Dolný Kubín - trasa č. 2: severná

Túto cyklotrasu vám prináša

Energia na kolesách

Pi 15°
So 15°
Ne 16°
0 hodnotení
Cyklo Šport Energia na kolesách
Pri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 34 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať nielen dve osudné mestá nášho národného barda Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín a Vyšný Kubín, ale aj jeho okolité prírodné krásy v okolí Turikovho Žiaru. Korunou Vášho výletu sa, ale stane Oravský hrad, údajne najkrajší na Slovensku :)

Dolný Kubín - trasa č. 2: severná

Pri príležitosti podujatia Energia na kolesách, Vám ponúkame absolvovať túto 34 km dlhú trasu, ktorá Vám dá spoznať nielen dve osudné mestá nášho národného barda Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín a Vyšný Kubín, ale aj jeho okolité prírodné krásy v okolí Turikovho Žiaru. Korunou Vášho výletu sa, ale stane Oravský hrad, údajne najkrajší na Slovensku :)

Zimný štadión Dolný Kubín - Záskalie,Mokraď / kaštiel/ -

Medzibrodie - Pucov – Mraznica - Oravský

Podzámok / Oravský hrad / - Kňažia cez Racibor -

Zimný štadión Dolný Kubín

Z DK od Zimného štadióna po modrej cyklo značke

2406, od časti Mokraď už zelenou cyklo značkou

5403 do obce Pucov a odtiaľto žltou značkou 8479

do obce Pribiš. Odtiaľ zelenou 5410 do Oravského

Podzámku k Oravskému hradu a ďalej modrou

2406 až do Dolného Kubína, kde sme začínali.

Zdroj: Okolo Slovenska (6.9.2021)

Základné údaje

Začiatok trasy: POI 761 - Zimný štadión - Dolný Kubín

Koniec trasy: POI 761 - Zimný štadión - Dolný Kubín

Dĺžka: 33.9 km

Určené pre: MTB bicykle

Farba: Partnerská cyklotrasa

Obtiažnosť: Športová trasa

Táto cyklotrasa je súčasťou podujatia organizovaného externým partnerom. Nemusí sa na nej nachádzať značenie, avšak na jej jednoduché absolvovanie môžete využiť mobilnú aplikáciu GoSlovakia.


Aktualizované dňa: 13.9.2021

Základné údaje

Začiatok trasy: POI 761 - Zimný štadión - Dolný Kubín

Koniec trasy: POI 761 - Zimný štadión - Dolný Kubín

Dĺžka: 33.9 km

Určené pre: MTB bicykle

Farba: Partnerská cyklotrasa

Obtiažnosť: Športová trasa

Táto cyklotrasa je súčasťou podujatia organizovaného externým partnerom. Nemusí sa na nej nachádzať značenie, avšak na jej jednoduché absolvovanie môžete využiť mobilnú aplikáciu GoSlovakia.