SK

Amfiteáter Košice

0 hodnotení
Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zriadilo príspevkovú organizáciu K13 – Košické kultúrne centrá k 1. 10. 2013. Svoju činnosť začala 1. 1. 2014 s cieľom budovať na základoch, ktoré sa položili počas roka 2013, kedy boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry.

Amfiteáter Košice

Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zriadilo príspevkovú organizáciu K13 – Košické kultúrne centrá k 1. 10. 2013. Svoju činnosť začala 1. 1. 2014 s cieľom budovať na základoch, ktoré sa položili počas roka 2013, kedy boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry.

 Zastrešuje všetky kultúrne centrá, ktoré sa počas neho vytvorili. Vybudovaná kultúrna infraštruktúra, ktorá sa vytvorila vďaka investičným projektom, sa bude využívať na kultúrne účely a pokračovať sa bude aj v projektoch, ktoré sa osvedčili. 

Cieľom zriadenia organizácie je plnenie úloh mesta zabezpečovaním aktivít verejného záujmu, utváraním podmienok na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport prostredníctvom investičných projektov v rámci EHMK a správa zvereného majetku mesta. 

Predmetom hlavnej činnosti organizácie je správa majetku mesta, organizácia programov, výstav, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, kultúrno-výchovných, spoločenských podujatí v oblasti kultúry, cestovného ruchu doma i v zahraničí, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, vedecko-technické služby a informačné služby, koordinácia, zabezpečovanie podmienok pre organizáciu a kooperáciu s inými inštitúciami doma i v zahraničí. Činnosť K13 – Košické kultúrne centrá bude zameraná aj na vydavateľskú činnosť, marketingové aktivity, podporu kreatívneho priemyslu, spoluprácu s národnými a medzinárodnými inštitúciami v oblasti kultúry, podporu a propagácia záujmovej činnosti, organizácia konferencií a kurzov, aktivity na podporu zamestnanosti a regionálneho rozvoja. Jednou z ďalších aktivít je monitoring a hodnotenie projektu Košice –EHMK 2013 a súvisiacich činností a projektov podľa projektu INTERFACE 2013, monitoring a hodnotenie udržateľnosti týchto projektov a činnosti projektov nadväzujúcich na projekt EHMK v nasledujúcich rokoch. 

Vznik novej spoločnosti si vynútila potreba pokračovať v projekte EHMK v dvoch líniách – programovej a legislatívnej. Pre legislatívny rámec bola vytvorená príspevková organizácia, ktorej úlohou je zabezpečovať aj programovú kontinuitu. Naštartované projekty a granty po legislatívnej stránke naďalej zostávajú v kompetencii neziskovej organizácie Creative Industry. 

Víziou K13 – Košické kultúrne centrá je ponúknuť  kultúrnu infraštruktúru, teda Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle/Halu umenia, Amfiteáter a 8 výmenníkov SPOTs pre kultúrnych operátorov, tour operátorov, spoločnosti, jedincov, neziskové organizácie a biznis sektor tak, aby príspevková organizácia vytvárala  komplexné technické a programové zázemie s výnimkou financovania. Zámerom je pokračovať v projekte INTERFACE 2013, ktorým sa Košice dopracovali k titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. 

Všetko, čo sa vybudovalo v Košiciach na poli kultúry má slúžiť svojmu účelu a predovšetkým obyvateľom a návštevníkom mesta. Projekt EHMK sa neskončil. Naopak, pokračuje ďalej. Poslaním novovzniknutej organizácie je ponúknuť ľuďom širšiu žánrovú pestrosť , aby si každý dokázal nájsť v každom zo zariadení to, čo ho zaujíma. Programová  štruktúra sa bude zameriavať na širšie spektrum. 

Projekt EHMK mal za cieľ vytvoriť z Košíc kreatívne centrum, čo sa podarilo naštartovať a vytvoriť pevný základ. Spoločne s neziskovou organizáciou Košice 2013 chce K13 posúvať túto stratégiu ešte ďalej. Veľký potenciál na rozvíjanie kreatívnej ekonomiky ponúkajú Kasárne/Kulturpark. 

Aktualizované dňa: 1.10.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené
14°
St 14°
Št 15°
Pi 17°
So 11°


Kontakt

Amfiteáter Košice
Košice
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Región: Abov
 48.727089, 21.23867

Košice

Zobraziť viac

tipy na zážitok v okolí Podujatia