SK SK
0 hodnotení
Obec leží na úpätí Slanských vrchov v ich severozápadnej časti, v mieste kde hornatinný reliéf vulkanického pohoria prechádza do nížinnej Košickej kotliny. Prechod medzi nivou rieky Torysy a Slanským pohorím je po okrajoch kotliny charakteristický zvlneným pahorkatým až vrchovitým reliéfom.

Obec Abranovce

Obec leží na úpätí Slanských vrchov v ich severozápadnej časti, v mieste kde hornatinný reliéf vulkanického pohoria prechádza do nížinnej Košickej kotliny. Prechod medzi nivou rieky Torysy a Slanským pohorím je po okrajoch kotliny charakteristický zvlneným pahorkatým až vrchovitým reliéfom.

História obce

Najstaršie osídlenie obce je datované do 11. storočia, keď sa predpokladá existencia starobylého slovenského sídliska. Obec vznikla v 13. storočí, ale najstaršia písomná zmienka o Abranovciach pochádza z roku 1320. Ide o listinu Jágerskej kapituly potvrdzujúcu vymedzenie chotára majetku Zbeh, ktorý susedil s majetkom Abranoviec.

Ďalšia správa z roku 1324 o rozsahu chotára Záborského informuje o ceste vedúcej z Abranoviec. V písomných prameňoch zo 14. – 16. storočia sa obec najčastejšie vyskytuje pod maďarským názvom Abran, ktorý bol odvodený od pôvodného slovenského názvu, koreniaceho v osobnom, resp. rodovom mene Obran. V priebehu storočí sa názov zmenil len čiastočne, v roku 1773 Abrahány, Abrahanowcze; 1786 Abrahany, Abrahanowcze; 1808 Abrány, Abrányfalva, Abrany, Abranovwce, Obranowce; 1863 – 1913 Ábrány a od roku 1920 obec nesie terajší názov Abranovce

Abranovce boli od 13. storočia majetkovou súčasťou šľachtickej rodiny Abovcov z Drienova a ich príbuzných z Budimíra, Ploského a Žehne. Časť majetku obce patrila v 16. storočí aj šľachticom z Brezovice, Kelemeša (Ľubotíc) a. i. V 17. storočí patrila obec Segneyovcom, Palffyovcom, Kapyovcom, v 18. storočí Nemesaányiovcom.

Abranovce patrili medzi menšie dediny s výlučne poddanským obyvateľstvom. V roku 1600 sídlisko pozostávalo z deviatich obývaných poddanských domov. V rokoch 1715 – 1720 tu postupne hospodárilo sedem až jedenásť poddanských domácností. V roku 1828 mala obec 44 domov a 343 obyvateľov. V roku 1900 žilo v obci 240 obyvateľov, v roku 1970 sa ich počet zvýšil na 428. V súčasnosti má obec okolo 619 obyvateľov.

V období prvej Československej republiky sa obyvatelia Abranoviec zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. Po násilnej kolektivizácii poľnohospodárstva bolo v roku 1958 v obci založené JRD. Nemožnosť obrábať svoju pôdu viedla obyvateľov k zamestnávaniu sa v priemyselných podnikoch mesta Prešov. Po roku 1989 došlo k napraveniu krívd minulosti a konsolidácii pomerov v obci.

Stará ľudová architektúra sa zachovala len ojedinele, predstavovali ju obytné domy postavené z kameňa, slamy a hliny, bez základou, s dvojosou fasádou a sedlovou strechou. Krytina bola typicky slamená. Pôvodné staré domy boli časom prestavané, na mnohých bola slamená krytina nahradená plechom alebo šindľom.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 7.2.2019
Zdroj: Abranovce

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Telefón: +421 51 779 8334
Webová stránka: abranovce.sk
Obec Abranovce
Obecný úrad
Abranovce 25
082 52  Abranovce
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
 48.934134, 21.342046

Lokalita Abranovce

Obecný úrad
Abranovce 25
082 52  Abranovce

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia