POI 101 Klaster regionálneho rozvoja

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko je záujmové združenie právnických osôb zo súkromného, verejného aj tretieho sektora. Vytvorili sme jedinečné partnerstvo s potenciálom pre sieťovanie partnerov. Pomáhame rozvíjať a propagovať ich služby, produkty a aktivity. Tie sú za pomoci nástrojov klastra viac viditeľné, ľahšie dostupné a hlavne výhodnejšie pre iných členov ale aj širší okruh občanov, návštevníkov, klientov či zákazníkov.

Mikovíniho 11
91701 Trnava
Zobraziť viac