SK SK

Stellplatz a riadená degustácia vín z produkcie vinárstva Víno Igar - Modrany

5 hodnotení
GoCamping
Priatelia dobrého vína a karavaningu, pri príležitosti otvorenia nového kempingu pre karavany vo vinohradníckej obci Modrany pri Hurbanove Vás srdečne pozývame na riadenú degustáciu vín z produkcie vinárstva Víno Igar. Tá sa uskutoční v malebnom prostredí pivničného radu a svoje autá „ubytujete“ na novom stellplatzi priamo medzi vinohradmi.

Stellplatz a riadená degustácia vín z produkcie vinárstva Víno Igar

Priatelia dobrého vína a karavaningu, pri príležitosti otvorenia nového kempingu pre karavany vo vinohradníckej obci Modrany pri Hurbanove Vás srdečne pozývame na riadenú degustáciu vín z produkcie vinárstva Víno Igar. Tá sa uskutoční v malebnom prostredí pivničného radu a svoje autá „ubytujete“ na novom stellplatzi priamo medzi vinohradmi.

Príďte si užiť nový stellplatz a podunajskú pohostinnosť, ako aj neopakovateľné vína z Modrian. Riadená degustácia vín z produkcie nášho vinárstva Víno Igar, večera a individuálny program po okolí Vám prinesie zážitok s víkendovej atmosféry Podunajska.

Organizácia podujatia vo vinohrade Vinárstvo Igar:

PIATOK 16.6.2023

  • príchod /check-in/ na stellplatz od 13:00
  • voľný program do 19:00
  • od 19:00 riadená degustácia vín a večera v príjemnom prostredí

SOBOTA 17.6.2023

  • vlastný program
  • možnosť individuálnej ochutnávky a zakúpenia vín
  • posedenie pri karavanoch
  • tipy na výlety a okolie:

Kollárovo – lodný mlyn

Patince – termálne kúpalisko

Ostrihom – historické mesto a bazilika

Štúrovo – termálne kúpalisko

Vyšehrad – zrúcanina kráľovského hradu

NEDEĽA 18.6.2023

  • odchod /check-out/ stellplatz do 13:00
Zdroj: Víno Igar (5.6.2023)

Všeobecné pokyny:

Užitočné informácie:

· Registrácia je možná pomocou aplikácie GoCamping, na stránke GoCamping.sk a GoSlovakia.sk

· Úhrada ceny za stellplatz oprávňuje objednávateľa vojsť vozidlom na stellplatz vinárstva Igar.

· Príchod a registrácia je možný /check-in/ od 13:00 do 18:30 v piatok 16.3.2023

· Povinnosť odhlásiť sa /check-out/ je do 13:00 v nedeľu 18.6.2023

· Cena obsahuje jedno stellpatz miesto na obytné vozidlo + prípojky.

· Cena stellplatz miesta je pre dve dospelé osoby.

· Úhrada ceny za degustáciu oprávňuje jednu dospelú osobu zúčasniť sa riadenej degustácie vín v piatok 16.3.2023 o 19:00 hod a to vrátene večere.

Kontakt na osoby Organizátora Vinárstvo Igar: +421 905 284148 , +421 918 533972, www.igar.sk

Daľšie podmienky pre vstup a pobyt na stellplatze vinárstva Igar.

· Žiadne miesta nie sú rezervované a prideľujú sa podľa poradia príchodu. Miesta nie sú očíslované.

· Na vaše miesto budete odprevádzaný našim pracovníkom. Ak sa postavíte nesprávne, môžete byť požiadaní, aby ste svoje vozidlo premiestnili.

. Objednávateľ zodpovedá za akékoľvek škody a znečistenie.

· Neprimerané prehrávanie hudby je zakázané.

· Otvorené ohniská sú zakázané. Grilovanie na elektrickom alebo plynovom grile je povolené.

· Objednávateľ zodpovedá za svoj majetok alebo akékoľvek osobné zranenie akéhokoľvek druhu, ktoré utrpí na pozemku.

· Zákaz pohybu mimo povolené miesta, polia alebo budovy.

· Nočný kľud od 23:00 do 8:00

· Upozorňujeme, že pre jedno miesto je povolené jedno obytné vozidlo a maximálny počet 4 osôb.

· Zlé počasie nie je dôvodom na zrušenie rezervácie a vrátenie uhradenej ceny.

· Ak máte problém, musíte sa s nami najprv porozprávať tvárou v tvár, aby sme mali šancu problém napraviť. Nebudeme akceptovať žiadnu

sťažnosť ani pod hrozbou nedostatočnej kontroly.

· Všetky sťažnosti sa musia riešiť tvárou v tvár. Nevraciame peniaze na základe problému s iným hosťom, pokiaľ problém nebol spôsobený

preukázateľne našou vinou.

· Nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame alebo nepredvídateľné škody a straty , ktoré utrpíte.

· Vaše údaje sú bezpečne uložené a používajú sa iba v súvislosti s vašou rezerváciou.

· Pre viac informácií kliknite na podmienky a zásady ochrany osobných údajov.

Vstupenka je neprenosná. Zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť, vymeniť a zaplatené vstupné sa nevracia. Po opustení priestoru konania akcie

stráca vstupenka platnosť. Akýkoľvek cudzí zásah na vstupenke robí vstupenku neplatnou a jej držiteľovi nebude umožnený vstup na podujatie.

Vstupenka je cenina, jej akékoľvek úpravy alebo falšovanie sú považované za vážny priestupok a trestný čin. Zakúpením vstupenky vzniká zmluvný

vzťah medzi držiteľom vstupenky a Organizátorom podujatia. GoSlovakia nezodpovedá za konanie Organizátora ani za priebeh podujatia. V

priestore konania podujatia je držiteľ vstupenky povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, pokiaľ budú spôsobené nezákonným alebo inak nevhodným

správaním držiteľa vstupenky, či ostatných prítomných osôb. Z dôvodov ochrany návštevníkov a iných osôb podieľajúcich sa na podujatí je držiteľ

vstupenky povinný v priestore konania podujatia na prípadnú žiadosť usporiadateľskej služby predložiť uznaný identifikačný preukaz. Organizátor a

iné oprávnené osoby si vyhradzujú právo akéhokoľvek záznamu podujatia. V prípade zhotovenia fotografických a iných záznamov počas podujatia,

alebo v súvislosti s ňou, dáva majiteľ tejto vstupenky súhlas na ich použitie bez nároku finančnej náhrady. Organizátor si vyhradzuje právo na

zmenu programu. V prípade zrušenia podujatia Organizátor oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania podujatia alebo spôsob

vrátenia vstupného. Vstupenka obsahuje jedinečné číslo a QR kód s tým, že tieto identifikačné znaky oprávňujú k vstupu do priestoru konania

podujatia len raz a len pri prvom použití. V prípade kopírovania vstupenky sa jej držiteľ vystavuje riziku, že nebude vpustený do priestoru konania

podujatia a že ponesie všetky právne následky a škody z toho vyplývajúce, a to nezávisle na tom, či predložil originál alebo kópiu. Organizátor si

vyhradzuje právo zmeny alebo doplnenia pokynov. Zakúpením vstupenky, a jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ vstupenky súhlas s týmito

Všeobecnými pokynmi, pokynmi Organizátora a Obchodnými podmienkami GoSlovakia.

Zdroj: Víno Igar (5.6.2023)
Kúpiť lístky

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Karavanom
Možnosti parkovania: V objekte

Akceptované platby: Hotovosť

Vhodné pre: Seniorov, Dospelých
Aktualizované dňa: 6.8.2023
Zdroj: Víno Igar

Dátum konania

Podujatie sa už skončilo.

Jún 2023

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Kliknutím na príslušný deň podujatia zobrazíte čas konania


Vyberte si variantu lístku

Termíny pre toto podujatie sa nenašli.


Kontakt

Stellplatz a riadená degustácia vín z produkcie vinárstva Víno Igar
Modrany
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Podunajsko
 47.835078, 18.358491

Modrany

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia