SK SK

Kostol Narodenia Panny Márie - Krušovce

0 hodnotení
Kostol Narodenia Panny Márie v Krušovciach je neskororománsky tehlový jednoloďový kostol s polkruhovo zakončenou apsidou, dvojvežovým západným priečelím a barokovou severnou sakristiou

Kostol Narodenia Panny Márie - Krušovce

Kostol Narodenia Panny Márie v Krušovciach je neskororománsky tehlový jednoloďový kostol s polkruhovo zakončenou apsidou, dvojvežovým západným priečelím a barokovou severnou sakristiou

História

Kostol postavili zrejme ako kláštorný niekedy začiatkom 13. storočia. Išlo o na svoju dobu monumentálne riešenú tehlovú jednoloďovú stavbu s dvojvežovým priečelím a polkruhovo zakončenou apsidou. Typologicky šlo o redukciu trojloďovej baziliky na jednolodie pri zachovaní dvojvežového západného priečelia svojou šírkou presahujúceho šírku lode. Podobne riešené stavby nájdeme v rámci zaniknutých kláštorov v Bzovíku či Rimavských Janovciach či v nie tak vzdialených Diviakoch nad Nitricou.

V druhej polovici 13. storočia, v 14. storočí a v druhej polovici 15. storočia bol interiér kostola vyzdobený neskororománskymi a gotickými freskami.

V roku 1560, kedy sa spomína s patrocíniom sv. Mikuláša, bol spustnutý a nevyužívaný. O niečo neskôr ho prevzali evanjelici, ktorí ho využívali až do roku 1673.

V zlom stave bol až do začiatku 18. storočia, keď po požiari druhého zrejme gotického Kostola Panny Márie v roku 1711, prevzal jeho úlohu farského chrámu (i patrocínium), čo si vyžiadalo jeho opravy v nasledujúcich rokoch.

Veľká baroková prestavba sa uskutočnila v roku 1764. V rámci nej boli zamurované či prekryté románske architektonické prvky stavby, ako sú okná či portály. Loď aj apsida boli zaklenuté novými, podstatne nižšími klenbami. V západnej časti kostola upravili murovanú tribúnu. Kostol dostal aj nové vnútorné zariadenie, vrátane oltárov.

Zo severnej strany pribudla dlhá sakristia, z južnej strany apsidy a lode murované predsiene. Statiku stavby spevnili nárožné oporné piliere na západnom priečelí a dva piliere pristavali aj z východnej strany apsidy. Obnovou prešla stavba v roku 1842 a v roku 1877 vyzdobil interiér maľbami, maďarský maliar Károly Jakobey. V roku 1912 dostal kostol novú strechu. Opravovaný bol aj v roku 1966 a vonkajšie fasády obnovili v roku 1991. V roku 2014 sa začala realizovať komplexná obnova spojená s výskumom, ktorý priniesol viacero zaujímavých objavov.

Zdroj: Apsida.sk (10.9.2021)

Zaujímavosti

- Kostol tvorí aj vďaka polohe, významnú a zďaleka viditeľnú dominantu obce, spolu s neďalekým kaštieľom.

- Svojou veľkosťou (dĺžka 25 m) i dvojvežovým (výška 22 m) riešením predstavuje jednu z najvýznamnejších sakrálnych stavieb románskeho obdobia v celom širokom regióne i na celom Slovensku.

- Kostol je spolu s kostolíkom v Livine najsevernejším reprezentantom skupiny tehlových románskych stavieb.

- Kostol zrejme postavili na mieste staršej stavby, keďže georadarový prieskum zistil prítomnosť murív pod dnešnou apsidou. Nepriamo to naznačuje aj zmienka o kostole v listine datovanej do roku 1158, hoci ide o falzum zo 14. storočia.

- Hrubá stavba románskeho kostola sa zachovala v takmer pôvodnej podobe, dnes je však skrytá za zbarokizovanou fasádou.

- Fasády kostola zdobil podstrešný oblúčikový vlys, doplnený lizénami polvalcového tvaru (dnes osekané). Podobné lizény nájdeme na románskom kostolíku v Hedi.

- V západnej časti severnej steny lode a na západnom priečelí dvojvežia sa nachádza pás klasového tehlového muriva (opus spicatum), ktoré sa používalo ešte v časoch Rímskej ríše a na našom území je doložené len v niekoľkých prípadoch. Zaujímavosťou je, že jeden pás má v strede miesto tehál uložený rad plochých kameňov.

- Aj v súčasnej podobe pôsobí interiér kostola monumentálnym dojmom, ktorý musel byť v stredoveku ešte umocnený o cca 1,5 m vyšším víťazným oblúkom, konchou apsidy a rovným stropom lode, ktorý sa nachádzal vo výške 11 metrov.

- Stredoveké prvky stavby sa dajú vidieť v podkroví nad barokovou klenbou. Nájdeme tu vrchnú časť románskeho víťazného oblúka, zvyšky rozobranej konchy apsidy, ako aj obrysy zamurovaných románskych okien v južnej, ale aj severnej stene lode.

- Výskum zachytil šesť románskych okien na južnej i severnej strane lode, ako aj niekoľko nižšie položených gotických okien, čo by mohlo naznačovať, že loď dostala v období gotiky murovanú klenbu. Románske okná boli zachytené aj na apside.

- Na vežiach boli odkryté pôvodné okná, pričom sa zistilo, že na horných poschodiach sa uplatnili združené okná (bifóriá) a v najvyššom dokonca trojité okná, ktoré sú na našom území veľmi vzácne.

- V severnej veži je románsky portál.

- V interiéri sa zachovali aj pôvodné stĺpy západnej empory, ktoré boli v neskoršom období prestavané na piliere štvoruholníkového prierezu. Pri nedávnom výskume bola odkrytá hlavica jedného zo stĺpov.

- Steny kostola v interiéri boli pôvodne neomietnuté, pričom išlo o škárované tehlové murivo.

- V interiéri kostola, vrátane jeho podkrovia, boli odkryté nástenné maľby z 13. a 14. storočia vytvorené vo viacerých etapách.

- Najstaršou maľbou je výjav Ukrižovania v dolnej časti severovýchodnej steny apsidy nad pastofóriom. Zachovala sa však len vo fragmentoch. Pochádza zrejme ešte z konca 13. storočia.

- O niečo neskôr, možno už na prelome 13. a 14. storočia bola celoplošne vyzdobená apsida i víťazný oblúk. Na stenách apsidy išlo o tradičný rad postáv apoštolov v arkádach nebeského Jeruzalema , zachovaný však už len v malých častiach. Na konche apsidy bol vyobrazený Ježiš Kristus v mandorle obklopený symbolmi evanjelistov. Z tohto výjavu sa kvoli rozobratiu takmer celej konchy zachovala už len spodná časť mandorly a časť krídel evanjelistov.

- Na vnútornej špalete víťazného oblúka sú vyobrazené polpostavy prorokov v medailónoch, pričom kažého z nich identifikuje nápisová páska s menom.

- Na víťaznom oblúku zo strany lode sú pomerne nezvyčajne zobrazené postavy svätcov - v hornej časti po oboch stranách je to sv. Mikuláš, ktorému bol kostol pôvodne zasvätený, pod nimi sú to postavy sv. Stanislava (severná časť - na území Uhorska dosiaľ jediná známa freska) a sv. Dorota (južná časť). Na úrovni sv. Doroty sa na nadväzujúcej časti južnej steny lode nachádza kľačiaca postava donátora.

- Niekedy v druhej polovici 14. storočia pribudla na severnej stene lode rozsiahla ladislavská legenda.

- Súčasťou interiéru kostola bola aj kamenná krstiteľnica z 13. storočia, ktorá je dnes uložená v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch.

- Jeden z troch zvonov kostola pochádza z roku 1468 a ulial ho zvonolejár Pavol z Topoľčian.

- Ku kostolu sa viaže legenda o templárskom pôvode, ktorá však nebola potvrdená výskumom.

- Medzi kostolmi v Krušovciach došlo k zaujímavej výmene patrocínií. Kým románsky "horný" kostol bol ešte v 16. storočí zasvätený sv. Mikulášovi, gotický "dolný" kostol mal patrocínium Panny Márie. V druhej polovici 17. storočia, keď sa oba chrámy dostali späť do rúk katolíkom, bol horný kostol zasvätený Panne Márií a dolný zasa sv. Mikulášovi.

- Archeologický výskum potvrdil existenciu staršieho stredovekého kostola v neďalekých Chynoranoch.

Zdroj: Apsida.sk (10.9.2021)

Súčasný stav

Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti. V roku 2014 sa začal rozsiahly historicko-architektonický a reštaurátorský výskum, ktorý priniesol viacero významných objavov v podobe zamurovaných architektonických detailov či stredovekej freskovej výzdoby. Navštívili sme ho v auguste 2011, marci 2015, marci a októbri 2017.

Zdroj: Apsida.sk (10.9.2021)

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Dohovoríte sa: Slovensky, Česky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 10.9.2021
Zdroj: Apsida.sk

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Kostol Narodenia Panny Márie - Krušovce
956 31 Krušovce
Krušovce
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Región: Ponitrie
 48.593118521563, 18.205397974685

956 31 Krušovce
Krušovce

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia