SK SK
0 hodnotení
Obec Modrová leží na západnom úpätí strednej časti Považského Inovca v údolí Modrovského potoka obkolesená najmä vápencovými vrchmi. Jej nadmorská výška je v rozpätí od 101 do 532 mnm, stred obce sa nachádza vo výške 204 m, najvyšší vrch Grnica - 532 mnm. V roku 1991 bola na Grnici objavená najväčšia jaskyňa v Považskom Inovci – Modrovská jaskyňa (dĺžka 542 m, hĺbka 45 m). Z dôvodu bezpečnosti a ochrany krasu však nie je prístupná verejnosti.

Obec Modrová

Obec Modrová leží na západnom úpätí strednej časti Považského Inovca v údolí Modrovského potoka obkolesená najmä vápencovými vrchmi. Jej nadmorská výška je v rozpätí od 101 do 532 mnm, stred obce sa nachádza vo výške 204 m, najvyšší vrch Grnica - 532 mnm. V roku 1991 bola na Grnici objavená najväčšia jaskyňa v Považskom Inovci – Modrovská jaskyňa (dĺžka 542 m, hĺbka 45 m). Z dôvodu bezpečnosti a ochrany krasu však nie je prístupná verejnosti.

Chotár obce (I 167 ha) vypĺňajú vo východnej časti najmä dubobučiny a bučiny, bezprostredné okolie obce tvoria borovicové porasty. V rekreačnej oblasti v lokalite Kalište sa nachádza minerálny prameň Kyselka. V k. ú. obce Modrová sa v lokalite Hlávky rozprestiera prírodná rezervácia Kňaží vrch, ktorá je adrovým územím CHKO Tematínske kopce a nadregionálneho biocentra Tematínske vrchy. Chránené územie predstavuje biologicky a krajinársky veľmi cenný priestor s viacerými teplomilnými spoločenstvami, útočište existenčne ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ktoré je na tomto území veľmi pestré. Národná prírodná rezervácia Tematínske vrchy je jednou z najznámejších častí regiónu. Druhová pestrosť rastlín a živočíchov radí toto územie medzi európske rarity a preto je
zaradené aj v sieti území s prírodnými hodnotami celoeurópskeho významu - EECONET. Priemerná ročná teplota je 9°C. Priemerný počet zrážok 600 - 700 mm. Archeologické výskumy blízkeho okolia, miestne a chotárne názvy zaraďujú našu obec do obdobia najstaršieho osídlenia nášho územia. Kostrový hrob skrčenca v susednej obci Modrovka dokazuje, že toto územie bolo osídlené už v neolite - v mladšej dobe kamennej. Môžeme usudzovať, že územie našej obce bolo osídlené už v období Veľkomoravskej ríše (9. - 10. stor.). Svedčí o tom slovanské sídlisko a veľkomoravská rotunda so zachovalým spodným murivom a s cintorínom v lokalite Ducové - Kostolec, ktorá hraničí s chotárom našej obce. Prvú písomnú zbierku o obci spomínajú „Školské pamäti" z roku 1896, ktoré uvádzajú, že po veľkom požiari v roku 173I, kedy zhorela fara aj so všetkými dokladmi, našiel gróf Ferenc Zichy v kostole zamurovanú dosku, na ktorej bolo latinsky napísané:

Turris fortissima, nomen Domini, per gentem Romanum erecta, anno Domini MCLVII mense Nov. XVIII.
(Vo voľnom preklade: Silná veža v mene Pána postavená rímskym ľudom v roku 1157 v mesiaci novembri 18.)
Obyvatelia sa živili najmä poľnohospodárstvom, tesárstvom a kolárstvom, ženy výšivkárstvom. Mnoho ľudí odchádzalo na sezónne práce do cudziny (Rakúsko). V prvej svetovej vojne zahynulo 15 občanov, počas trestnej výpravy maďarských žandárov do obce v novembri 1918 šiesti chlapi a jedna žena. Najstaršou historickou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela - r. 1157. Patrí k vzácnym historickým románskym pamiatkam a jej zaradený do zoznamu stavebných kultúrnych pamiatok. Denne sa v ňom slúžia bohoslužby. Správnym začlenením patrí obec Modrová medzi najjužnejšie obce okresu Nové Mesto nad Váhom, najvýhodnejšie spojenie je však na mesto Piešťany. V súčasnosti má obec vybudovanú solídnu štruktúru služieb občanom: zdravotné stredisko s ambulanciou obvodného lekára, materskú školu, poštový úrad, kultúrny dom, knižnicu, predajňu s rozličným tovarom, potraviny, pohostinstvo, tri autoservisy, výrobu koženej galantérie. V rekreačnej oblasti Modrová - Lazy sa nachádza dom seniorov. Poslaním domova Senior Modrová je poskytnúť bezpečné, dôstojné a spokojné prostredie občanom, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Podporujeme aktívny postoj k životu, ktorý vychádza z individuálneho prístupu ku klientom. V súčasnosti má obec 511 obyvateľov.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 20.3.2020
Zdroj: Obec Modrová

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Telefón: +421 33 778 5124
Webová stránka: modrova.eu.sk
Obec Modrová
Obecný úrad
Modrová 187
916 35  Modrová
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Región: Stredné Považie
 48.643986, 17.89514

Lokalita Modrová

Obecný úrad
Modrová 187
916 35  Modrová

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia