El Lissitzky & Er Sikora - Bratislava

Interaktívne s mapou:

obľúbené
zdieľaj na
0 0 hodnotení

Hodnoť a podpor Slovensko

Hlasovaním môžeš získať body, ktoré ťa potešia pri nákupe na našom e-shope. Ak máš chuť podporiť regionálnych výrobcov alebo pomôcť nášmu životnému prostrediu, aj toto je jednou z ciest ako na to. Body môže zbierať len prihlásený užívateľ, preto sa pred hodnotením nezabudni prihlásiť.

Ako sa dá ešte inak získať body?

El Lissitzky & Er Sikora - Bratislava

Kultúra
Hlavným zámerom dvojvýstavy pod metaforickým označením El Lissitzky & eR Sikora je sprítomniť a aktualizovať myšlienky, étos a umelecký odkaz ruskej revolučnej avantgardy pre dnešok.

Van Abbemuseum v holandskom Eindhovene, vlastník bezprecedentnej kolekcie El Lisického diel, a Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove prichádzajú s ambicióznym a jedinečným projektom, ktorý prepája – ponad čas a priestor – dve osobnosti, dve diela, dva obrazové a ideové svety: svetoznámeho klasika avantgárd 20. storočia, konštruktivizmu a suprematizmu, Lazara/El Lisického (1890 – 1941) a jedného z hlavných predstaviteľov slovenskej a stredoeurópskej neo-avantgardy, konceptualistu Rudolfa Sikoru (1946). Van Abbemuseum už v minulosti prišlo s obdobným, divácky úspešným projektom, keď diela klasika avantgardy El Lisického uviedla vo viacerých múzeách a galériách vo svete spolu s tvorbou iného ruského neo-avantgardistu Ilju Kabakova (s Emiliou Kabakov, 2012/2013). Pri slovenskej premiére výstavy prišlo do úvahy spojenie s autorom, ktorý sa u nás ako jeden z mála, vlastne jediný, systematicky a dlhodobo zaoberá odkazom ruských revolučných avantgárd – reflektuje a interpretuje duchovný odkaz novátorských činov jej hlavných predstaviteľov (Kazimir Malevič, El Lisickij, Vladimir Tatlin, Alexander Rodčenko etc.), cez ne tiež reaguje na všeobecnejšiu problematiku sociálnych utópií a ich dôsledkov – často tragických – na život ľudí a spoločenských systémov v 20. a 21. storočí.

Výstava Lazara/El Lisického (prízemie, dva balkóny) bude zostavená z unikátnej kolekcie návrhov, malieb – gvašov, akvarelov, kresieb, grafických listov, plagátov, knižnej tvorby zo zbierky Van Abbemuseum v Eindhovene (s dôrazom na 20. roky 20. storočia). Časť expozície bude venovaná rekonštrukciám divadelných a architektonických návrhov (známe projekty utopických mrakodrapov, „domy – žehličky“), objektov – tzv. prounov („projektov utvrdzovania nového“), čo bola Lisického autorská forma prepojenia maľby a architektúry. El Lisickij, ktorý patrí k ikonickým postavám sovietskej a európskej avantgardy, predchodca modernej a súčasnej architektúry, umenia i dizajnu, je v zahraničí v súčasnosti, paradoxne, známejší ako doma, v Rusku (súbornú výstavu mal v Novej Treťjakovskej galérii a v Židovskom múzeu a centre tolerancie v Moskve až celkom nedávno, koncom roku 2017).

Bolo to tiež zásluhou skutočnosti, že prvú polovicu 20. rokov 20. storočia strávil v Berlíne, podieľal sa na vydávaní umeleckých a architektonických časopisov, spolupracoval s hnutím de Stijl a ďalšími poprednými predstaviteľmi medzinárodnej avantgardy. Na druhej strane až do svojej predčasnej smrti chcel svojím umením „meniť svet“: stálo na strane revolúcie a sovietskej moci; avantgardnými – radikálnymi a non-konformnými formami šírilo idey komunizmu, bolo súčasťou politickej a „monumentálnej“ propagandy sovietskeho štátu; v 30. rokoch po obrate k socialistickému realizmu sa El Lisickij ďalej venoval novátorskému výstavnému dizajnu a úžitkovej grafike. El Lisického tvorba bude v takomto veľkom rozsahu predstavená na Slovensku po prvýkrát.

Výstava Rudolfa/eR Sikoru (1. poschodie) bude koncipovaná ako svojbytná vizuálna a ideová paralela k obrazovému svetu El Lisického diel. Premyslený výber bude pracovať so staršími i nedávnymi dielami autora, ako aj ich novými autorskými re-interpretáciami (od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť), pričom dôraz bude postavený na niekoľko cyklov, ktorých vizualita je blízka, resp. inšpirovaná výrazovým a znakovým repertoárom ruských revolučných avantgárd. Neodmysliteľnou stránkou Sikorovej osobnosti je dodnes spoločenský aktivizmus, ktorý našiel prirodzené uplatnenie v jeho výtvarných konceptoch plných etickej – a dnes najmä ekologickej – apelatívnosti (ako to naposledy ukázala výstava Eko(ko)mix v Galérii mesta Bratislavy, 2018). Patrí totiž k tým tvorcom, ktorí na svoje plecia zaujato a s totálnym osobnostným nasadením „berú kríž“ civilizačných a spoločenských problémov jedinca i ľudstva a hľadajú pre ne silné výtvarné metafory.

Necelých sto rokov po El Lisickom poukazuje Rudolf Sikora sugestívnym spôsobom na stav súčasného sveta a ľudskej civilizácie, na to, čo sa stalo s krásnymi – utopickými ideami, kam sa zrútili sny, ktorým verili ruskí revoluční tvorcovia a medzi nimi aj El Lisickij... Diela oboch autorov ponad čas spája však aj vizuálny a imanentne výtvarný zreteľ: direktný a lakonický jazyk, ktorému však nechýba svojská „konštruktivistická“ poézia, práca s fotografiou, fotomontážou, textom ako aj s objektom, ktorý vzniká na pomedzí maľby, sochy a architektúry. Názov výstavy narába so slovnou (a grafickou) hračkou odvodenou zo skratiek mien oboch autorov.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí
Akceptované platby: Hotovosť
Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Mládež, Dospelých
Aktualizované dňa: 13.3.2019
Zdroj: Danubiana

El Lissitzky & Er Sikora - Bratislava

Hlavným zámerom dvojvýstavy pod metaforickým označením El Lissitzky & eR Sikora je sprítomniť a aktualizovať myšlienky, étos a umelecký odkaz ruskej revolučnej avantgardy pre dnešok.

Van Abbemuseum v holandskom Eindhovene, vlastník bezprecedentnej kolekcie El Lisického diel, a Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove prichádzajú s ambicióznym a jedinečným projektom, ktorý prepája – ponad čas a priestor – dve osobnosti, dve diela, dva obrazové a ideové svety: svetoznámeho klasika avantgárd 20. storočia, konštruktivizmu a suprematizmu, Lazara/El Lisického (1890 – 1941) a jedného z hlavných predstaviteľov slovenskej a stredoeurópskej neo-avantgardy, konceptualistu Rudolfa Sikoru (1946). Van Abbemuseum už v minulosti prišlo s obdobným, divácky úspešným projektom, keď diela klasika avantgardy El Lisického uviedla vo viacerých múzeách a galériách vo svete spolu s tvorbou iného ruského neo-avantgardistu Ilju Kabakova (s Emiliou Kabakov, 2012/2013). Pri slovenskej premiére výstavy prišlo do úvahy spojenie s autorom, ktorý sa u nás ako jeden z mála, vlastne jediný, systematicky a dlhodobo zaoberá odkazom ruských revolučných avantgárd – reflektuje a interpretuje duchovný odkaz novátorských činov jej hlavných predstaviteľov (Kazimir Malevič, El Lisickij, Vladimir Tatlin, Alexander Rodčenko etc.), cez ne tiež reaguje na všeobecnejšiu problematiku sociálnych utópií a ich dôsledkov – často tragických – na život ľudí a spoločenských systémov v 20. a 21. storočí.

Výstava Lazara/El Lisického (prízemie, dva balkóny) bude zostavená z unikátnej kolekcie návrhov, malieb – gvašov, akvarelov, kresieb, grafických listov, plagátov, knižnej tvorby zo zbierky Van Abbemuseum v Eindhovene (s dôrazom na 20. roky 20. storočia). Časť expozície bude venovaná rekonštrukciám divadelných a architektonických návrhov (známe projekty utopických mrakodrapov, „domy – žehličky“), objektov – tzv. prounov („projektov utvrdzovania nového“), čo bola Lisického autorská forma prepojenia maľby a architektúry. El Lisickij, ktorý patrí k ikonickým postavám sovietskej a európskej avantgardy, predchodca modernej a súčasnej architektúry, umenia i dizajnu, je v zahraničí v súčasnosti, paradoxne, známejší ako doma, v Rusku (súbornú výstavu mal v Novej Treťjakovskej galérii a v Židovskom múzeu a centre tolerancie v Moskve až celkom nedávno, koncom roku 2017).

Bolo to tiež zásluhou skutočnosti, že prvú polovicu 20. rokov 20. storočia strávil v Berlíne, podieľal sa na vydávaní umeleckých a architektonických časopisov, spolupracoval s hnutím de Stijl a ďalšími poprednými predstaviteľmi medzinárodnej avantgardy. Na druhej strane až do svojej predčasnej smrti chcel svojím umením „meniť svet“: stálo na strane revolúcie a sovietskej moci; avantgardnými – radikálnymi a non-konformnými formami šírilo idey komunizmu, bolo súčasťou politickej a „monumentálnej“ propagandy sovietskeho štátu; v 30. rokoch po obrate k socialistickému realizmu sa El Lisickij ďalej venoval novátorskému výstavnému dizajnu a úžitkovej grafike. El Lisického tvorba bude v takomto veľkom rozsahu predstavená na Slovensku po prvýkrát.

Výstava Rudolfa/eR Sikoru (1. poschodie) bude koncipovaná ako svojbytná vizuálna a ideová paralela k obrazovému svetu El Lisického diel. Premyslený výber bude pracovať so staršími i nedávnymi dielami autora, ako aj ich novými autorskými re-interpretáciami (od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť), pričom dôraz bude postavený na niekoľko cyklov, ktorých vizualita je blízka, resp. inšpirovaná výrazovým a znakovým repertoárom ruských revolučných avantgárd. Neodmysliteľnou stránkou Sikorovej osobnosti je dodnes spoločenský aktivizmus, ktorý našiel prirodzené uplatnenie v jeho výtvarných konceptoch plných etickej – a dnes najmä ekologickej – apelatívnosti (ako to naposledy ukázala výstava Eko(ko)mix v Galérii mesta Bratislavy, 2018). Patrí totiž k tým tvorcom, ktorí na svoje plecia zaujato a s totálnym osobnostným nasadením „berú kríž“ civilizačných a spoločenských problémov jedinca i ľudstva a hľadajú pre ne silné výtvarné metafory.

Necelých sto rokov po El Lisickom poukazuje Rudolf Sikora sugestívnym spôsobom na stav súčasného sveta a ľudskej civilizácie, na to, čo sa stalo s krásnymi – utopickými ideami, kam sa zrútili sny, ktorým verili ruskí revoluční tvorcovia a medzi nimi aj El Lisickij... Diela oboch autorov ponad čas spája však aj vizuálny a imanentne výtvarný zreteľ: direktný a lakonický jazyk, ktorému však nechýba svojská „konštruktivistická“ poézia, práca s fotografiou, fotomontážou, textom ako aj s objektom, ktorý vzniká na pomedzí maľby, sochy a architektúry. Názov výstavy narába so slovnou (a grafickou) hračkou odvodenou zo skratiek mien oboch autorov.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť

Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Mládež, Dospelých
Aktualizované dňa: 13.3.2019
Zdroj: Danubiana

Dátum konania

Udalosť sa už skončila.

Marec 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Apríl 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Máj 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Jún 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kliknutím na príslušný deň podujatia zobrazíte čas konania

30°
St 31°
Št 31°
Pi 31°

Vstupné

Nie je uvedené.

Kontakt

El Lissitzky & Er Sikora - Bratislava
Danubiana
Vodné dielo Slovensko
851 10  Bratislava-Čunovo
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Región: Bratislava
 48.034318, 17.23269

Danubiana
Vodné dielo Slovensko
851 10  Bratislava-Čunovo

Zobraziť viac

tipy na zážitok v okolí Podujatia