SK SK
0 hodnotení
Prvý krát sa obec spomína v listinách z 13. storočia. Prvá písomná zmienka je v metačnej listine (určenie hraníc obce) z roku 1245. Zachoval sa pôvodne gotický kostol z roku 1390, barokovo prestavený a ohradený v 18. storočí

Obec Blatné

Prvý krát sa obec spomína v listinách z 13. storočia. Prvá písomná zmienka je v metačnej listine (určenie hraníc obce) z roku 1245. Zachoval sa pôvodne gotický kostol z roku 1390, barokovo prestavený a ohradený v 18. storočí

Prvý krát sa obec spomína v listinách z 13. storočia. Prvá písomná zmienka je v metačnej listine (určenie hraníc obce) z roku 1245. Zachoval sa pôvodne gotický kostol z roku 1390, barokovo prestavený a ohradený v 18. storočí
Kamenné skulptúry po obci: sv. Ján Nepomucký z roku 1736, ústredný kríž na cintoríne z roku 1801, sv. Florián z roku 1811, sv. Vendelín – pôvodne sa spomína v kanonickej vizitácii z 18 storočia drevená socha, v kronike opísané premiestnenie pred rokom 1890 kamennej sochy - z podstavca sa nedá zistiť dátum postavenia (všetko nečitateľné) Immaculata z r. 1859, sv. Urban z r. 1870. Všetky kamenné skulptúry boli v rokoch 1998 – 2000 reštaurované. V rokoch 1939 – 1940 bola postavená a vysvätená jaskyňa Lurdskej Panny Márie a v r. 1966 – 1968 bol zriadený park s pomníkom na pamiatku padlým v I. a II. svetovej vojne. Obec bola v minulosti známa výšivkárstvom, vinohradníctvom a vodnými mlynmi.

Prírodné podmienky okolia obce predurčili jej samotné meno. Smerom na východ od obce až do konca 19. storočia ležali rozsiahle bahnité a blatisté, ťažko prístupné a zjazdné územia. Obec a jej okolie teda doslova oplývali hojnosťou blata. Jej meno je odvodené od staro-slovanského názvu „bolto“, či „boloto“ z čoho zrejme vzniklo pomenovanie obce Blatné, Blatná, či Blatnica. Po vzniku uhorského štátu Maďari prevzali pomenovanie, pomaďarčili ho a takýto názov niesla obec až do roku 1948. V histórii je známa pod rôznymi menami. Do roku 1913 sa spomína ako Sarfy, Sarfew, Saarfo, Ssárfia, Pozsonysárfo, do roku 1948 ako Šarfia. Od roku 1948 nesie názov Blatné.

Počiatky osídlenia siahajú do šiesteho tisícročia pred Kristom. Reprezentuje ho sústava sídlisk z mladšej doby kamennej. Pozostatky najstaršieho osídlenia boli objavené na terase medzi Blatným a Čatajom v polohách „pri cintoríne“ a „Štrky“. Pochádzajú z obdobia ľudu s kultúrou staršej lineárnej keramiky, mladšej lineárnej keramiky, želiezovskej skupiny, bolerázskej skupiny. Našlo sa tu i kostrové pohrebisko ľudu s únětickou kultúrou. Nálezy v Blatnom predstavujú najzápadnejší výskyt bukovokovskej kultúry na Slovensku. Pozostatky neolitického osídlenia sa našli aj na rozhraní s igrámskym chotárom v polohe „Pažiť“ neďaleko diaľnice, na terase smerom do Senca v polohe „Pustáky“ v intraviláne obce v blízkosti potoka a najmä na vyvýšenej terase na brehoch potoka medzi Blatným a Šenkvicami. Tu bolo zistené aj osídlenie z mladšej doby bronzovej, laténske, rímsko-provinciálne. Na jar roka 2001 bolo v lokalite „Pustáky“ objavené kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej z obdobia nitrianskej kultúry. Začiatkom roka 2007 objavili poľovníci vo vypustenej vodnej nádrži Blatné keramiku, mlynské kamene a ďalšie historické "drobnosti" z viacerých období. Figúrka hračky - hlavy koníka (z doby železnej) je súčasťou výstavy "Najstaršie dejiny Slovenska" vo výstavnom pavilóne PODHRADIE, na Žižkovej ulici 16 v Bratislave. Výstava je otvorená denne od 9.00 do 17.00 (okrem utorka).

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 17.4.2020
Zdroj: Obec Blatné

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
streda:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
piatok:
08:00 - 12:00
Zobraziť viac

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok:
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
streda:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
piatok:
08:00 - 12:00


Kontakt

Telefón: +421 33 645 9270
Webová stránka: blatne.sk
Obec Blatné
Obecný úrad Blatné
Šarfická 300/37
900 82  Blatné
Kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Región: Podunajsko
 48.266054, 17.419822

Lokalita Blatné

Obecný úrad Blatné
Šarfická 300/37
900 82  Blatné

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia