SK SK
2 hodnotenia
Dejiny Nových Zámkov sa často spájajú s obdobím stredoveku, kedy sa na území dnešných Nových Zámkov nachádzali štyri stredoveké dediny - Nyárhíd, Gúg, Györök a Lék. Za samotný vznik Nových Zámkov odborná literatúra pokladá výstavbu prvej novozámockej pevnosti na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545.

Mesto Nové Zámky

Dejiny Nových Zámkov sa často spájajú s obdobím stredoveku, kedy sa na území dnešných Nových Zámkov nachádzali štyri stredoveké dediny - Nyárhíd, Gúg, Györök a Lék. Za samotný vznik Nových Zámkov odborná literatúra pokladá výstavbu prvej novozámockej pevnosti na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545.

Nové Zámky postavili na močaristom teréne na pravom brehu rieky Nitry v rokoch 1576 až 1580 ako modernú renesančnú pevnosť. Projektovali ju v tej dobe vychýrení talianski architekti Ottavio a Guilio Baldigarovci. Šesťuholníkový tvar novej pevnosti s mohutnými bastiónmi na delostrelectvo sa dostal aj do erbu mesta. Každá z bášt dostala svoje meno – Žerotínova, Fridrichova, Česká, Forgáčova, Cisárska a Ernestova bašta. Po dokončení sa Novum Castellum stala najmodernejšou pevnosťou svojej doby. Podobné sú napríklad v chorvátskom Karlovaci a holandskom Naardene, ale tú novozámockú na príkaz kráľa Karola III. v 18. storočí zrúcali a o sto rokov neskôr odstránili aj vodnú priekopu.
Prvýkrát sa Nové Zámky spomínajú v písomnostiach v roku 1573. Až o viac ako storočie však boli povýšené na mesto. Dnes sú okresným mestom a tvoria významnú dopravnú križovatku na juhu Slovenska. Väčšinu historických stavieb zničilo bombardovanie počas II. svetovej vojny. Nové Zámky zažili tri veľké nálety a boli najbombardovanejším slovenským mestom. Čo nebolo zničené, zbúrali po oslobodení. Vrátane radnice, arcibiskupského paláca a neologickej synagógy. A tak jedna z mála pamiatok, ktoré tieto pohnuté časy prežili, je františkánsky kláštor na Hlavnom námestí.

Ale aj v ňom došlo po vojne k necitlivým zásahom a museli ho kompletne zrekonštruovať. Dnes slúži Rádu františkánov. Dominantou námestia je Rímskokatolícky kostol povýšenia Svätého kríža zo 16. storočia. V časoch tureckej nadvlády slúžil dokonca ako mešita. Po požiari koncom 19. storočia nadobudol kostol neoklasicistický charakter. A pekné je aj barokové súsošie Najsvätejšej Trojice s rokokovými prvkami. Je zrejme dielom talianskych majstrov. Nové Zámky sú dnes moderným okresným mestom, ktoré poteší návštevníka okrem viacerých športových a relaxačných príležitostí aj množstvom pravidelných a jednorazových podujatí. Napríklad tradičným klobásovým festivalom.

História

Prvú novozámockú pevnosť dal vybudovať ostrihomský arcibiskup Pavol Várday, aby po obsadení Ostrihomu Osmanmi ochránil územia patriace k Ostrihomskému arcibiskupstvu.
Druhá, moderná renesančná pevnosť bola postavená v močaristom teréne na pravom brehu rieky Nitry v rokoch 1573-1580. Novú pevnosť projektovali talianski architekti Ottavio a Giulio Baldigarovci. Pevnosť mala pravidelný šesťuholníkový pôdorys s mohutnými ušnicovnými bastiónmi pre delostrelectvo. Hradby boli po celom obvode obohnané širokou vodnou priekopou, ktorá bola napojená na rieku Nitru. Vojenský dozor nad stavbou pevnosti mal šľachtic Fridrich Žerotín. Nové Zámky sa stali centrom protitureckej obrany na západnom Slovensku v 16. a na začiatku 17. storočia. Po úplnom dobudovaní sa Nové Zámky považovali za jednu z najlepších pevností Habsburskej monarchie. O význame pevnosti svedčí i niekoľko osmanských útokov, ktoré pevnosť prežila za poldruha storočia. Počas pätnásťročnej vojny (1593-1608) spustošili Nové Zámky a okolie krymskí Tatári a vojská veľkovezíra Ibrahima pašu. Novozámocká pevnosť sa stala v roku 1663 cieľom výpravy osmanskej armády na čele s veľkovezírom, pašom Ahmedom Köprülüm. Obranu Nových Zámkov oslabila nepremyslená akcia veliteľa novozámockej pevnosti grófa Adama Forgácha, ktorý chcel znemožniť prechod osmanskej armády cez Dunaj zničením pontónového mosta, avšak podcenil silu osmanskej armády a utrpel ťažkú porážku. Táto nepremyslená akcia Adama Forgácha následne oslabila obranu novozámockej pevnosti. Veľkovezír Ahmed Köprülü dorazil k hradbám novozámockej pevnosti v polovici augusta 1663 a v priebehu niekoľkých dní, 18. augusta, zahájil dobývanie pevnosti. Prvé týždne dobýjania pevnosti neboli pre Osmanov úspešné. Novozámocká posádka úspešne odolávala osmanským útokom niekoľko týždňov. Boje o novozámockú pevnosť vyvrcholili v druhej polovici septembra 1663. Po výbuchu na Fridrichovej bašte bola novozámocká posádka nútená kapitulovať a 24. septembra 1663 vyvesila bielu zástavu.
Veľkovezír Ahmed Köprülü paša vyhlásil Nové Zámky za centrum novej provincie - Eyalet-i Uyvar. Prvým miestodržiteľom Nových Zámkov sa stal Kurd Mehmed. Krátko po jeho smrti sa stal novým miestodržiteľom paša Sary Hüsejin. Osmani sa snažili zabezpečiť si príjmy z platenia daní a naturálnych dávok od poddaných. Mesto a jeho okolie pod osmanskou nadvládou veľmi trpelo. Až 7. júla 1685 začal Karol Lotrinský s plukovníkom Heislerom vojenské akcie proti Novým Zámkom. Obkľúčili pevnosť a keď začiatkom augusta 1685 veľkovezír paša Ibrahim obliehal Ostrihom, pod Novými Zámkami zostal poľný maršal Caprara. Caprara zabezpečoval brody cez rieku Nitru, aby osmanská posádka nedostala pomoc. Caprara sa sústredil na ostreľovanie bášt a vnútornej pevnosti pričom vyhorel sklad potravín a františkánsky kostol. Cisárske vojská prenikli až k hradbám a 19. augusta 1685 obsadili pevnosť. Hrad bol po 22-ročnej osmanskej nadvláde oslobodený. Žiaľ, väčšina pamiatok po Turkoch bola zničená.
V roku 1691 vydal arcibiskup Juraj Szécsényi výsadnú listinu, ktorou povýšil Nové Zámky na mesto. Nové Zámky zohrali dôležitú rolu i v povstaní Františka Rákócziho II. I osud generála Ladislava Ocskaya, ktorý zradil kurucov sa spája s Novými Zámkami. Adam Jávorka, poručík novozámockého hradu preoblečený za žobráka, ho zajal. Vojenský súd Ocskaya odsúdil a 3. januára 1710 v Nových Zámkoch popravil. Miesto popravy je dnes vyznačené na dlažbe Hlavného námestia pamätnou tabuľou. Hrad posledný raz opravovali v roku 1705 pod dozorom vojvodu Bercsényiho (jeho epitaf sa i dnes nachádza na fasáde františkánskeho kláštora). Na príkaz Karola III. v roku 1724-1725 novozámocký hrad zbúrali. Tým sa skončila jeho 150-ročná strategicko-historická úloha. Väčšina bastiónov má dodnes výraznú formu, ktorá umožňuje identifikáciu ich polohy.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí, Platené parkovanie v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky, Maďarsky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 19.6.2019

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok - utorok:
08:00 - 12:00
13:00 - 14:00
streda:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
štvrtok - piatok:
08:00 - 12:00
Zobraziť viac

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok - utorok:
08:00 - 12:00
13:00 - 14:00
streda:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
štvrtok - piatok:
08:00 - 12:00


Kontakt

Telefón: +421 35 640 0225
Webová stránka: novezamky.sk
Mesto Nové Zámky
Mestský úrad
Hlavné námestie 1/10
940 02  Nové Zámky
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Región: Podunajsko, Dolné Pohronie a Poiplie
 47.98546, 18.163303

Lokalita Nové Zámky

Mestský úrad
Hlavné námestie 1/10
940 02  Nové Zámky

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia