SK SK
0 hodnotení
Typickou dominantou Gelnice je nevysoké bralo so zvyškami niekdajšieho Gelnického hradu. Hrad bol založený za uhorského kráľa Ondreja II. r. 1234. Miesto pre stavbu určil Gottfried Klingsoher, poverenec kráľa. O pôvode hradu z 13. storočia svedčí aj jeho pôdorys oválneho tvaru. Hrad bol vybudovaný na ochranu mesta a baní.

Hrad Gelnica

Typickou dominantou Gelnice je nevysoké bralo so zvyškami niekdajšieho Gelnického hradu. Hrad bol založený za uhorského kráľa Ondreja II. r. 1234. Miesto pre stavbu určil Gottfried Klingsoher, poverenec kráľa. O pôvode hradu z 13. storočia svedčí aj jeho pôdorys oválneho tvaru. Hrad bol vybudovaný na ochranu mesta a baní.

Pohnuté dejiny hradu sa začali už v 13. storočí, kedy prežil tatársky vpád. Roku 1274 dobyl hrad pocstalec Roland. Počas pobytu Jiskrových vojsk na Spiši v polovici 15. storočia bol hrad v rukách Jána Jiskru a neskôr v rukách bratríckeho vojska, ktoré v tom čase ovládalo takmer celý Spiš. 

Po ústupe bratríckych vojsk zo Spiša, po 230 rokoch prestáva byť hrad vlastníctvom kráľa: za pomoc proti bratríkom daroval kráľ Matej mesto aj s hradom Zápoľskovcom. 

Počas bojov o uhorský trón medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápoľským bol hrad v roku 1527 zničený. Po porážke Zápoľského daroval Ferdinand Gelnický hrad Alexejovi Thurzovi, ktorý ho dal obnoviť a zväčšiť. Od tých čias sa označuje ako Thurzov hrad. 

                                                            

Thurzovci boli vlastníkmi hradu až do roku 1636, kedy zomrel posledný mužský potomok rodu - Michal Thurzo. Hrad sa stal nakrátko znova majetkom štátu, ale roku 1638 ho Ferdinand III. i s celým thurzovským majetkom dal grófovi Štefanovi Csákymu a jeho manželke Eve Forgáchovej, ktorej matka Zuzana bola dcérou Alexeja Thurzu. Gelnický hrad takto znova zmenil majiteľa. Nástup Csákyovcov do vlastníctva hradu sa však pre povstanie Juraja Rákocziho presunul až na rok 1652.                                              

V časoch panstva Csákyovcov došlo k viacerým povstaniam, za ktorých hrad i mesto prechádzali z rúk do rúk. Za takých pomerov bol hrad celkom zničený. Nie je však isté, či sa to stalo už r. 1685 alebo až r. 1710. Od r. 1765 slúžil hradný areál ako stále miesto vojenského výcviku gelnických husárov. 

Ďalšiu skazu hradu urýchlil príkaz predstaviteľov mesta, na základe ktorého sa materiál z hradných múrov používal na stavbu mestskej radnice a priľahlých budov. Takto hrad rýchlo menil svoj výzor. Poslednú ranu zasadilo hradu mesto, keď hrad prešiel r. 1839 do vlastníctva a správy mesta, ktoré prikázalo poškodené časti hradu odstrániť. Dôvodom pre toto rozhodnutie bol smrteľný úraz stolárskeho učňa Haasa, ktorý zahynul pri vyťahovaní trámu z ruín hradu. 

Z tohoto obdobia sa zachovala prvá autentická fotografia hradu, podľa ktorej mal hrad štyri bašty a na východnej strane vchod. Okrem hlavného dvora boli na hrade ešte tri vedľajšie nádvoria. 

Roku 1963 sa začalo s prieskumom hradného areálu a jeho okolia. Pritom sa zistilo, že v okolí hradu vyúsťuje 14 podzemných chodieb, resp. pivníc. Pri výkopových prácach na hrade sa našli viaceré predmety, ako kľúče, ostrohy, zbrane a pod. 

Aktualizované dňa: 1.10.2021
Zdroj: Hrad Gelnica

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Hrad Gelnica
Gelnica
Kraj: Košický
Okres: Gelnica
Región: Spiš
 48.850023, 20.931069

Gelnica

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia