SK SK

Obec Hlohovec-Šulekovo

0 hodnotení
Obec Šulekovo, do roku 1948 známa pod menom Bereksek, patrí k sídlam, ktorých historické korenie siahajú veľmi hlboko.

Obec Hlohovec-Šulekovo

Obec Šulekovo, do roku 1948 známa pod menom Bereksek, patrí k sídlam, ktorých historické korenie siahajú veľmi hlboko.

Jej existencia je prvýkrát písomne doložená v listine z roku 1211. V tejto listine sa obec uvádza pri opise hraníc zeme Šaľa pod menom BERUCZEG. O tri roky neskôr v roku 1214 sa meno obce Šulekovo objavuje v listinných dokumentoch opätovne ako BERUGSCUG a v roku 1223 ako BEREGSCEG. Názov obce sa pomerne často menil, no boli to zmeny skôr formálne. Posledným úradným názvom obce bol BEREKSEK.
Miestna časť Šulekovo leží v 143 m.n.m., v Podunajskej nížine, na alúviu rieky Váh, cca 2,5 km na západ od Hlohovca. V chotári obce sa našli hroby žiarového pohrebiska z doby halštatskej a boli objavené doklady o slovanskom pohrebisku a sídlisku z 9. a 10. storočia.
Šulekovo patrilo po celé obdobie feudalizmu k poddanským osadám, ktorých majitelia boli v prevažnej miere vlastníci hlohovského hradu, ale aj príslušníci zemanského stavu. Obyvateľstvo poddanskej obce tvorili roľníci a len v malej miere remeselníci a obchodníci. Samosprávou boli poverení richtári a členovia obecnej rady. Po roku 1848/49 sa spoločenské a vlastnícke vzťahy zmenili. Obyvateľstvo sa stalo slobodné. Do roku 1871 sa na značnej časti šulekovského chotára rozprestierali pasienky, ktoré boli po tomto roku rozorané. Prevažná väčšina obyvateľstva sa zaoberala pestovaním základných poľnohospodárskych plodín, i keď boli zaznamenané i pokusy pestovania vinnej révy. Šulekovo bolo v roku 1953 pripojené k Hlohovcu.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 19.3.2020

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené

Kontakt

Telefón: +421 33 742 5369
Obec Hlohovec-Šulekovo
Mestský úrad Hlohovec - m.č. Šulekovo
Šulekova 21
920 03  Hlohovec-Šulekovo
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Región: Trnavsko
 48.426867, 17.772754

Lokalita Hlohovec-Šulekovo

Mestský úrad Hlohovec - m.č. Šulekovo
Šulekova 21
920 03  Hlohovec-Šulekovo

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia