Mikroregión Naše Jadro

5 hodnotení
.

Mikroregión Naše Jadro

.

OZ Naše Jadro je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 9 obcí. Nachádza sa v Trnavskom kraji na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.


Základnou myšlienkou pre vznik občianskeho združenia bolo založenie mikroregiónu, v ktorom by pulzoval spoločenský, kultúrny, ekonomický a hospodársky život.


Cieľom združenia je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.
Názov združenia bol odvodený od bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorá je spoločným menovateľov všetkých členských obcí.


Občianske združenie Naše Jadro, združuje 9 obcí v rámci Trnavského samosprávneho kraja, ktoré vytvárajú celistvé územie – mikroregión o rozlohe 106,95 km2 a s celkovým počtom obyvateľov 10 286 a hustotou zaľudnenia 96,17 obyv./km2.


Zakladajúcimi členmi bolo aj 10 subjektov neverejnej správy, ktoré majú sídlo na území členských obcí.

Aktualizované dňa: 21.5.2019


Kontakt

Mikroregión Naše Jadro
Jaslovské Bohunice
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Región: Mikroregión Naše Jadro
 48.4755866, 17.6431121

Jaslovské Bohunice

Zobraziť viac


Zaujímavé miesta v tomto mikroregióne;