SK SK

Mikroregión Naše Jadro

5 hodnotení
OZ Naše Jadro je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 9 obcí. Nachádza sa v Trnavskom kraji na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.

Mikroregión Naše Jadro

OZ Naše Jadro je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 9 obcí. Nachádza sa v Trnavskom kraji na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.

OZ Naše Jadro je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 9 obcí. Nachádza sa v Trnavskom kraji na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.


Základnou myšlienkou pre vznik občianskeho združenia bolo založenie mikroregiónu, v ktorom by pulzoval spoločenský, kultúrny, ekonomický a hospodársky život.


Cieľom združenia je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.
Názov združenia bol odvodený od bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorá je spoločným menovateľov všetkých členských obcí.


Občianske združenie Naše Jadro, združuje 9 obcí v rámci Trnavského samosprávneho kraja, ktoré vytvárajú celistvé územie – mikroregión o rozlohe 106,95 km2 a s celkovým počtom obyvateľov 10 286 a hustotou zaľudnenia 96,17 obyv./km2.


Zakladajúcimi členmi bolo aj 10 subjektov neverejnej správy, ktoré majú sídlo na území členských obcí.

Aktualizované dňa: 18.7.2022


Kontakt

Telefón: 0917 999 038
Webová stránka: nasejadro.sk/
Mikroregión Naše Jadro
obec
Námestie sv. Michala 36/10A
91930  Jaslovské Bohunice
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Región: Mikroregión Naše Jadro
 48.4755866, 17.6431121

Nadmorská výška: 163 m

obec
Námestie sv. Michala 36/10A
91930  Jaslovské Bohunice

Zobraziť kontakt

Zaujímavé miesta v tomto mikroregióne;