanie je pre nás rovnako dôležité ako príprava kvalitného programu.

Rosenfeldov palác, Žilina

Rosenfeldov palác dominuje na kultúrnej mape Žiliny už od roku 2016. Za ten čas sa nám podarilo vytvoriť miesto s dušou, kde sa odohráva množstvo podujatí, ktoré úzko súvisia s aktuálnym dianím, ale aj históriou mesta. Palác je miestom, kde počuť hlasy z diskusií, podmanivú hudbu, na filmovom plátne ožívajú umelci a známe osobnosti. Je to miesto, kde behajú deti, skúmajú, objavujú a učia sa hravou formou. Neformálne vzdelávanie je pre nás rovnako dôležité ako príprava kvalitného programu.

Mestský palác, pomenovaný podľa majiteľa, žilinského bankára Ignáca Rosenfelda, sa nachádza v historickom centre Žiliny, neďaleko hlavných námestí. Bol postavený v r. 1907 ako zmenšená napodobenina viedenského zámku Belveder podľa architekta M. Rautera. Je jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta (vyhlásená bola v r. 2009). Zachoval sa takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailmi, akými sú napríklad okenné a dverné výplne s ozdobnými kovovými mrežami, drevené obklady stien, štukatérska výzdoba interiérov, pôvodné svietidlá, vitrážové leptané sklá okien, monumentálne hlavné schodisko s mramorovým zábradlím, kovové zábradlie zadného schodiska, ale aj kovaný plot s hlavnou bránou. Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je hodnotný i z hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu. Svojím významom prekračuje hranice Slovenska.

Prvý majiteľ Ignác Rosenfeld (1850 – 1923, pochovaný je na žilinskom židovskom cintoríne) bol riaditeľom Slovenskej sporiteľne a úverového ústavu a prvým predsedom Židovskej náboženskej obce v Žiline po jej vzniku a odsúhlasení stanov v r. 1888. V minulosti bol obytným domom, sídlom viacerých bánk (do konca 50. rokov), potom v budove zriadili Pioniersky dom, neskôr Okresný dom pionierov a mládeže a Centrum voľného času Spektrum. Od 30. rokov minulého storočia mal v budove svoj úrad žilinský verejný notár Ladislav Nádaši, syn spisovateľa Nádaši-Jégeho.

Rosenfeldský palác je v súčasnosti členom Európskej siete kultúrnych centier (ENCC), ako jediné kultúrne centrum na Slovensku (5/21). Všetci, ktorí sa pripojili k ENCC si vymieňajú informácie, poznatky a najlepšie postupy s ostatnými členmi. Vďaka členstvu tak spolupracujeme s rôznymi európskymi kultúrnymi centrami, kooperujeme na spoločných podujatiach a vytvárame tak viac možností kultúrneho vyžitia v našom meste.

V podkroví paláca sa nachádza stála expozícia Bábky v podkroví. Bábkové divadlo má na Slovensku dlhú a významnú históriu. Prvým slovenským bábkarom bol Ján Stražan (1856 – 1939). Jeho divadlo známe ako Stražanovo alebo tiež ako Veľké Gašparkovo divadlo sa stalo obľúbeným na celom Slovensku. Bábkové divadlo Žilina vzniklo 1. septembra 1950, založila ho skupina nadšených ochotníkov na čele s výnimočným žilinským bábkarom Teodorom Zvarom. V expozícií sa taktiež, okrem iných, zoznámite s tvorbou významného žilinského výtvarníka Martina Bálika. Sklenený náučný chodník vás prevedie históriou Žilinského bábkového divadla, mapuje prvých 16 rokov pôsobenia. Pre výstavu sú vytvorené špeciálne pracovné listy pre rôzne vekové kategórie detí. Expozíciu si môžu návštevníci pozrieť aj s audio sprievodcom alebo lektorom. Pri prechádzaní priestormi expozície vás zachytí pohybový senzor a vy sa ocitnete v bábkovej hre!

Súčasťou paláca je Knihárska dielňa Lidy Mlichovej. Je to ojedinelá dielňa svojho druhu na Slovensku s dlhou rodinnou tradíciou. Nachádza sa v priestoroch secesnej stavby Rosenfeldovho paláca. Dielňa vznikla na základoch, ktoré svojou tvorbou položil výtvarník Ján Vrtílek (1906 – 2000), otec Lidy Mlichovej, člen poprednej organizácie Meister der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Knihy z dielne získali mnohé ocenenia na slovenských i medzinárodných súťažiach. Knihárska tradícia sa začala v Žiline v roku 1928 príchodom Jána Vrtílka do Žiliny. Ako samostatná knihárska dielňa funguje od roku 1990. Dielňu vedie osobne Lida Mlichová.

Zdroj: Rosenfeldov palác (1.9.2021)
Aktualizované dňa: 1.9.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Webová stránka: rosenfeldovpalac.sk/o-nas/
Rosenfeldov palác, Žilina
Žilina
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Región: Horné Považie
 49.22512, 18.7374

Žilina

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia