SK SK

Šachta Rothernberg

0 hodnotení
Štôlne sa začali raziť začiatkom 16. storočia o čom svedčí zachovaný zápis z roku 1634, v ktorom sa uvádzajú predmetné štôlne ako aj šachta Rothenberg, ktorá sa nachádzala v blízkosti obidvoch štôlní.

Šachta Rothernberg

Štôlne sa začali raziť začiatkom 16. storočia o čom svedčí zachovaný zápis z roku 1634, v ktorom sa uvádzajú predmetné štôlne ako aj šachta Rothenberg, ktorá sa nachádzala v blízkosti obidvoch štôlní.

vyšná - táto štôlňa bola vstupným banským dielom do ložiska medených rúd Červeného vrchu. Banské dielo bolo razené ručne s množstvom ďalších banských chodieb, sledujúcich zrudnenie v ktorých sa ťažila ruda. V tomto banskom diele je vidieť systém dobývania rúd, či už v malých komorách resp. úpadniciach a komínoch. Zaujímavú a precíznu ručnú prác možno vidieť pri zakládke vydobytých priestorov. 

 

nižná - je vo vzdialenosti cca 150 m od vyšnej štôlne smerom na sever. Tak ako horná aj táto bola vyrazená ako vstupné banské dielo do rudných zásob vrchu Rothenberg a rovnako rozfáraná. Ako v štôlni, tak aj v celom banskom diele je množstvo bočných prekopov, dobývok, komínov a úpadne razených diel za účelom ťažby medených rúd. 

Aktualizované dňa: 1.10.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Šachta Rothernberg
Smolník
Kraj: Košický
Okres: Gelnica
Región: Spiš
 48.7353568, 20.75230843

Smolník

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia