Košice - trasa č.3: okolo archeologického náleziska

Túto cyklotrasu vám prináša

Energia na kolesách

Pi 15°
So 15°
Ne 16°
0 hodnotení
Cyklo Šport Energia na kolesách
Trasu začíname od NKP Kostola Kráľovnej pokoja odkiaľ ulicou Milostdenstva prídeme na neďalekú Južnú triedu. Odtiaľto už cyklochodníkom južným smerom cez mestskú časť Barca. Za ňou už z hlavnej cesty odbočíme doľava na Čaňu a z nej do obce Ždaňa a Skároš.

Košice - trasa č.3: okolo archeologického náleziska

Trasu začíname od NKP Kostola Kráľovnej pokoja odkiaľ ulicou Milostdenstva prídeme na neďalekú Južnú triedu. Odtiaľto už cyklochodníkom južným smerom cez mestskú časť Barca. Za ňou už z hlavnej cesty odbočíme doľava na Čaňu a z nej do obce Ždaňa a Skároš.

Tu v centre obce sa napojíme na modrú cyklo značku 2706 a s ňou na Červený vrch do Nižnej Myšle okolo Archeologického náleziska Várhegy. Prejdeme obcou až ku rieke Hornád a na jej druhý breh. Napojíme sa červenou značkou 039 a už severným smerom. Povedľa Hornádu zo značkou sa vrátime do Košíc až ku Jazeru, kde trasu zakončíme.

Zdroj: GoSlovakia (6.9.2021)

Základné údaje

Začiatok trasy: POI 768 - Kostol Kráľovnej Pokoja - Košice

Koniec trasy: POI 769 - Jazero a Trixen Park - Košice

Dĺžka: 35.5 km

Určené pre: MTB bicykle

Farba: Partnerská cyklotrasa

Obtiažnosť: Športová trasa

Táto cyklotrasa je súčasťou podujatia organizovaného externým partnerom. Nemusí sa na nej nachádzať značenie, avšak na jej jednoduché absolvovanie môžete využiť mobilnú aplikáciu GoSlovakia.


Aktualizované dňa: 6.9.2021

Základné údaje

Začiatok trasy: POI 768 - Kostol Kráľovnej Pokoja - Košice

Koniec trasy: POI 769 - Jazero a Trixen Park - Košice

Dĺžka: 35.5 km

Určené pre: MTB bicykle

Farba: Partnerská cyklotrasa

Obtiažnosť: Športová trasa

Táto cyklotrasa je súčasťou podujatia organizovaného externým partnerom. Nemusí sa na nej nachádzať značenie, avšak na jej jednoduché absolvovanie môžete využiť mobilnú aplikáciu GoSlovakia.