SK SK
1 hodnotenie
Obec Čataj leží v oblasti Podunajskej nížiny na nive tzv. Vištuckého potoka (ktorého pôvodný názov v stredoveku bol Barzanch), v nadmorskej výške 140 m (stred obce), ktorá v rôznych častiach chotára sa pohybuje od 132 do 147 m. Chotár o rozlohe 1278 ha je rovinatý s nepatrnými pahorkatinnými útvarmi.

Obec Čataj

Obec Čataj leží v oblasti Podunajskej nížiny na nive tzv. Vištuckého potoka (ktorého pôvodný názov v stredoveku bol Barzanch), v nadmorskej výške 140 m (stred obce), ktorá v rôznych častiach chotára sa pohybuje od 132 do 147 m. Chotár o rozlohe 1278 ha je rovinatý s nepatrnými pahorkatinnými útvarmi.

Väčšia časť chotára ( horná alebo horné pole - dzíle ) sa nachádza v predcelku Trnavskej pahorkatiny a jej okrajovej časti Trnavskej sprašovej tabule. Spodná časť chotára zvaná tiež Šúr spadá geomorfologicky do Malej dunajskej provincii. Čatajský chotár v minulosti, aj v súčasnosti susedí s chotárom obce Veľký Grob, Reca, Boldog, Igram, Cífer, Pác a Slovenská Nová Ves.

1893_qi8bgn2zth.jpg

Z histórie obce


"K prítomnosti patria aj spomienky na minulosť, sú jej súčasťou."

Obec Čataj je v rámci svojho regiónu výnimočnou nielen z hľadiska národopisu, ale aj religiozity a mentality. Prejavilo sa to najmä v jednotlivých etapách historického vývoja. Keďže Čataj s Veľkým Grobom vytvárajú z hľadiska etnografického akýsi mini ostrov v širšom aj užšom regióne, tvoria aj výnimočnosť v dejinách Slovenska i slovenského národa.
1893_79nwrsovis.jpg

Po prvý krát sa Čataj spomína v nepravej listine kráľa Belu IV. z roku 1244 ako villa (majetok, majer) Chatey. O jeho pôvode a význame však veľa nevieme a pôvod názvu je nejasný. Rok 1244 však nie je rokom založenia alebo vzniku obce. Táto tu už bola ako sídliskový či majetkový fenomén. V 6. Tisícročí pred Kristom sa začína na našom území rozvíjať poľnohospodárstvo, keď sem začali z juhu prenikať roľnícke kmene. Najstarší roľníci sa usadili na miestach zvaných „Vyše Kandy“ a „Za záhrady“. Nositeľov tejto roľníckej civilizácie všeobecne označujeme ako ľud kultúry s lineárnou keramikou. Výskumy dokladujú, že roľníci si v Čataji vybudovali prvé rozsiahle kolové domy. V ich vnútri boli ohniská, okolo ktorých sa pravdepodobne sústreďovali jednotlivé rodiny. Pracovné nástroje si títo ľudia vyrábali z kameňa a zvieracích kostí. Chovali hovädzí dobytok, ovce, ošípané, sliepky a domy im strážili psi.

1893_os05o2naak.jpg

Vo veľmi rušnom a dosť nejasnom období sťahovania národov začalo do našich krajov prichádzať a postupne osídľovať tieto priestory aj nové etnikum – Slovania, ktoré položilo základy pre nové usporiadanie Európy. V Čataji sa v 7. – 8. Storočí rozkladala slovanská osada, dôležitá nielen z hľadiska hospodárskeho, ale aj vojenského. Doklady o tom prináša rozsiahle pohrebisko. Do hrobov sa vtedy vkladali rôzne milodary a ozdoby, zbrane a predmety úžitkového charakteru. Doklady o tom sú ukryté pod každým domom a na každom humne. Pri rôznych hlbších zemných prácach sa nájdu zvyšky zborených starých domov i zbytkov nástrojov.


1893_0ib43a40yu.jpg

V 9. Storočí vzniká a rozvíja sa prvý slovenský štátny útvar – Pribinovo kniežatstvo. Definitívne sa upevňuje a rozširuje výstavba sídliskových objektov v polohe Vyše Kandy. Podstata príbytkov sa nemenila, zdokonaľoval sa len proces výroby.


1893_mrswndr05b.jpg

Po skončení stavovských bojov a definitívnom odvrátení tureckého nebezpečenstva boli mnohé obce, ako aj Čataj, opustené alebo poloprázdne. Na začiatku 18. storočia sa však začala obnova ekonomiky. Obec Čataj v tom období dostal do vlastníctva zemepán Ján Pálffy.


Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 17.4.2020
Zdroj: Čataj

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok:
08:00 - 17:00
streda:
08:00 - 17:00
piatok:
08:00 - 12:00
Zobraziť viac

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok:
08:00 - 17:00
streda:
08:00 - 17:00
piatok:
08:00 - 12:00


Kontakt

Telefón: +421 33 645 0107
Webová stránka: cataj.sk
Obec Čataj
Obecný úrad Čataj
Hlavná 333
900 83  Čataj
Kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Región: Podunajsko, Mikroregión 11 PLUS, MAS 11 PLUS
 48.272332, 17.475303

Lokalita Čataj

Obecný úrad Čataj
Hlavná 333
900 83  Čataj

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia