Výškový profil

Túto cyklotrasu vám prináša

Slovenský cykloklub

Logo
0 0 hodnotení

Hodnoť a podpor Slovensko

Hlasovaním môžeš získať body, ktoré ťa potešia pri nákupe na našom e-shope. Ak máš chuť podporiť regionálnych výrobcov alebo pomôcť nášmu životnému prostrediu, aj toto je jednou z ciest ako na to. Body môže zbierať len prihlásený užívateľ, preto sa pred hodnotením nezabudni prihlásiť.

Ako sa dá ešte inak získať body?

Okolo Považského Inovca

Cyklo
Trasa, ktorá vedie okolo celého pohoria Považský Inovec a tvorí tak jednu z kostrových trás v projekte Bikepark Považský Inovec. Prechádza troma krajmi – Trnavským, Trenčianskym a Nitrianskym krajom.

Trasa začína v meste Piešťany na kúpeľnom ostrove pri kolonádovom moste. Po hrádzi trasa vedie až za obec Ducové, kde vychádza na cestu č. II/507. Po nej je cyklomagistrála vedená postupne cez obce Modrovka, Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom až prichádza do Kočoviec. Na konci obce trasa odbáča doprava a po poľnej ceste prichádza do Kálnice a prechádza celou obcou. V obci križuje viacero cyklotrás. Z Kálnice trasa prechádza po dobrých lesných cestách do Selca, kde prejde krajom obce a následne podhorím Považského Inovca prechádza až do lokality Radar. Z Radaru trasa pokračuje spoločne s cyklomagistrálou Hrebeňovka Inovca lesným chodníčkom nad Trenčianskej Jastrabie, tu sa rozdeľujú, Okolo Inovca odbáča doľava a následne doprava a lesnou cestou sa kľukatí až do obce Dubodiel. Z Dubodiela trasa prechádza dobrými lesnými cestami do lokality Kulháň, kde sa nachádza križovatka cyklotrás, trasa odbáča doprava a asfaltovou lesnou cestou prechádza až na Duchonku. Na Duchonke trasa vychádza na asfaltovú miestnu komunikácia a po nej vedie cez obec Závadu až do miestnej časti Záhrady, kde pri cyklosmerovníku odbáča doprava. Po štrkovej lesnej ceste mierne stúpa do lokality Pod Mačacou skalkou k ďalšiemu cyklosmerovníku. Odbáča doľava a mierne klesá až k ranču pod Babicou, napája sa na asfaltovú lesnou cestu po ktorej vedie do Hradnej doliny na jej konci odbáča doľava a mierne stúpa Bojnianskou dolinou. Stúpaním sa dostáva do lokality Jelenie Jamy, kde sa na krátku chvíľu opäť pripája na magistrálu – Hrebeňovka Inovca. Trasa stúpa až do sedla pod Marhátom, odbáča doľava a postupne klesá až Rotunde sv. Juraja. Od tohto vzácneho kostolíka trasa naďalej klesá až k vinohradom nad Nitrianskou Blatnicou. Trasa pri cyklosmerovníku odbáča vpravo a zvlnenou lesnou cestou pokračuje až do obce Radošina, kde opúšťa lesy Považského Inovca. Trasa vychádza na asfaltovú cestu a obcami Ardanovce, Šalgovce prichádza do Svrbíc. Tu odbáča doprava a prechádza cez Považský Inovec do obce Radošina, kde vychádza na hrádzu Sĺňavy. Okolo Sĺňavy už trasa pokračuje späť do Piešťan, kde končí.

Aktualizované dňa: 1.11.2018

Okolo Považského Inovca

Trasa, ktorá vedie okolo celého pohoria Považský Inovec a tvorí tak jednu z kostrových trás v projekte Bikepark Považský Inovec. Prechádza troma krajmi – Trnavským, Trenčianskym a Nitrianskym krajom.

Trasa začína v meste Piešťany na kúpeľnom ostrove pri kolonádovom moste. Po hrádzi trasa vedie až za obec Ducové, kde vychádza na cestu č. II/507. Po nej je cyklomagistrála vedená postupne cez obce Modrovka, Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom až prichádza do Kočoviec. Na konci obce trasa odbáča doprava a po poľnej ceste prichádza do Kálnice a prechádza celou obcou. V obci križuje viacero cyklotrás. Z Kálnice trasa prechádza po dobrých lesných cestách do Selca, kde prejde krajom obce a následne podhorím Považského Inovca prechádza až do lokality Radar. Z Radaru trasa pokračuje spoločne s cyklomagistrálou Hrebeňovka Inovca lesným chodníčkom nad Trenčianskej Jastrabie, tu sa rozdeľujú, Okolo Inovca odbáča doľava a následne doprava a lesnou cestou sa kľukatí až do obce Dubodiel. Z Dubodiela trasa prechádza dobrými lesnými cestami do lokality Kulháň, kde sa nachádza križovatka cyklotrás, trasa odbáča doprava a asfaltovou lesnou cestou prechádza až na Duchonku. Na Duchonke trasa vychádza na asfaltovú miestnu komunikácia a po nej vedie cez obec Závadu až do miestnej časti Záhrady, kde pri cyklosmerovníku odbáča doprava. Po štrkovej lesnej ceste mierne stúpa do lokality Pod Mačacou skalkou k ďalšiemu cyklosmerovníku. Odbáča doľava a mierne klesá až k ranču pod Babicou, napája sa na asfaltovú lesnou cestu po ktorej vedie do Hradnej doliny na jej konci odbáča doľava a mierne stúpa Bojnianskou dolinou. Stúpaním sa dostáva do lokality Jelenie Jamy, kde sa na krátku chvíľu opäť pripája na magistrálu – Hrebeňovka Inovca. Trasa stúpa až do sedla pod Marhátom, odbáča doľava a postupne klesá až Rotunde sv. Juraja. Od tohto vzácneho kostolíka trasa naďalej klesá až k vinohradom nad Nitrianskou Blatnicou. Trasa pri cyklosmerovníku odbáča vpravo a zvlnenou lesnou cestou pokračuje až do obce Radošina, kde opúšťa lesy Považského Inovca. Trasa vychádza na asfaltovú cestu a obcami Ardanovce, Šalgovce prichádza do Svrbíc. Tu odbáča doprava a prechádza cez Považský Inovec do obce Radošina, kde vychádza na hrádzu Sĺňavy. Okolo Sĺňavy už trasa pokračuje späť do Piešťan, kde končí.

Aktualizované dňa: 1.11.2018

Základné údaje

Dĺžka: 127.4 km

Určené pre: MTB bicykle

Farba: Červená

Obtiažnosť: Športová trasa