SK SK

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Topoľčany

1 hodnotenie
Kostol v Topoľčanoch bol vybudovaný na mieste starších sakrálnych pamiatok. Prvý kostol tu stál už v roku 1285. V 13.-15. st. kostol spravovali benediktíni. V roku 1731 kostol vyhorel. Mesto sa veľmi rýchlo obnovovalo, ale po dokončení prác vypukol ešte väčší požiar, vtedy bolo zničené celé mesto. Po požiari postavili barokový kostol a v roku 1740 ho vysvätili sv. Ondrejovi. Dnešná podoba kostola je z rokov 1792 - 1802, ide neskorobarokovú prestavbu. Kostol zasvätili Nanebovzatiu Panny Márie.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Topoľčany

Kostol v Topoľčanoch bol vybudovaný na mieste starších sakrálnych pamiatok. Prvý kostol tu stál už v roku 1285. V 13.-15. st. kostol spravovali benediktíni. V roku 1731 kostol vyhorel. Mesto sa veľmi rýchlo obnovovalo, ale po dokončení prác vypukol ešte väčší požiar, vtedy bolo zničené celé mesto. Po požiari postavili barokový kostol a v roku 1740 ho vysvätili sv. Ondrejovi. Dnešná podoba kostola je z rokov 1792 - 1802, ide neskorobarokovú prestavbu. Kostol zasvätili Nanebovzatiu Panny Márie.

Chrám je jednoloďový, vnútorný priestor je zaklanutý pruskou klenbou. Uzáver presbytéria je pravouhlý. Kostol má aj pristavanú sakrystiu, orátórium a vstavanú vežu. Pre mňa bolo zaujímavosťou vidieť na zadnej strane kostola lurdskú jaskyňu. Vedú k nej schodíky so zábradlím a tiež okolie je pekne upravené.

Interier :

maľby klenieb boli vytvorené nitrianskym maliarom a reštaurátorom Edmundom Massányim ( 1907 - 1966 ) v roku 1942 a to technikou pravej fresky.

V kostole sa nachádzajú tri veľkoplošné oltárne obrazy od viedenského majstra Andreja Zallingera ( 1738-1805), ktoré vytvoril na sklonku svojho života. Ide o obrazy : Nanebovzatie Panny Márie, svätý Ignác z Loyoly a svätý Karol Boromejský. Obrazy sú vsadené do mohutných mosadzných rámov z roku 1796 a 1801. Ich autorom je zlatník Lukáš Clemens z Topoľčian.

V oltári sú uložené relikvie svätých mučeníkov Faustína a Simplicia.

V popredí pred hlavným oltárom vpravo sa nachádza drevená socha Sedembolestnej panny Márie pochádzajúca pravdepodobne z druhej polovice 17. storočia. Vľavo je kazateľnica.

V západnej časti kostola sa nachádzajú murovaný organový chór na dvoch stĺpoch.

Exteriér fasády priečelia kostola zdobia v nikách sochy sv. Petra a sv. Pavla. V zadnej časti exteriéru kostola sa nachádza lurská jaskyňa s oltárom Panny Márie. Bola sem pristavaná v druhej polovici 19. storočia. Dá sa k nej dostať po schodíkoch so zábradlím s balustrádou.

Na námestí, neďaleko radnice sa nachádza budova fary. Ide o typický meštiansky dom s prejazdom a vnútorným nádvorím. Presný rok jej výstavby nie je známy, ale v 17. storočí tu už stála. V roku 1765 sa uskutočnila väčšia prestavba, budova po nej mala dve poschodia, vinnú pivnicu a stajne. V 19. st. bola budova upravená v elektickom slohu. V priečelí budovi je nika, v ktorej je umiestnená socha Jána Nepomuckého.

Vo všetkých štyroch rohoch námestia sa nachádzajú sakrálne pamiatky.

Pred kostolom sú to v severozápadnej časti námestia socha Immaculaty a v juhozápadnej časti socha Jána Nepomuckého. V časti za ostolom sú to potom : v juhovýchodnej časti námestia stojí súsošie Najsvätejšej trojice a v severovýchodnej časti je to socha sv. Floriana.

Socha Immaculaty je z roku 1710. stojí na klasicistickom stĺpe s volútovou hlavou.

Baroková pieskovcová socha Jána Nepomuckého je z roku 1760. Ján Nepomucký je patrónom Čiech, kňazov, spovedníkov,mostov, rybárov. Na Slovensku patrí k najpopulárnejším svätcom. Jeho kult sa tu rozšíril vďaka jezuitom.

Súsošie Najsvätejšej trojice ( Trojičný stĺp ) - ide o klasicistickú sochu z roku 1768, tak ako socha Immaculaty stojí na iónovom stĺpe s volútovou hlavicou. V roku 1824 bolo súsošie renovované.

Socha sv. Floriana vznikla v období pred rokom 1780. Renovovaná bol v roku 1862. Sv. Florian je patrónom hasičov, hutníkov, kominárov,hrnčiarov, pekárov, no proste všetkých, kto prichádzajú do styku s ohňom.

Na námestí sa nachádzajú pri kostole ešte dve ďalšie sochy. Socha sv. Vendelína je umiestnená na východnom rohu ohrady kostola. Ide o kamennú sochu z roku 1862. Sv. Vendelín je patrónom pastierov, sedliakov, polí a roľníkov. Zobrazený je ako pastier s pastierskou palicou a kapsou. Pri nohách mu ležia krava a ovca. Druhou je socha sv. Antonína, ktorá je umiestnená pri severnej fasáde kostola. Sv. Antoním býva zobrazený ako mladý františkáns ľaliou a malým Ježišom v náručí. Je patrónom chudobných, sociánych pracovníkov, manželov a pomocníkom pri hľadaní stratených vecí.

Zdroj: turistika.cz (10.9.2021)

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí, Platené parkovanie v okolí

Dohovoríte sa: Slovensky, Česky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 10.9.2021
Zdroj: turistika.cz

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Telefón: +421385326302
Webová stránka: topolcany.fara.sk/
Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Topoľčany
Topolčany
Obchodná, 955 01 Topoľčany
Topoľčany
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Región: Ponitrie
 48.559507442705, 18.174582074964

Topolčany
Obchodná, 955 01 Topoľčany
Topoľčany

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia