SK SK
0 hodnotení
Pôvod pomenovania obce pochádza z osobného staromaďarského mena Szemere(L.Kiss, 1981.91.1.). Dedina sa prvýkrát spomína v rozkaze kráľa Belu IV, vydanom v Banskej Štiavnci, bez datovania. V maďarskom štátnom archíve je uložená listina z roku 1276, v ktorom meno obce sa vyskytuje nasledovne "pribi viri de Zemered" (MOL-DL-69 298). V listine sa pojednáva vo veci hraníc s obcou Chorvatice a vo veci Péterovcov.

Obec Horné Semerovce

Pôvod pomenovania obce pochádza z osobného staromaďarského mena Szemere(L.Kiss, 1981.91.1.). Dedina sa prvýkrát spomína v rozkaze kráľa Belu IV, vydanom v Banskej Štiavnci, bez datovania. V maďarskom štátnom archíve je uložená listina z roku 1276, v ktorom meno obce sa vyskytuje nasledovne "pribi viri de Zemered" (MOL-DL-69 298). V listine sa pojednáva vo veci hraníc s obcou Chorvatice a vo veci Péterovcov.

V štátnom archíve sa nachádza aj dokument, v ktorom sa meno Horných Semerovciec prvýkrát spomína v podobe Felseu Zemered (MOL-DL-69-338). V 15 storočí je obec spomínaná aj pod názvom Eghazas Zemered.
Meno baróna Helenbacha sa dostala do dediny začiatkom 18. storočia a ešte na začiatku 19 storočia tu mali statok.V danom období okrem nich pôsobili v dedine aj zemepáni Foldváryovci a Ivánkovci.
Imre Palugyay ml. vo svojej monografii uverejňuje údaje zo sčítania ľudu v roku 1850: počet obyvateľov 359, z toho 24 obyvateľov sa hlásilo k nemeckej národnosti, 71 k slovenskej a 259 k maďarskej národnosti. Nemci boli členmi panských rodín, Slováci pôsobili ako dovezení sluhovia.V tomto období v obci žilo 31 zemepánov, postavených domov s pozemkami bolo 12, 3 želiarske a 2 panské budovy. Územie obce zaberalo 1896 katastrálnych jutár, ročný príjem činil 6022 forintov. Hlavnou činnosťou obyvateľov bolo poľnohospodárstvo.
Pri sčítaní ľudu v roku 1890 bolo v dedine spísaných už 612 obyvateľov, z toho 507 obyvateľov malo maďarskú národnosť, 11 nemeckú, 91 slovenskú a 3 inú národnosť. Počet obyvateľov do roku 1900 vzrástol na 696. Väčšina z nich sa zaoberala poľnohospodárstvom celkom (300), ostatní pôsobili ako remeselníci(21), obchodníci(4), čeladníci(49), úradníci(5)... .
Úradná štatistika v roku 1991 uvádza 685 občanov, medzi nimi 449 osôb maďarskej národnosti.
V roku 2001 bolo presne 633 obyvateľov obce.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 24.4.2020

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené

Kontakt

Telefón: +421 36 742 0410
Webová stránka: hornesemerovce.sk
Obec Horné Semerovce
Obecný Úrad
Horné Semerovce 100
935 84  Horné Semerovce
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Dolné Pohronie a Poiplie, Tekov
 48.125252, 18.878505

Lokalita Horné Semerovce

Obecný Úrad
Horné Semerovce 100
935 84  Horné Semerovce

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia