SK SK

1. ročník vinobrania + Stellplatz vinárstva Víno Igar - Modrany

4 hodnotenia
Milí karavanisti, v spolupráci s SACC a GoSlovakia Vás srdečne pozývame k nám, do Modran, na 1. ročník vinobrania, ktorý sa uskutoční 22.-24.9.2023. Pripravený pre Vás máme zaujímavý program. Príďte ochutnať naše vínko, zabíjačkové špeciality, spoznať nových priateľov a zabaviť sa v krásnom prostredí našich vinohradov.

1. ročník vinobrania + Stellplatz vinárstva Víno Igar

Milí karavanisti, v spolupráci s SACC a GoSlovakia Vás srdečne pozývame k nám, do Modran, na 1. ročník vinobrania, ktorý sa uskutoční 22.-24.9.2023. Pripravený pre Vás máme zaujímavý program. Príďte ochutnať naše vínko, zabíjačkové špeciality, spoznať nových priateľov a zabaviť sa v krásnom prostredí našich vinohradov.

Príďte si vyskúšať nový stellplatz a zažiť na ňom podunajskú pohostinnosť. Zaujímavé chute vína z Modrian budú predstavené na 1. ročníku vinobrania pre karavanistov od vinárstva Víno Igar, kde si vychutnáte nieken kvalitné vino, ale aj gastronómiu. Dostatok priestoru na individuálny program po okolí Vám prinesie zážitok z víkendovej atmosféry Podunajska.

Organizácia podujatia je priamo vo vinohrade Vinárstva Igar:

PIATOK 22.9.2023

  • príchod /check-in/ na stellplatz od 13:00
  • voľný program do 19:00
  • o 19.00 privítanie účastníkov, následne individuálna prechádzka pivničným radom s návštevou otvorených pivníc (1vzorka vína / 1 žetón / 1€).
  • Občerstvenie – možnosť zakúpenia zabíjačkových špecialít

SOBOTA 23.9.2023

  • počas dňa individuálny program

tipy na výlety a okolie:

Kollárovo – lodný mlyn

Patince – termálne kúpalisko

Ostrihom – historické mesto a bazilika

Štúrovo – termálne kúpalisko

Vyšehrad – zrúcanina kráľovského hradu

  • Večer – Zábava pri víne spojená s riadenou degustáciou - Vinárstvo Igar, večera, posedenie pri hudbe

NEDEĽA 24.9.2023

  • počas dňa individuálny program a pozvoľný odchod posádok
Zdroj: Víno Igar (7.8.2023)

Všeobecné pokyny:

Užitočné informácie

· Registrácia je možná pomocou aplikácie GoCamping, na stránke GoSlovakia.sk a v aplikácii GoSlovakia.sk

· Úhrada ceny za stellplatz oprávňuje objednávateľa vojsť vozidlom na stellplatz vinárstva Igar.

· Príchod a registrácia je možný /check-in/ od 13:00 do 18:30 v piatok 22.9.2023

· Povinnosť odhlásiť sa /check-out/ je do 15:00 v nedeľu 24.9.2023

· Cena pre jednu posádku /dvaja dospelí + max. 2 deti do 15 rokov/

Cena zahŕňa - dve noci stellplatz s elektrinou , sobotňajšia zábava pri víne - riadená degustácia Vinárstvo Igar, večera, posedenie pri hudbe/

K cene sa účtuje osobitne miestna daň na mieste podujatia, podľa počtu účastníkov.

· Kontakt na osoby Organizátora Vinárstvo Igar: +421 905 284148 , www.igar.sk

 

Daľšie podmienky pre vstup a pobyt na stellplatze vinárstva Igar.

· Žiadne miesta nie sú rezervované a prideľujú sa podľa poradia príchodu. Miesta nie sú očíslované.

· Na vaše miesto budete odprevádzaný našim pracovníkom. Ak sa postavíte nesprávne, môžete byť požiadaní, aby ste svoje vozidlo premiestnili.

. Objednávateľ zodpovedá za akékoľvek škody a znečistenie.

· Neprimerané prehrávanie hudby je zakázané.

· Otvorené ohniská sú zakázané. Grilovanie na elektrickom alebo plynovom grile je povolené.

· Objednávateľ zodpovedá za svoj majetok alebo akékoľvek osobné zranenie akéhokoľvek druhu, ktoré utrpí na pozemku.

· Zákaz pohybu mimo povolené miesta, polia alebo budovy.

· Nočný kľud od 23:00 do 8:00

· Upozorňujeme, že pre jedno miesto je povolené jedno obytné vozidlo a maximálny počet 4 osôb.

· Zlé počasie nie je dôvodom na zrušenie rezervácie a vrátenie uhradenej ceny.

· Ak máte problém, musíte sa s nami najprv porozprávať tvárou v tvár, aby sme mali šancu problém napraviť. Nebudeme akceptovať žiadnu

sťažnosť ani pod hrozbou nedostatočnej kontroly.

· Všetky sťažnosti sa musia riešiť tvárou v tvár. Nevraciame peniaze na základe problému s iným hosťom, pokiaľ problém nebol spôsobený

preukázateľne našou vinou.

· Nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame alebo nepredvídateľné škody a straty , ktoré utrpíte.

· Vaše údaje sú bezpečne uložené a používajú sa iba v súvislosti s vašou rezerváciou.

· Pre viac informácií kliknite na podmienky a zásady ochrany osobných údajov.

Vstupenka je neprenosná. Zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť, vymeniť a zaplatené vstupné sa nevracia. Po opustení priestoru konania akcie

stráca vstupenka platnosť. Akýkoľvek cudzí zásah na vstupenke robí vstupenku neplatnou a jej držiteľovi nebude umožnený vstup na podujatie.

Vstupenka je cenina, jej akékoľvek úpravy alebo falšovanie sú považované za vážny priestupok a trestný čin. Zakúpením vstupenky vzniká zmluvný

vzťah medzi držiteľom vstupenky a Organizátorom podujatia. GoSlovakia nezodpovedá za konanie Organizátora ani za priebeh podujatia. V

priestore konania podujatia je držiteľ vstupenky povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, pokiaľ budú spôsobené nezákonným alebo inak nevhodným

správaním držiteľa vstupenky, či ostatných prítomných osôb. Z dôvodov ochrany návštevníkov a iných osôb podieľajúcich sa na podujatí je držiteľ

vstupenky povinný v priestore konania podujatia na prípadnú žiadosť usporiadateľskej služby predložiť uznaný identifikačný preukaz. Organizátor a

iné oprávnené osoby si vyhradzujú právo akéhokoľvek záznamu podujatia. V prípade zhotovenia fotografických a iných záznamov počas podujatia,

alebo v súvislosti s ňou, dáva majiteľ tejto vstupenky súhlas na ich použitie bez nároku finančnej náhrady. Organizátor si vyhradzuje právo na

zmenu programu. V prípade zrušenia podujatia Organizátor oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania podujatia alebo spôsob

vrátenia vstupného. Vstupenka obsahuje jedinečné číslo a QR kód s tým, že tieto identifikačné znaky oprávňujú k vstupu do priestoru konania

podujatia len raz a len pri prvom použití. V prípade kopírovania vstupenky sa jej držiteľ vystavuje riziku, že nebude vpustený do priestoru konania

podujatia a že ponesie všetky právne následky a škody z toho vyplývajúce, a to nezávisle na tom, či predložil originál alebo kópiu. Organizátor si

vyhradzuje právo zmeny alebo doplnenia pokynov. Zakúpením vstupenky, a jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ vstupenky súhlas s týmito

Všeobecnými pokynmi, pokynmi Organizátora a Obchodnými podmienkami GoSlovakia.

 

Kúpiť lístky

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Karavanom
Možnosti parkovania: V objekte

Akceptované platby: Hotovosť

Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Dospelých
Aktualizované dňa: 19.9.2023
Zdroj: Víno Igar

Dátum konania

Podujatie sa už skončilo.

September 2023

Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dnes

Kliknutím na príslušný deň podujatia zobrazíte čas konania


Vyberte si variantu lístku

Termíny pre toto podujatie sa nenašli.


Kontakt

1. ročník vinobrania + Stellplatz vinárstva Víno Igar
Modrany
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Podunajsko
 47.835078, 18.358491

Modrany

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia